Etiket: Frankfurt Okulu

Claus Offe

Claus Offe (d. 1940, Berlin) Marksist siyaset bilimci. Jürgen Habermas`ın öğrencisi ve ``düşünce akımı`` olan Frankfurt Okulu`nun bir üyesidir. Halen Berlin`de Hertie School of Governance`de ders vermektedir.

Toplum mühendisliği

Toplum Mühendisliği, hükümetler veya özel gruplar tarafından toplumun geniş bir kesiminin tavır ve sosyal davranışları üzerinde etkide bulunacak çabalara atıfla siyaset biliminde kullanılan bir kavramdır. Toplum mühendisliğinin politika alanındaki karşı k...

Leo Kofler

Leo Kofler (1907-1995) Alman düşünür. Savaş sonrası Almanya`da politik bilimci Wolfgang Abendroth ve Frankfurt Okulu kuramcılarından Max Horkheimer ve Theodor W. Adorno ile eş değer düzeyde tanınan marksist bir düşünürdür. Ancak, çalışmalarının neredeyse...

Emek gücü

Emek gücü, Karl Marx tarafından taımlanıp kullanılan önemli ekonomi-politik kavramlarından birisidir. Emek gücü, emek ile aynı anlama gelmez, aksine Marx ısrarla bunları birbirinden ayrıştırmaya çalışır.

Kültürel hegemonya

Kültürel hegemonya kavramı, esas olarak Marksist filozof ve politikacı Antonio Gramsci tarafından öne sürülmüs ve geliştirilmiş bir kavramdır.

Kültür endüstrisi

Po­püler kültürü, yani radyo, televizyon, kitap, magazin ve gazeteleri popüler müziği mey­dana getiren tüm faaliyet ve düzenlemelerle, kültürel organizasyonları ve bu arada kültü­rün standartlaşmasını dile getirmek için kul­lanılan genel terim.

Herbert Marcuse

1898-1970 yılları ara­sında yaşamış olan Alman asıllı ünlü Ame­rikan düşünü Frankfurt Okulu mensuplarından biri olan Marcuse, Marksist teoriyi 1920’den itibaren değişen tarihsel koşullarla uyumlu hale getirmenin mücadelesini vermiştir. Bu amaçla, eleşt...

meta

Meta, Karl Marx'ın kapsamlı çalışması olan Kapital'in başlangıcını oluşturan konudur. Burada açıkca metadan, "toplumun en temel hücresi" olarak sözedildiği görülür ve bu durum Marx'ın tahlillerine buradan başlamasının sebebidir.

ücret

Ücret, Marksist ekonomi politik anlayışta, Klasik iktisat'tan farklı olarak emeğin değeri ya da fiyatı değildir. Aksine Marks, bu noktada klasik iktisadın eleştirisini yapmak üzere, "emek gücünün değeri ya da fiyatının ücrete dönüşmesinden" sözeder.