Meta

Meta, Karl Marx'ın kapsamlı çalışması olan Kapital'in başlangıcını oluşturan konudur. Burada açıkca metadan, "toplumun en temel hücresi" olarak sözedildiği görülür ve bu durum Marx'ın tahlillerine buradan başlamasının sebebidir.

Meta, Karl Marx'ın kapsamlı çalışması olan Kapital'in başlangıcını oluşturan konudur. Burada açıkca metadan, "toplumun en temel hücresi" olarak sözedildiği görülür ve bu durum Marx'ın tahlillerine buradan başlamasının sebebidir.

Meta, elbette Marx'tan önceki iktisatçıların da bildiği bir şeydir ancak Marx, metaı bu bağlamda, kapitalist toplumsal yapının çözümllenmesinin merkezine koyunca Klasik İktisad'ın ötesine geçer. Kapitalizm bir meta üretimi sistemidir, bu yapısı gereği her şeyi metalaştırır, her şey para aracılığıyla kullanım değerinin ötesinde değişim değeri dolayısıyla da üretilir. Marx, bu noktada, metaın, değişim amacıyla üretilen bir şey olduğunu söyler.

Kapital'de Metaı tanımlayan ve bu bağlamda çözümleyen birçok açıklayıcı ifade vardır. Örnegin Marx, genel meta tanimlamasinda söyle der:

"Meta, her şeyden önce, bizim dışımızda bir nesnedir ve, taşıdığı özellikleriyle, şu ya da bu türden insan gereksinmelerini gideren bir şeydir. Bu gereksinmelerin niteliği, örneğin ister mideden, ister hayalden çıkmış olsun, bir şey değiştirmez. Burada nesnenin, bu gereksinmeleri, geçim aracı olarak doğrudan doğruya mı, yoksa üretim aracı olarak dolaylı yoldan mı, nasıl giderdiği de bizi ilgilendirmemektedir" (Kapital I.Cilt)


Ve ayrıca başka bir yerde;

"Metalar, dünyaya, kullanım-değerleri ya da demir, keten bezi, buğday vb. gibi ticari mallar olarak gelirler. Bu, onların, sade, yalın, maddi biçimidir. Bununla birlikte, bunlar, yalnızca iki yanlı bir şey oldukları, hem yararlılığın nesneleri ve hem de değerin taşıyıcıları oldukları için metadırlar. Birisi fiziksel ya da doğal biçim, birisi de değer-biçim olmak üzere, iki biçime sahip oldukları sürece, ancak meta olarak görünürler, ya da meta biçimine bürünürler." (Kapital, Cilt I.)


Yalnızca kullanım amacıyla üretilen nesneler ya da kullanım degerinden ibaret olan maddeler meta degildirler; ancak başka bir ürünle değiştirmek ya da satmak için bir şey yapılırsa, yani nesnede bir değişim degeri sözkonusu ise, o nesne bir metadır. Kapital'in ilgili bölümleri Metaın bu niteliklerini cözümler. Nesnenin ya da üretimin niteliksel degeri, yani onun kullanım degeri ve bunun karşısında niceliksel değeri, yani değişim değeri vardır. Bunlar nesnede bir bütün halinde bulunur ya da öyle algılanır ancak Marx'tan itibaren böyle olmadığı anlaşılır; Metaı meta yapan onun değişim degeridir. Alınıp satılabilen bir şey olarak Emek gücü de bir metadır ve işçinin metalaşması sürecinin temeli de buradadır.

Kaynak

 • Kapital, K.Marx, Cilt I, Sol Yayınları.

Haritası

meta koordinatları: 38.312105, -92.164844

Diğer anlamları

meta

1 . Mal, ticaret malı.
2 . Elde bulunan varlık, sermaye:
"Batıdan aldığımız öteberi arasında en kıymetli meta kendi memleketimizi karış karış dolaşma arzusu olmalıdır."- B. R. Eyuboğlu.

