Etiket: Halife

Mendub

Mendup, İslam dini terimi. Efâl-i mükellefin'dendir.

Çengname

Çeng-nâme, Ahmed-i Dâ'i'nin 1405-1406 ( Hicri 808) yazdığı, 14. yüzyılın ilk telif eserlerindendir ve Yıldırım Bayezid'in şehzadelerinden Emir Süleyman'a sunulmuştur. Eser, bir tevhidle başlar, na't ve dört halifeye övgü ile devam eder, ardındanda konuya...

Çeng-nâme

Çeng-nâme, Ahmed-i Dâ`i`nin 1405-1406 ( Hicri 808) yazdığı, 14. yüzyılın ilk telif eserlerindendir ve Yıldırım Beyazid`in şehzadelerinden Emir Süleyman`a sunulmuştur.

Çeng-name

Çeng-nâme, Ahmed-i Dâ'i'nin 1405-1406 ( Hicri 808) yazdığı, 14. yüzyılın ilk telif eserlerindendir ve Yıldırım Bayezid'in şehzadelerinden Emir Süleyman'a sunulmuştur. Eser, bir tevhidle başlar, na't ve dört halifeye övgü ile devam eder, ardındanda konuya...

Halife, Kastamonu

Halife, Kastamonu ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köydür.

İmam Cafer-i Sadık

Sadık lakabıyla meşhur olan İmam Cafer b. Muhammed, beşinci imamın oğludur. Hicretin 83.

İbni Asem el-Kûfi

İbni Asem el-Kûfi (ö. 926), Arap tarihçisi.

Uthman bin Affan

Osman bin Affân veya Osman ibn Affân, (Arapça: عثمان بن عفان) (d. 580 - ö.

Osman bin Affan

Osman bin Affân (574-656) Dört Büyük Halifeden üçüncüsü, sahabe. İslam`a ilk girenlerdendir.Hz. Ömer`den sonra halife oldu. 12 yıl halifelik yapıt. Kuran okurken şehid edilmiştir.

Omdurman

Omdurman (Arapça: أم درمان, Umm Durman), Sudan'ın Hartum Eyaleti'nde şehir. Nil nehrinin batısında ve başkent Hartum'un karşı kıyısındadır.

Hz.Imam Cafer-i Sadık

İmâm Câʿfer es-Sâdık, (Arapça: جعفر الصادق, Farsça: جعفر صادق) Abdullah da denir.

BASİANİ

Türkiye'nin doğu kesiminde, Aras Irmağı’nın kaynaklandığı yörede bölgeye verilen ad. Basiani adının, eski Yunanlı tarihçi Ksenophon’un (MÖ 5-4. yüzyıl) yapıtında söz ettiği Kolha boylarından Pasianilerle ilişkili olduğunu sanılır.

Akl-ı küll

Tasavvuf düşüncesinde, kendisini yaratanı kavramayı başarmış olan akıldır.

Abdal Musa

Abdal Musa, Hacı Bektaş'ın önde gelen ardıllarındandır (Alevilikte: halifelerinden). Söylenceler O'nu Anadolu'nun gözcüsü olarak gösterirler. Bektaşi meydanındaki oniki posttan onbirincisi olan “ayakçı postu” O'nundur ve “Abdal Musa Postu” olarak adlandır...