Translasyon

Kısaca: Translasyon (ing. translation), hücre çekirdeğinde sentezlenen mRNA'lardaki koda uygun olarak ribozomlarda protein sentezi sürecidir. 4 harfli DNA dilindeki mesajın 20 harfli amino asid diline çevrilmesinden ötürü, İngilizce terminolojide "çeviri" anlamına gelen translation sözcüğü kullanılmaktadır. ...devamı ☟

Translasyon
Translasyon

Translasyon (ing. translation), hücre çekirdeğinde sentezlenen mRNA'lardaki koda uygun olarak ribozomlarda protein sentezi sürecidir. 4 harfli DNA dilindeki mesajın 20 harfli amino asid diline çevrilmesinden ötürü, İngilizce terminolojide "çeviri" anlamına gelen translation sözcüğü kullanılmaktadır. Bu terim Türkçe'ye translasyon olarak geçmiştir.

İlgili konular

biyoloji hücre mrna protein ribozom

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Translasyon Resimleri

Birebir çeviri
2 yıl önce

Birebir çeviri veya literal translasyon, çevirisi yapılan sözcüğün, deyimin veya cümlenin çevrildiği dilin dilbilgisi ve imlâ kurallarına uyup uymadığına...

Gen ifadesinin düzenlenmesi
2 yıl önce

Transkripsiyon Transkripsiyon sonrası değişimler RNA taşınımı Translasyon mRNA bozulumu Translasyon sonrası değişimler Ökaryotlarda, DNA'nın geniş bölgelerine...

Doğrultu (moleküler biyoloji)
2 yıl önce

bu süreç ergin mRNA oluşumunun önemli bir aşamasıdır. Başlık takma, translasyon sırasında mRNA'yı korur, eksonükleazlar tarafından sindirilmesini engeller...

Doğrultu (moleküler biyoloji), Fosfat, Hidroksil, Moleküler biyoloji, Nükleik asit, Nükleotit, Fosfodiester bağı, Ligasyon, Başlık takma, Hızlandıcı, Polimeraz
Protein biyosentezi
2 yıl önce

büyümesini durdururlar. Protein yapımı (Translasyon) üç aşamaya ayrılabilir: başlama, uzama ve sonlanma. Translasyon için mRNA, tRNA ve ribozomların yanı...

HMG-KoA Redüktaz
3 yıl önce

sonucunda morfolojik bozukluklar oluşur. HMG-KoA Redüktaz, transkripsiyon, translasyon, yıkım ve fosforlanma düzeylerinde düzenlenir. Sterol Regulatory Element...

HMG-KoA redüktaz, ATP, CAMP, Enzim, Hücre çekirdeği, Kolesterol, Lipit, MRNA, Mevalonat yolu, Proteaz, Statin
Gen ifadesi
3 yıl önce

Protein olmayan genler, (rRNA genleri, tRNA genleri vs.) protein olarak translasyon edilmezler. Bazı genlerin ifadesi, (mikroRNAlar ya da ubiquitin ligazlar...

Gen ifadesi, Aminoasit, Biyokimya, DNA, Gen, Genetik, MRNA, Northern blot, Protein, RRNA, TRNA
Akış aşağı ve akış yukarı (DNA)
6 yıl önce

promotöre bağlanan transkripsiyon faktörleri transkripsiyon hızını düzenlerler. Translasyon sırasında ribozomu mRNA üzerinde akış aşağı yönde ilerler....

Akış aşağı ve akış yukarı (DNA), 3` ucu, 5` ucu, DNA, RNA, Transkripsiyon (genetik), Translasyon, Promotör
Penetrasyon
2 yıl önce

girdikten sonra protein kısmını atmasıyla gerçeklerşir) 4) Transkripsiyon ve translasyon:(virüsün konnak hücrede yeni yavru virüsler için protein üretimi aşamasıdır)...