meta

Meta, Karl Marx'ın kapsamlı çalışması olan Kapital'in başlangıcını oluşturan konudur. Burada açıkca metadan, "toplumun en temel hücresi" olarak sözedildiği görülür ve bu durum Marx'ın tahlillerine buradan başlamasının sebebidir.

META (inglizce) türkçe anlamı
1. ök. meta
2. yarı
3. öte
4. değişim
5. başkalaşım
META (türkçe) anlamı
6. 1 . Mal
7. ticaret malı.
8. 2 . Elde bulunan varlık
9. sermaye
10. Batıdan aldığımız öteberi arasında en kıymetli meta kendi memleketimizi karış karış dolaşma arzusu olmalıdır.- B. R. Eyuboğlu.
META (türkçe) anlamı
11. mal
12. ticaret malı.elde bulunan varlık
13. sermaye
1. pref. prefix meaning that a word refers to itself
2. self-explanatory (gives a more fundamental analysis or explanation of itself - from Greek)n. destination
3. aim
4. goal
5. limitn. half
middle,
META (türkçe) ingilizcesi
6. pref. prefix meaning that a word refers to itself
7. self-explanatory (gives a more fundamental analysis or explanation of itself - from Greek)n. destination
8. aim
9. goal
10. limitn. half
11. middle
meta (almanca) fransızcası
1. pref. méta-
META (türkçe) almancası
1. die Ware
meta (ingilizce) italyancası
1. pref. meta
2. prefisso che indica trasformazione
3. trasferimento
meta (ingilizce) ispanyolcası
1. pref. Prefijo que indica el termino que se refiere a si mismo
2. se explica a si mismo
3. definición mas explícita de si mismo (viene del griego)
meta (ingilizce) portekizcesi
1. pref. prefixo indicador de conceito que se auto-explica (do grego)

Meta hakkında detaylı bilgi

Meta, Karl Marx'ın kapsamlı çalışması olan Kapital'in başlangıcını oluşturan konudur. Burada açıkca metadan, "toplumun en temel hücresi" olarak sözedildiği görülür ve bu durum Marx'ın tahlillerine buradan başlamasının sebebidir.

Meta, elbette Marx'tan önceki iktisatçıların da bildiği bir şeydir ancak Marx, metaı bu bağlamda, kapitalist toplumsal yapının çözümllenmesinin merkezine koyunca Klasik İktisad'ın ötesine geçer. Kapitalizm bir meta üretimi sistemidir, bu yapısı gereği her şeyi metalaştırır, her şey para aracılığıyla kullanım değerinin ötesinde değişim değeri dolayısıyla da üretilir. Marx, bu noktada, metaın, değişim amacıyla üretilen bir şey olduğunu söyler.

Kapital'de Metaı tanımlayan ve bu bağlamda çözümleyen birçok açıklayıcı ifade vardır. Örnegin Marx, genel meta tanimlamasinda söyle der:

"Meta, her şeyden önce, bizim dışımızda bir nesnedir ve, taşıdığı özellikleriyle, şu ya da bu türden insan gereksinmelerini gideren bir şeydir. Bu gereksinmelerin niteliği, örneğin ister mideden, ister hayalden çıkmış olsun, bir şey değiştirmez. Burada nesnenin, bu gereksinmeleri, geçim aracı olarak doğrudan doğruya mı, yoksa üretim aracı olarak dolaylı yoldan mı, nasıl giderdiği de bizi ilgilendirmemektedir" (Kapital I.Cilt)


Ve ayrıca başka bir yerde;

"Metalar, dünyaya, kullanım-değerleri ya da demir, keten bezi, buğday vb. gibi ticari mallar olarak gelirler. Bu, onların, sade, yalın, maddi biçimidir. Bununla birlikte, bunlar, yalnızca iki yanlı bir şey oldukları, hem yararlılığın nesneleri ve hem de değerin taşıyıcıları oldukları için metadırlar. Birisi fiziksel ya da doğal biçim, birisi de değer-biçim olmak üzere, iki biçime sahip oldukları sürece, ancak meta olarak görünürler, ya da meta biçimine bürünürler." (Kapital, Cilt I.)


