Etiket: Kızıldeniz

Lut Kavmi

İslam ve Yahudi kaynaklarında adı geçen bir kavimdir.Kendilerine gelen peygamberlerine nispetle bu isim verilmiş Kuran'da da bu isimle anılmıştır.

Trakun Balığı

Trakun balığı (Caranx crysos), istavritgiller (Carangidae) familyasından, kemikli balık türü. Kızıldeniz'den Akdeniz'e göç etmeleri sonucu 1990lı yılların ortalarından itibaren Akdeniz kıyı bolgelerinde ve Güney Ege'de görülmeye başlayan tür, bütün Akdeni...

Sina çölü

Sina Yarımadası (Mısır'da: sina سينا ; Arapça: sina'a سيناء; çoğu Semitik dilde Sinin; İbranice: sinai סיני) Mısır'da yer alan, kuzeyde Akdeniz'le ve güneyde Kızıldeniz'le çevrili kabaca üçgen şekilli yarımada.

Portolan Haritası

Portolan haritası, 14. ve 15. yüzyıl'da Avrupa'da kullanılan, kıyılar ve limanlara dair bilgiler içeren el yazması denizcilik haritalarıydı. İtalyanca "liman" anlamına gelen porto'dan türetilmiş olan portolano, "kılavuz kıtabı" anlamına gelir.

Babülmendeb

Bab'ül Mendep, Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan boğazın adıdır. Boğaz aynı zamanda Afrika ile Arap Yarımadası'nı birbirinden ayırır.

Babü'l Mendep

Babü`l Mendep, Kızıldeniz`i Aden Körfezi`ne bağlayan boğazın adıdır. Boğaz aynı zamanda Afrika ile Arap Yarımadası`nı birbirinden ayırır. Kuzeydoğu kıyısında Yemen, güneybatı kıyısında ise Cibuti yeralır.

Çıkış (Tevrat)

Çıkış (Mısır`dan Çıkış), Şemot, batı dillerinde Exodus, Kitab-ı Mukaddes`in ilk bölümü olan Eski Ahit`in ilk beş kitabı olan Tevrat`ın ikinci kitabı. Toplam 40 baptan oluşur. On Emir bu kitabın 20. babında yer almaktadır.

Said Paşa

Said Paşa, tam adı Mehmed Said Paşa (1822-1863), Osmanlı Devleti`nin Mısır valisi (1854-1863).Bireysel toprak mülkiyetinin gelişmesini sağlamış ve şeyhü`l-beledlerin nüfuzunu kırmıştır.

Polimeraz zincir tepkimesi

Polimeraz zincirleme tepkimesi (Polymerase Chain Reaction - PCR), DNA içerisinde yer alan, dizisi bilinen iki segment arasındaki özgün bir bölgeyi enzimatik olarak çoğaltmak için uygulanan tepkimelere verilen ortak bir isimdir. Metot basitçe tüp içerisind...

Hurgada

Hurgada (Arapça: ``Al Ghardaqah``, ``الغردقة``) Mısır`da Kızıldeniz kıyısında bir tatil kenti ve turizm merkezidir.