Etiket: Gotlar

Titus Andronicus (oyun)

Titus Andronicus(oyun)

Teya

Teya veya Teja, Theia, Thila, Thela, Teias (ö.

Ostrogotlar

Ostrogotlar(Ostrogoth), Roma İmparatorluğu'nun son dönemlerinde ortaya çıkmış bir Cermen kabilesiydi. Ostrogotlar, Gotların doğu koluydu. Gotların batı koluna ise Vizigotlar deniyordu.

Osetler

Osetler, (Osetçe:ирæттæ, irættæ) Osetya'nın yerli bir etnik grubu olan İranî halktır. Oset, Gürcülerin bu halka verdiği isimdir.

Mons Lactarius Savaşı

Mons Lactarius Savaşı', 552 yılının sonbaharında (belki de 553 başlangıcında) meydana gelen Doğu Roma İmparatorluğu generalı Narses İmparator I. Justinianos namına Ostrogotlar Krallığı'nın son kralı Teya'yı mağlup etmiştir.

Kjarr

Kjárr ya da Kiárr, İskandinav mitolojisi'nde bir figürdür. Roma İmparatorlarının uyarlanmış masalsı kişiliği olduğu düşünülür.

Crimean Gothic language

Gotlar'ın konuştuğu, Hint-Avrupa Dilleri'nden Cermen dilidir. Gotça en eski Cermen yazı dildir.

Penamacor

Penamacor belediyesi, Portekiz'in Centro bölgesine bağlı Beira Interior Sul altbölgesinin belediyelerinden biridir.

Vandallar

Vandallar Doğu Cermen Kavimleri'ndendir. Kavimler Göçü sırasında 5nci yüzyılda Roma İmparatorluğu'nun değişik eyaletlerini yağmalamalarıyla tanınırlar. Bu eyaletler sırasıyla Galya (Gallia), Galiçya (İspanya), Endülüs (Hispania Baetica), Kuzey Afrika ve A...

Gotça

Gotlar'ın konuştuğu, Hint-Avrupa Dilleri'nden Germen dili. Almanca'nın köklerini oluşturmuştur. 16.yy.'da Avusturya'nın İstanbul'a gelen elçisi Kırım'a gitmiş. Burada Kırım Türkleri'nin yanında yaşayan bir halkın dilinin Avusturya'nın dili olan Almanca'ya...

Sarmatlar

Sarmatlar, M.Ö 6-4 yüzyıllarda Orta Asya'dan Ural Dağlarına doğru, ardından Güney Rusya ve Kuzey Kafkasya'ya, daha sonra Balkanlar'a değin yayılmış olan İran kökenli bir halk. M.Ö 4.yüzyılda Don Nehri ötesine geçip İskit topraklarını istila ettiler. Neron...

kavimler göçü

Kavimler Göçü, 4. yüzyıl ile 6. yüzyıl arasında Orta Asya'dan Avrupa'ya yapılan göçlere verilen isimdir. 4 yy. ortalarında Hunlar Aral Gölü ile Hazar Denizi arasındaki bölgeden Don ve Volga nehirleri arasındaki bölgeye kaymışlardır. Orta Asya'daki Çin Dev...

Vandal

Vandallar, Doğu Cermen kavimlerindendir. Kavimler Göçü sırasında 5. yüzyılda Roma İmparatorluğu'nun değişik eyaletlerini yağmalamalarıyla tanınırlar.