Etiket: H

Harmonik ortalama

Harmonik ortalama, gözlem sonuçlarının (birim değerlerinin) terslerinin aritmetik ortalamasının tersidir.

Peroksizom

Peroksizom (diğer adıyla mikrocisimcik) hemen hemen tüm ökaryotik hücrelerde bulunan bir organeldir. Çok uzun zincirli yağ asitlerinin, dallı zincirli yağ asitlerinin, D amino asitlerinin, poliaminlerin katabolizmasında ve memelilerin beyin ve akciğerleri...

G (harf)

Gg Türk Alfabesinin 8. harfidir. Latin Alfabesi'nin ise 7. harfidir.

Fransız alfabesi

Fransız alfabesi Latin alfabesinden türemiş, 26 harfli bir alfabedir.

Z (harf)

Z, latin alfabesinde son harftir. Türkçe`de genel olarak okunuşu "ze" şeklinde iken, pek çok latin dilinde yunan alfabesinin zeta harfiden türetilen telafuz şekliyle ifade edilmektedir. Örneğin İngilizce`de zed, Fransızca`da zí¨de, İspanyolca ve...

He (harf)

He ( ﻫ,ﻩ‎ ) Arap alfabesi'nin yirmialtıncı harfi. İbranice muadili he harfidir.

M

M Türk alfabesinin on altıncı harfi ve bu harfin temsil ettiği ses. M sesi, geniz yolundan geldiği için fonetikte, genizsi bir dudak sesi sayılır.

l

L Türk alfabesinin on beşinci harfi ve bu harfin işaret ettiği ses. Arap alfabesine dayalı Osmanlıcada “lam” adıyla bilinirdi. L, ince ünlülerle beraber kullanıldığı zaman ön damak, kalın ünlülerle beraber kullanıldığı zaman da alt damaktan çıkarılan yumu...