meta

İngilizce meta kelimesinin İspanyolca karşılığı.
pref. Prefijo que indica el termino que se refiere a si mismo, se explica a si mismo, definición mas explícita de si mismo (viene del griego)

meta

İngilizce meta kelimesinin Fransızca karşılığı.
pref. méta- (préfixe), qui explique sa nature, préfixe qui décrit les changements parvenus sur soi-même (préfixe d'origine grecque)

meta

İngilizce meta kelimesinin Almanca karşılığı.
pref. Meta, Vorsilbe die besagt daß das Wort sich auf sich selbst bezieht, sich selbst erklärend (gibt eine fundamentale Analyse oder Erklärung über sich selbst - Griechisch)

meta

İngilizce meta kelimesinin İtalyanca karşılığı.
pref. meta, prefisso che indica trasformazione, trasferimento

meta

İngilizce meta kelimesinin Portekizce karşılığı.
pref. prefixo indicador de conceito que se auto-explica (do grego)

meta

ök. meta, yarı, öte, değişim, başkalaşım

meta

İtalyanca meta kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. destination, aim, goal, limit

meta

Portekizce meta kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. bourne, goal; jail, gaol; tee; mark

meta

İspanyolca meta kelimesinin İngilizce karşılığı.
pref. meta

meta

Türkçe meta kelimesinin İngilizce karşılığı.
pref. prefix meaning that a word refers to itself, self-explanatory (gives a more fundamental analysis or explanation of itself - from Greek) n. destination, aim, goal, limit n. half, middle

meta

pref. prefix meaning that a word refers to itself, self-explanatory (gives a more fundamental analysis or explanation of itself - from Greek) n. destination, aim, goal, limit n. half, middle

meta

mal, ticaret malı. elde bulunan varlık, sermaye.

meta

Almanca meta kelimesinin Fransızca karşılığı.
pref. méta-

meta

Almanca meta kelimesinin İspanyolca karşılığı.
pref. meta-

meta

İtalyanca meta kelimesinin Fransızca karşılığı.
1. (sport - football americano) but (m) 2. (viaggiare) destination (f); terme du voyage 3. (scopo) but (m); objectif (m)

meta

İtalyanca meta kelimesinin Almanca karşılığı.
n. ziel, mal

meta

Portekizce meta kelimesinin Fransızca karşılığı.
1. (esportes - futebol) but (m) 2. (mercadorias) destination (f) 3. (viajar) destination (f); terme du voyage4. (objetivo) but (m); objectif (m); intention (f); objet (m)

meta

İspanyolca meta kelimesinin Fransızca karşılığı.
1. (deportes - fútbol) but (m) 2. (mercancías) destination (f) 3. (viajar) destination (f); terme du voyage4. (objetivo) but (m); objectif (m); intention (f); objet (m)

meta

İspanyolca meta kelimesinin Almanca karşılığı.
n. ziel, tor, torwart, mal

meta

Türkçe meta kelimesinin Almanca karşılığı.
die Ware

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Meta ilgili konular

 • Meta

  Meta, Karl Marx'ın kapsamlı çalışması olan Kapital'in başlangıcını oluşturan konudur. Burada açıkca metadan, "toplumun en temel hücresi"
 • Anamal (Sermaye)

  (Os. Sermaye, Fr., İng. Capital, Al. Kapital, İt. Capitale) Artık değer üreten para... Alman düşünürü Karl Marks, kendinden önceki klasik e
 • Değişim Değeri ve Kullanım Değeri

  Değişim değeri ve kullanım değeri kavramları, Marksizmin, ekonomi politiğin eleştirisinde kullandığı ve kapitalist toplumunun temel yapısa
 • Meta fetişizmi

  Meta fetişizmi, Marxisist teorinin en özgün kavramlaştırmalarından birisidir. Bu kavram Kapital'de açık bir şekilde kullanılır ve belirgin
 • Das Kapital

  Ekonomi Politiğin Eleştirisi alt başlıklı Das Kapital Karl Marx'ın en önemli yapıtlarındandır. Toplam üç cilttir. 2. ve 3. ciltler Marx'ı
 • Artı değer

  Artı-değer kavramı Marks'tan önce keşfedilmiş ve zaten kullanılan bir kavramdır. Genel anlamda, gerekli-zorunlu olandan daha fazlasının üre
 • Emek gücü

  Emek gücü, Karl Marx tarafından taımlanıp kullanılan önemli ekonomi-politik kavramlarından birisidir. Emek gücü, emek ile aynı anlama gelme
 • Kapital (kitap)

  Ekonomi Politiğin Eleştirisi alt başlıklı kitap, Karl Marx'ın en önemli yapıtlarındandır. Toplam üç cilttir.
 • Kapital, Cilt 1

  ''Kapital, Cilt 1'',ilk basımı 14 Eylül,1867,Karl Marx'ın üç ciltlik ünlü eseri''Das Kapital''in ilk ve yaşarken basılan tek cildidir.''Kapi
Meta
meta