Etiket: Kazasker

Kazasker (idari görev)

Kazasker ya da kadıasker, Osmanlı Devleti'nde şeri davalara bakan askeri hakim. Yetkileri arasında kadı, müderris ve din görevlisi atamaları, kadı kararlarını bozma, değiştirme ve yeni kararlar oluşturma gibi maddeler vardır.

Kadıasker

Kazasker ya da kadıasker, Osmanlı Devleti'nde şeri davalara bakan askeri hakim. Yetkileri arasında kadı, müderris ve din görevlisi atamaları, kadı kararlarını bozma, değiştirme ve yeni kararlar oluşturma gibi maddeler vardır.

Ehl-i şer

Ehl-i şer; İlmiye sınıfı da denilen Osmanlı Devleti`nde adalet hizmetleri, eğitim ve yargı görevlerini ifa eden zümre. Üç önemli görevleri şunlardır;

Şeyh Ramazan Paşa

Şeyh Ramazan Paşa Fetret Devri`nde Emir Süleyman Çelebi `ya önce kazasker lik, sonra da Çandarlı Ali Paşa `nın ölümünden sonra kısa bir dönem vezirlik yapmıştır. Aslen Kırşehir li olup, babasının adı Bayezid`dir. Şerafeddin Yezdi `nin Zafername sinde, Emi...

Ordu Kassamı

Kassamlık, Osmanlıda halkın tâbi olduğu nizam (askeri-reaya) çerçevesinde

Mürâsele

Mürâsele, Osmanlı Devleti`nde kazaskerlerin kadılara, kadıların naiblere gönderdiği tayin ve yetkilerini bildiren yazılara denir. Kazasker müraselesine özel olarak kazasker buyruğu da denirdi.

Kör Şah Melik

`Kör` sıfatıyla anılan Şadibeyoğlu Şah Melik Fetret Devri`nde Musa Çelebi`nin 1410`da Rumeli`de hükümdar olması üzerine veziri olmuş, bu arada tarihte iz bırakacak bir başka şahsiyet olan Simavna kadısı oğlu Şeyh Bedreddin de kazaskerliğe getirilmiştir. Ş...

Kozyatağı, Kadıköy

Kozyatağı, İstanbul`un en büyük ilçelerinden biri olan Kadıköy`e bağlı olan, son yıllarda gelişimini hızlandırmış, ikamet edenlerin yanı sıra iş yerlerinin ve plazaların da ilgi gösterdiği bir mahalledir. Kazasker, Sahrayıcedid, Bostancı (Şenesenevler), İ...

Kozyatağı

Kozyatağı, İstanbul'un en büyük ilçelerinden biri olan Kadıköy'e bağlı olan, son yıllarda gelişimini hızlandırmış, ikamet edenlerin yanı sıra iş yerlerinin ve plazaların da ilgi gösterdiği bir mahalledir. 19 Mayıs, Bostancı, Suadiye ve E-5 tarafında da İç...

mürasele

Mürâsele, Osmanlı Devleti'nde kazaskerlerin kadılara, kadıların naiblere gönderdiği tayin ve yetkilerini bildiren yazılara denir.

ilmiye

İlmiye sınıfı, Ehl-i şer ya da Ulema (Alimin çoğulu Ulema), Osmanlı'da hukukçu, öğretim üyesi ve din adamlarının oluşturduğu zümre. Bu zümrenin görevleri adalet hizmetleri, eğitim ve yargı görevlerini kapsamaktadır.