Tanjant

Kısaca: Trigonometrik bir fonksiyondur. "<code>``Tan``</code>" ile ifade edilir. ...devamı ☟

Tanjant
Tanjant

Trigonometrik bir fonksiyondur. "``Tan``" ile ifade edilir.

Merkezi orijin olan, 1 birim yarıçaplı birim çemberdeki x=1 şeklinde y eksenine paralel çizilen doğruya tanjant ekseni denir. Birim çember üzerinde, orjinden tanjant eksenine doğru çizilen doğrunun altında kalan açıdır. 90 derece ve katlarında tanımsız olur. Dik üçgende ise karşı dik kenarın, komşu dik kenara oranıdır.
tanx=\frac=\frac geometri-taslak

Tanjant

Türkçe Tanjant kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. tangent

Tanjant

başka bir çizgiye, eğriye ya da yüzeye dokunan, fakat onu kesmeyen çizgi, eğri ya da yüzey.
birşeye yalnız bir noktada değen.

Tanjant

Türkçe Tanjant kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Tangens

Tanjant


1 .
Başka bir çizgiye, eğriye ve yüzeye dokunan fakat onu kesmeyen çizgi, eğri veya yüzey.
2 .
sıfat Bir şeye yalnız bir noktada değen.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Tanjant Resimleri

Tanjant teoremi
2 yıl önce

Trigonometride tanjant teoremi üçgenin üç kenarının uzunluğu ve açıların tanjantları arasındaki ilişki hakkında bir teoremdir. a − b a + b = tan ⁡ [ 1...

Kosinüs
2 yıl önce

bölümüyle hesaplanır. cos ⁡ A = | A B | | A C | {\displaystyle \cos A={\frac {|AB|}{|AC|}}} Sinüs Tanjant Kotanjant Dönüşüm formülleri Yarım açı formülleri...

Kosinüs, Açı, Dönüşüm formülleri, Hipotenüs, Matematik, Sinüs, Tanjant, Taslak, Trigonometri, Yarıçap, Çember
Kotanjant
2 yıl önce

A = cos ⁡ A sin ⁡ A {\displaystyle \cot A={\frac {|AB|}{|BC|}}={\frac {1}{\tan A}}={\frac {\cos A}{\sin A}}} Kosinüs Sinüs Tanjant Dönüşüm formülleri...

Kotanjant, Dik üçgen, Matematik, Taslak, Ordinat, Birim çember
Türev
2 yıl önce

bir teğetin herhangi bir eğriye x ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açının tanjant değeridir. Bu türden bir f fonksiyonunun a noktasındaki türevin lim h →...

Türev, Binom Teoremi, Hesabın Temel Teoremi, Kompleks Sayılar, Kısmi Türev, Limit, P-sel Sayılar, Reel Sayılar, Sayı, Türev alma kuralları, Zincir kuralı
Şen halkası
6 yıl önce

halkası, hiyerogliflerde stilize edilmiş bir ip düğümü gibi temsil edilen, tanjant çizgili bir halkadır. "Şen" sözcüğü Eski Mısır dilinde "kuşatmak" veya...

Hiperbolik fonksiyon
2 yıl önce

sinüs "sinh", hiperbolik kosinüs "cosh", bunlardan türetilen hiperbolik tanjant "tanh" ve benzer fonksiyonlardır. Ters hiperbolik fonksiyonlar alan hiperbolik...

DEN 0255-4700
6 yıl önce

grubu tarafından belirlenmiştir. 27,0 ± 0,5 km/sn ile nispeten küçük bir tanjant hızına sahiptir. DENIS 0255-4700'ün fotosferik sıcaklığı yaklaşık olarak...

Burun konisi tasarımı
6 yıl önce

halinde şekil bir yarımküre olur. Tanjant bir ojiv burun genelllikle kürenin bir parçası tarafından kesilmiştir. Tanjant ojiv ile kürenin teğet noktası şu...