Etiket: Orijin

Sıradağlar

Sıradağ birçok dağın birleşmesiyle oluşan dağ topluluğudur. Bir sıradağı diğerinden ırmaklar ve ona benzer yeryüzü şekilleri ayırır.

Sıra dağ

Sıradağ birçok dağın birleşmesiyle oluşan dağ topluluğudur. Bir sıradağı diğerinden ırmaklar ve ona benzer yeryüzü şekilleri ayırır.

Yürek eğrisi

Matematikte kardiyoit veya yürek eğrisi, sabit bir çember üzerinde yuvarlanmakta olan aynı yarıçaplı ikinci bir çember üzerindeki herhangi bir noktanın izlediği eğridir. İsmi Yunanca kardia (kalp) ve eidos (şekil) kelimelerinin birleşiminden oluşur.

Yerdeğişimi

Klasik mekanikte yerdeğişimi bir noktanın, bir referans noktasına veya daha önce bulunduğu noktaya göre yerini işaret eden vektördür. Vektörün yönü referans noktasından şu anki pozisyona doğrudur.

Kardiyoit

Matematikte kardiyoit veya yürek eğrisi, sabit bir çember üzerinde yuvarlanmakta olan aynı yarıçaplı ikinci bir çember üzerindeki herhangi bir noktanın izlediği eğridir. İsmi Yunanca kardia (kalp) ve eidos (şekil) kelimelerinin birleşiminden oluşur.

Kardiyoid

Matematikte kardiyoit veya yürek eğrisi, sabit bir çember üzerinde yuvarlanmakta olan aynı yarıçaplı ikinci bir çember üzerindeki herhangi bir noktanın izlediği eğridir. İsmi Yunanca kardia (kalp) ve eidos (şekil) kelimelerinin birleşiminden oluşur.

Hiperbolik spiral

Hiperbolik spiral, kutupsal koordinat sisteminde

Gül (matematik)

Matematikte gül veya rodonea (Yunanca gül anlamına gelen rodon kelimesinden), kutupsal koordinat sisteminde çizilmiş bir sinüs ya da kosinüs eğrisine denir.

sıradağ

Sıradağ birçok dağın birleşmesiyle oluşan dağ topluluğudur. Bir sıradağı diğerinden ırmaklar ve ona benzer yeryüzü şekilleri ayırır.

dağ sırası

Sıradağ birçok dağın birleşmesiyle oluşan dağ topluluğudur. Bir sıradağı diğerinden ırmaklar ve ona benzer yeryüzü şekilleri ayırır.

Tanjant

Trigonometrik bir fonksiyondur. "<code>``Tan``</code>" ile ifade edilir.