Etiket: Nâbí®

Ali Fuat Bilkan

Ali Fuat Bilkan 1963 yılında Şanlıurfa`da doğdu. Urfa Lisesi`ni bitirdikten sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü`ne girdi. 1985`te mezun olduktan sonra, ODTÜ`de Türk Dili Okutmanı olarak akademik hayata başladı....

Hüsn ü Aşk

Hüsn ü Aşk (günümüz Türkçesiyle Güzellik ve Aşk), Şeyh Galip tarafından yazılan mesnevi. 2041 beyittir.

Hayr-âbâd

Hayr-âbâd, Baltacı Mehmed Paşa adına, 1705-1706 civarında Nâbî tarafından kaleme alınmış ünlü bir mesnevidir.