Peroksizom

Kısaca: Peroksizom (diğer adıyla mikrocisimcik) hemen hemen tüm ökaryotik hücrelerde bulunan bir organeldir. Çok uzun zincirli yağ asitlerinin, dallı zincirli yağ asitlerinin, D amino asitlerinin, poliaminlerin katabolizmasında ve memelilerin beyin ve akciğerlerinin normal fonksiyonu için önem taşıyan bir eterfosfolipid olan plazmalojenlerin biyosentezi için gereklidir. ...devamı ☟

Peroksizom
Peroksizom

259px|right|thumb|Peroksizomun temel yapısı 0.3-0.5 mikron çapında ve tek kat zar ile çevrili olan peroksizomlar metabolik aktivitesi fazla olan, karaciğer, böbrek, ve kalp kası gibi hücrelerde fazla bulunurlar. Bunlar katalaz, ürik asit, oksidaz ve d-aminoasit oksidaz gibi peroksidaz enzimlerini taşırlar. Bu enzimler yardımıyla oksidasyon-redüksiyon olaylarına katılırlar. Pürin bileşiklerinin yıkımları, karaciğerde etanolün oksidasyonu gibi önemli olaylarda rol alırlar. Özellikle katalaz enzimi hücre için zararlı olan H2O2` nin parçalanmasını sağlar.

(H2O2 + Katalaz → H2O + ½ O2)

organeller

Kaynaklar

Vikipedi

patrickcard - 5 ay önce
This is a pretty informative piece, and I would want to read more of yours. In addition, I hope you'll play pico park with me when you have some free time. I recently discovered this amazing game.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Peroksizom Resimleri

Adrenolökodistrofi
6 yıl önce

hücrenin peroksizom zarındaki adrenolökodistrofi proteininin eksikliğinden kaynaklanan bir hastalıktır. Bu protein, açil-koenzim-A türevlerinin peroksizom içerisine...

Adrenolökodistrofi, í–ksüz maddeler (Şubat 2008), Bağlantı tanıtmak, Hastalık, Kortizon, Böbrek üstü bez, Kaynak gösterme
Fibratlar
2 yıl önce

(İngilizce peroxisome proliferator-activated receptors kısaltması, yani, peroksizom çoğaltıcısı ile uyarılan reseptörler), özellikle de PPARα etkinleştiricisi...

Fibratlar, Böbrek yetmezliği, Diyabet, Gen, HDL, Hidrofil, Hipertansiyon, Karboksilik asit, Karbonhidrat, Kas, Kolesterol
Fotosolunum
2 yıl önce

bitkilerde (daha karmaşık yapıda olanlar), sırasıyla peroksizom, mitokondri ve tekrar peroksizomdaki bir dizi reaksiyonla bu istenmeyen ürünün gliserata...

Fotosolunum, ATP, Fotosentez, Işıklı devre reaksiyonları, Karbondioksit, Kloroplast, Mitokondri, Oksijen, Peroksizom, Solunum, Stoma
Christian de Duve
2 yıl önce

biyokimyasında ve hücre biyolojisinde uzmanlaştı ve hücre organelleri olan peroksizomları ve lizozomları keşfetti. Diğer maddelerin yanı sıra De Duve, rate-zonal...

Protozoa
3 yıl önce

çekirdek, endoplazmik retikulum, ribozom, golgi aygıtı, mitokondri, lizozom, peroksizom, mikrotübüller ve filamentler bulundurular. Hareket organelleri olarak...

Protozoa, Altalem, Altsınıf, Amoebozoa, Bakteri, Bilimsel sınıflandırma, Birhücrelilerde üreme, Bitki, Canlı, Ciliata, Ciliophora
Çok uzun zincirli yağ asidi
2 yıl önce

mitokondrideki metabolizması çok uzun sürer ve bu yüzden metabolizması peroksizomda gerçekleşir. Adrenolökodistrofi gibi belli başlı peroksimal bozukluklar...

Endosimbiyoz teorisi
6 yıl önce

fethetmiştir ve Darwin'in doğal seçilime dayalı evrim savı eksiktir". Peroksizomların da endosimbiyotik kökenli olduğuna dair şüpheler olmakla birlikte bu...

Karboksilesteraz 1
6 yıl önce

geni 30 kb uzunluğunda olup 14 eksondan oluşmaktadır. Promotörde 3 adet peroksizom çoğalma tepki elemanı vardır. PPARA ve PPARG transkripsiyon faktörlerinin...