Etiket: Hidroliz

Lipogenez

Lipogenez, hayvan ve bitki bünyesinde yağ oluşması. Bitkilerdeki katı veya sıvı yağlar, protoplazma içinde dağınık bulunan sitozomlarda (yağ yapıcı cisimler) karbonhidratlardan meydana gelir. Hayvanlarda yağın üç kaynağı vardır;

Lipogenes

Lipogenez, hayvan ve bitki bünyesinde yağ oluşması. Bitkilerdeki katı veya sıvı yağlar, protoplazma içinde dağınık bulunan sitozomlarda (yağ yapıcı cisimler) karbonhidratlardan meydana gelir.

Hidrolize

Hidroliz işlemi suyu oluşturan hidrojen ve oksijen elementlerinin birbirinden ayrılması ile sonuçlanan bir işlem. Bazı kaynaklarda hidroliz, moleküllerin su ilavesiyle daha fazla sayıda parçacık oluşturması olarak da geçer.

Hidrolazlar

Biyokimyada, hidrolaz, bir kimyasal bağın hidrolizini katalizleyen bir enzimdir. Örneğin, aşağıdaki tip bir reaksiyonu katalizleyen enzim bir hidrolazdır.

Hidrolaz

Hidrolaz, biyokimyada (dirilbilimde) kimyasal bağların hidroliz tepkimesine girmesini tezleştiren enzimlere (özgenlere) verilen addır. Örneğin aşağıdaki tepkimeyi tezleştiren özgen bir hidrolazdır:

Gravimetrik analiz

DNA Tamiri

DNA onarımı, DNA moleküllerindeki hataları onarım mekanzimalarını tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

Tanik asit

Tanen, tannik asit (Fransızca: tanin - sepi maddesi) olarak da bilinir. Tanenler polifenolik bileşikler olup, kolza, bakla, çay ve sorgumda gibi bitkilerden elde edilen, açık sarı-kahverengi toz, pul ya da süngersi bir kütle halindeki biçimsiz (amorf) mad...

Hidrojen teknolojileri

Hidrojen teknolojileri, hidrojen ekonomisi ile ilgili teknolojilerdir. Hidrojen elde etme, depolama ve işleme alanlarında yeni yöntemler bulunması ve geliştirilmesi ile ilgilidir. Hidrojen teknolojileri iklim değişikliği`nin önlenmesi ve çeşitli tüketim a...

EC numarası

Enzim Komisyonu numarası (EC numarası) enzimleri katalizledikleri kimyasal reaksiyonlarına bağlı bir numaralandırma sistemidir. Enzim adlandırma sistemi sonucunda her EC numarası ona karsılık gelen enzim için bir isimle eşlendirilmiştir.

Diritromisin

Diritromisin makrolid grubundan geniş spektrumlu bir antibiyotiktir.== Mekanizma ==Diritromisin protein sentezine müdahale eder. Bakteri ribozomunun 50S alt ünitesine bağlanarak protein sentezini inhibe eder (engeller).

Tannik Asit

Tannik Asit Bazı bitkilerin kabuk, gövde ve yapraklarından elde edilen bir materyal karışımı. Tannik asit, proteinlerle çözünmeyen bileşikler meydana getirir. Bu özelliğiyle hayvan derilerinin dabağlanmasında kullanılmaktadır. Asırlarca bu maksatla kullan...

stearik asit

Stearik asit, CH3(CH2)16COOH formülüyle gösterilen doymuş bir yağ asididir. Çoğu hayvan ve bitkiden elde edilen katı-sıvı yağlarda, ekseriya gliserid stearin şeklinde bulunur.

lipaz

Lipaz, yağların parçalanmasından sorumlu enzim grubu. Bir lipaz, suda çözünebilen bir enzimdir ve lipitlerin ester bağlarının hidrolizini katalize eder.

gravimetri

=Tanım=