Yalnızca kullanım amacıyla üretilen nesneler ya da kullanım degerinden ibaret olan maddeler meta degildirler; ancak başka bir ürünle değiştirmek ya da satmak için bir şey yapılırsa, yani nesnede bir değişim degeri sözkonusu ise, o nesne bir metadır. Kapital'in ilgili bölümleri Metaın bu niteliklerini cözümler. Nesnenin ya da üretimin niteliksel degeri, yani onun kullanım degeri ve bunun karşısında niceliksel değeri, yani değişim değeri vardır. Bunlar nesnede bir bütün halinde bulunur ya da öyle algılanır ancak Marx'tan itibaren böyle olmadığı anlaşılır; Metaı meta yapan onun değişim degeridir. Alınıp satılabilen bir şey olarak Emek gücü de bir metadır ve işçinin metalaşması sürecinin temeli de buradadır.

Kaynak

  • Kapital, K.Marx, Cilt I, Sol Yayınları.

meta nerede?

meta haritadaki konumu
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Meta-felsefe

Metafelsefe veya meta-felsefe, felsefenin konusunun, metodlarının ve amaçlarının felsefesidir. Yani felsefenin felsefesidir.

Meta Fetişizmi

Meta fetişizmi, Marxisist teorinin en özgün kavramlaştırmalarından birisidir. Bu kavram Kapital'de açık bir şekilde kullanılır ve belirgin olarak tanımlanır. "Metaların fetişizmi ve Bunun Sırrı" başlıklı bölümde, hem metanın fetişist karekterinin doğası, hem de bunun neden ...

Şablon Meta Programlama

TMP “Şablon Meta Programlama”nın İngilizce çevirisinin kısaltmasıdır. C++ Meta programlama kendini veya başka programları değiştiren veya yaratan programlar yazmaktır. Şablon meta programlar derleyici tarafından derleme zamanında çalıştırılan programlardır.

META ARAMA

Meta arama — kullanıcıların sorgulama yaptıkları aramaları birçok arama motorunda ve/vaya veri tabanlarında sorguladıktan sonra her birindeki sonuçları bir arada sunan bir arama motorudur. Meta arama motorları kullanıcılarına girilen arama kriterlerini birçok arama motorunda eş ...

Meta Eklentisi

Meta eklentisi; bir HTML biçimiyle yazılmış sayfanın içinde yer alan, sıklıkla arama motorlarının, ilgili internet sitesini doğru biçimde sınıflandırmasını sağlayan, yanı sıra tarayıcıya çeşitli yönergeleri uygulatan tanımlama ipuçlarıdır.

Meta-Wiki

Meta (yaygın adıyla Wikimedia Meta-Wiki), tüm Wikimedia Foundation projelerinin örgütlenme ve eşgüdümünü sağlayan viki tabanlı bir web sitesidir.

Meta (Kolombiya)

Meta, Kolombiya'nın orta kesiminde yönetim birimi.

Meta (örümcek)

''Meta'', Tetragnathidae familyasından, bütün dünyada 34 türü olan ve mağara ile oyuklarda yaşayan bir örümcek cinsi. Bazı araştırmacılar ''Metellina'' cinsiyle birlikte Metidae adıyla ayrı bir familyada toplarlar.

Meta Bourneti

''Meta bourneti'', Tetragnathidae familyasından Avrupa'dan Gürcistan'a kadar uzanan bölgede ve Kuzey Afrika'da mağarada yaşayan bir örümcek türü.

Meta Menardi

''Meta menardi'', Tetragnathidae familyasından Avrupa'dan Kore'ye kadar uzanan bölgede mağarada yaşayan bir örümcek türü. Yumurta keseleri büyük beyaz damla biçimindedir. Almanya'da 2012 Yılın Örümceği olarak seçilmiştir.

Metaxa

Metaxa bir içerisinde Brendi ve çeşitli meyve suları ve özel aromalar de bulunan bir Yunan içkisidir. İlk kez Spyros Metaxas tarafınsan 1888 yılında keşfedildi. Günümüzde yalnızca Yunanistan'da üretilmekle bereber Osmanlı Devleti döneminde İstanbul'da ve Odessa'da da ...

Metaxas

Metaxās, Yunanca'da ipek üreticisi veya taciri anlamına gelen bir sözcüktür. Bundan başka şu anlamlara da gelir:

Christina Metaxas

Hristina Metaksa (Yunan: Χριστίνα Μεταξά, 4 Nisan 1992, Limasol), Kıbrıslı Rum şarkıcı. 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda ülkesini Firefly adlı şarkıyla temsil etmiştir.