Etiket: Friedrich Engels

Yanlış bilinç

Yanlış bilinç, kapitalist toplumda var olan yapı ve materyallerin proletaryayı aldattığını söyleyen Marksist görüş. Bu yapı ve materyallerin oluşturduğu yöntem sınıflar arasındaki gerçek güç ilişkilerine ihanet eder, proletarya gerçekten bulunduğu konumu...

Sol hegelciler

Genç Hegelciler, sonraları Sol Hegelciler olarak anılır, George Hegel`in 1831 yılında ölümünden sonra Berlin Üniversitesi`ndeki öğrenci ve profesörlerin yer aldığı grubun adı. Hükümette ve üniversitede çeşitli kademelerde yer alan Sağ Hegelciler`e karşı m...

Shulamith Firestone

Shulamith Firestone (1945 yılında Ottowa (Kanada)`da Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş, feminist yazar, eylemci.

Komünist Birlik

Komünist Birlik, ilk uluslararası Komünist organizasyondur.Daha sonraları bu organizasyon 1900'lü yılların başında Marxist Birlik diye anılacaktır. Haziran 1847 tarihinde Londra`da Friedrich Engels öncülüğünde kurularak Birlik`in ilk kongresi gerçekleştir...

Genç Hegelciler

Genç Hegelciler, sonraları Sol Hegelciler olarak anılır, George Hegel`in 1831 yılında ölümünden sonra Berlin Üniversitesi`ndeki öğrenci ve profesörlerin yer aldığı grubun adı. Hükümette ve üniversitede çeşitli kademelerde yer alan Sağ Hegelciler`e karşı m...

1844 Yılında İngiltere'de İşçi Sınıfının Koşulları

1844 Yılında İngiltere`de İşçi Sınıfının Koşulları (Almanca:Die Lage der arbeitenden Klasse in England Friedrich Engels`in en ünlü çalışması.

Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni

Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, (Almanca orijinal adı: ``Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates``) Friedrich Engels`in 1884 yılında yazdığı ve insanlık tarihinin ilk dönemlerini incelediği kitabı.

Das Kapital I. cilt

Ekonomi Politiğin Eleştirisi alt başlıklı kitap, Karl Marx'ın en önemli yapıtlarındandır. Toplam üç cilttir.

Komünist Partisi Manifestosu (kitap)

Komünist Parti Manifestosu (Almanca: Das Manifest der Kommunistischen Partei), Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından ilk olarak 21 Şubat 1848'de yayımlanan yazıdır. Komünizmin ilk bildirgesidir.

Kapital (kitap)

Ekonomi Politiğin Eleştirisi alt başlıklı kitap, Karl Marx'ın en önemli yapıtlarındandır. Toplam üç cilttir.

Ekonomistlerin Listesi

Bu sayfada tanınmış iktisatçıların bir listesi bulunmaktadır.

Ekonomistler listesi

Bu sayfada tanınmış iktisatçıların bir listesi bulunmaktadır.