Etiket: Ribozom

Replizom

Replizom, holoenzim ve diğer çeşitli proteinlerin ikileşme çatalında oluşturdukları ribozom büyüklüğündeki kompleks yapıdır.

Hücre (biyoloji)

Hücre ya da göze, bir canlının yapısal ve işlevsel özellikler gösterebilen en küçük birimidir. Hücre, (İng.

Granülsüz endoplazmik retikulum

Granülsüz endoplazmik retikulumlar lipid sentezinde görevli hücrelerde bulunurlar. Membran üzerinde ribozomlar bulunmaz. Bir nevi paketleme görevi üstlenirler. Bu organel aynı zamanda hücrenin bir nevi damarı olarak kullanılır ve bazı maddelerin hücre içi...

RRNA

Ribozomal RNA (rRNA), ribozomlarda bulunan bir RNA tipidir, ribozomun protein senteziyle ilişkili katalitik fonksiyonundan sorumludur. Ribozomal RNA, mRNA'daki bilginin translasyon süreci sırasında amino asit dizisine çevrilmesi için taşıyıcı RNA (tRNA) i...

Kloramfenilkol

Kloramfenikol, İlk kez Streptomyces venezuelae türü bakterilerin metabolizma ürünü olarak elde edilen, günümüzde yapay yollarla bireşimlenen antibiyotiktir.

Hücreler

Hücre ya da göze, bir canlının yapısal ve işlevsel özellikler gösterebilen en küçük birimidir. Hücre, (İng.

Haberci RNA

Ribonükleik asit veya RNA bir nükleik asittir (nükleotitlerden oluşan birimlerdir. Nükleotit: Adenin , sitozin , guanin gibi bazlar + deoksiriboz şekeri + fosfattan oluşan birimlerdir.), nükleotitlerden oluşan bir polimerdir.

Diritromisin

Diritromisin makrolid grubundan geniş spektrumlu bir antibiyotiktir.== Mekanizma ==Diritromisin protein sentezine müdahale eder. Bakteri ribozomunun 50S alt ünitesine bağlanarak protein sentezini inhibe eder (engeller).

Aminozit

Bileşiminde yalnız aminli şekerler bulunan bakteri öldürücü (bakteriyosid) antibiyotik. Aminoglikozitler , aerob ve Gram negatif boyanan bakterilere karşı etkilidirler.

Aminoglikozit

Bileşiminde yalnız aminli şekerler bulunan bakteri öldürücü (bakteriyosid) antibiyotik. Aminoglikozitler , aerob ve Gram negatif boyanan bakterilere karşı etkilidirler.

Translasyon

Translasyon (ing. translation), hücre çekirdeğinde sentezlenen mRNA'lardaki koda uygun olarak ribozomlarda protein sentezi sürecidir. 4 harfli DNA dilindeki mesajın 20 harfli amino asid diline çevrilmesinden ötürü, İngilizce terminolojide "çeviri" anlamın...

Kloramfenikol

Kloramfenikol, İlk kez Streptomyces venezuelae türü bakterilerin metabolizma ürünü olarak elde edilen, günümüzde yapay yollarla bireşimlenen antibiyotiktir. Hastalık yapıcı bir çok bakteri, riketsiya ve mikoplazmaya karşı etkilidir; etkisinin mikroorganiz...

Ribonükleik asit

Ribonükleik asit, hidroliz yoluyla driboz denilen bir pentoz veren nükleik asitler grubu.RİBONÜKLEİK ASİT VEYA R.N.