Etiket: Gerçekçilik (Realizm)

Realistler

Realizm kelimesi aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Realistik

Realizm kelimesi aşağıdaki anlamlara gelebilir:

gerçekçilik

Realizm kelimesi aşağıdaki anlamlara gelebilir:

realizm

Realizm (Gerçekçilik), bir estetik kavram olarak 19. yüzyıl ortalarında Fransa'da ortaya çıkmıştır. Nasıl ki romantizm klasizme bir başkaldırı niteliğinde ise gerçekçilik yani realizm, hem klasizme hem de romantizme bir başkaldırıdır. Amaç, sanatı klasik...

Realist

1- Gerçekliğin insan zihninden bağım­sız olduğunu söyleyen genel öğretinin şu ya da bu versiyonunu benimsemiş olan kişi ya da yaklaşım; 2- gerçekçi bir tavır takınan, görünüşlerin kendisini yoldan saptıramadığı, yanılsamalara kapılmayan kendini duyguların...