Osman Bin Affan

Kısaca: Osman bin Affân (574-656) Dört Büyük Halifeden üçüncüsü, sahabe. İslam`a ilk girenlerdendir.Hz. Ömer`den sonra halife oldu. 12 yıl halifelik yapıt. Kuran okurken şehid edilmiştir. ...devamı ☟

Osman bin Affan veya Osman ibn Affan (Arapça: عثمان بن عفان) (d. 580 - ö. 17 Temmuz 656) Dört Büyük Halife'den üçüncüsü, sahabi. 644 yılından 656'daki ölümüne kadar, 12 yıl boyunca, halifelik yapmıştır; Dört Büyük Halife'den en uzun süre halifelik yapan odur. Şia'da halifeliği kabul edilmeyen sahabedendir, zira Şii inancına göre hüküm sürmesi gereken ilk halife Ali'dir. Ümeyyeoğullarından olan Osman'ın künyesi Ebu Abdullahtır. Bunun dışında Ebu Leyla olarak da anıldığı olurdu.

Ebu Bekir'n yakın arkadaşlarından olan Osman İslam'a inanan ilk kişilerdendir. Aynı zamanda İslam peygamberi Hz. Muhammed S.A.V.'in de damadı olmuştur. Muhammed'in önce Rukayye isimli kızıyla evlenmiştir. Daha sonra Rukayye'nin vefat etmesiyle Muhammed'in bir başka kızı Ümmü Gülsüm ile evlenmiştir. Ümmü Gülsüm de kendisinden önce vefat etmiştir. Peygamberin iki kez damadı olması, iki kızıyla evlenmiş olması hasebiyle 'Zi'n-Nureyn' yani "iki nur sahibi" olarak da anılır.

Habeşistan'a hicret eden ilk sahabilerden olan Osman daha sonra Mekke'ye geri dönmüş, Medine'ye hicret kararının alınmasından sonra da Medine'ye hicret etmiştir. Bedir Savaşı dışında peygamberin hayatta olduğu dönemde yapılan tüm büyük savaşlara katılmış olan Osman, peygamberin Veda Haccı'nda da peygamberin yanında yer almıştır[1]. Peygamberin vefatından sonra halife seçilen Ebu Bekir'e bey'at etmiştir. Ridde Savaşları sırasında Ebu Bekir'in danışmanı olarak Medine'de kalmıştır. Daha sonra Ebu Bekir'in Ömer'i bir sonraki halife olarak tayin eden belgesini kaleme alan da Osman'dır[2]. Ömer'in hilafeti sırasında Ömer'e danışmanlık yapmış, Medine'de kalmıştır. Ömer kendisinden sonra aralarından bir sonraki halifenin seçileceği bir şura kurulmasını talep etmiştir. Ömer'den sonra kimin halife olacağı tartışmaları sırasında arabulucu Abdurrahman bin Avf'ın, başkalarının görüşlerini de alarak kendisini seçmesiyle halife olmuş, kendisiyle birlikte halifeliğe düşünülen Ali de kendisine bey'at etmiştir[3]. Halife olduğu dönemde İslam devletinin sınırları genişlemiş, bir donanma kurulmuş, birçok ekonomik reform gerçekleştirilmiştir. Ayrıca ilk İslami paralar da onun zamanında basılmıştır; bunlar üzerine Bismillah basılmış İran dirhemleri idi. İlk İslam devleti dirhemi daha sonraları Emeviler döneminde basılmıştır. Ayrıca Kabe ve Mescid-i Nebevi de onun zamanında genişletilmiştir.

Şehit Edilmesi

Hilafetinin ilk altı yılı huzur ve barış içerisinde geçse de hilafeti sırasında yaptığı atamalar, bazı sahabeye karşı tutumu ve ilgili bazı tartışmalar sebebiyle hilafetinin son altı yılında çeşitli kargaşalar çıkmış ve bu kargaşalar sonucu abluka altına alınmış daha sonra da isyancılar tarafından öldürülmüştür. Kendisinden sonra Ali'ye bey'at edilmiş ve Ali Dört büyük Halife'den dördüncüsü olmuştur. Bununla birlikte Osman'ın hilafeti sırasında çıkan ve onun öldürülmesiyle doruk noktasına ulaşan kargaşalar daha da büyüyerek ve çeşitlenerek Ali'nin zamanında da devam etmiş, kalıcı bir huzur veya barış ortamı sağlanamamıştır.

İlgili BaşlıklarKaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Osman
3 yıl önce

Osman bin Affan (Arapça: عثمان بن عفان) (d. 574/576 - ö. 17 Haziran 656), Dört Büyük Halife'den üçüncüsü, İslam peygamberi Muhammed'in cennetle müjdelenmiş...

Abdurrahman bin avf
3 yıl önce

Ali bin Ebu Talib ve Osman bin Affan ile birlikte halife adayı olarak gösterdi. Fakat Osman bin Affan 3. halife seçildi. 652 yılında Osman'ın hilafeti...

Habib bin Mesleme
6 yıl önce

Habib bin Mesleme, İslâm halifesi Osman bin Affan döneminde, Suriye valisi Muâviye bin Ebu Sufyan'a bağlı müslüman bir komutandır. Bizansla birçok savaşlar...

Talha bin ubeydullah
3 yıl önce

olabilecekler arasında Talhâ'yı da saymış ancak o, Osman bin Affan lehine feragat etmiştir. Osman bin Affan'ın halifeliği sırasında ona muhalif olanlara karşı...

Talha bin Ubeydullah, İslam, 598, 622, 656, Abbasiler, Ahiret, Akide, Alevilik, Ali, Ali bin Ebu Talib
Hudeybiye Antlaşması
3 yıl önce

arasında birçok akrabası bulunan Osman bin Affan elçi olarak gönderildi. Mekkeliler tarafından iyi karşılanan Osman bin Affan, amaçlarının umre ziyareti olduğunu...

İslamiyet, Hz. Muhammed, Mekke, Medine, Kabe, İslam
576
6 yıl önce

Eyyûb el-Ensarî, "Eyüp Sultan" olarak tanınan sahabe (ö. 672 / 674) Osman bin Affan, III. Halife (ö. 656) İstemi Yabgu, Batı Göktürk kağanı, Bumin Kağan'ın...

576, 5. yüzyıl, 571, 572, 573, 574, 575, 577, 578, 579, 580
656
3 yıl önce

gerçekleşti. Ali bin Ebu Talib halife oldu. 17 Haziran - Osman bin Affan, Dört Büyük Halife'den üçüncüsü (d. 574/576) tarihi bilinmeyen Huzeyfe bin Yeman, sahabe...

656, 6. yüzyıl, 651, 652, 653, 654, 655, 657, 658, 659, 660
Dört Halife
3 yıl önce

Bekir Ömer bin Hattab Osman bin Affan Ali bin Ebû Tâlib Bazı kaynaklar buna sadece 6 ay gibi bir süre görev yapan beşinci halife Hasan bin Ali'yi de dahil...