Rrna

Kısaca: Ribozomal RNA (rRNA), ribozomlarda bulunan bir RNA tipidir, ribozomun protein senteziyle ilişkili katalitik fonksiyonundan sorumludur. Ribozomal RNA, mRNA'daki bilginin translasyon süreci sırasında amino asit dizisine çevrilmesi için taşıyıcı RNA (tRNA) ile etkileşmek ve uzayan peptit zincirine amino asit takmaktır. ...devamı ☟

RRNA
RRNA

RRNA ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: RNA

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

RRNA Resimleri

Ribozomal RNA
1 yıl önce

Ribozomal RNA (rRNA), ribozomlarda bulunan bir RNA tipidir, ribozomun protein senteziyle ilişkili katalitik fonksiyonundan sorumludur. Ribozomal RNA'nın...

Ribozom
1 yıl önce

Ribozom, ribozomal RNA (rRNA) ve proteinlerden oluşan ve hücrenin protein sentezinden görevli olan zarsız organeldir. Tüm canlı hücrelerinde bulunmaktadır...

Ribozom, Angstrom, Endoplazmik retikulum, Golgi aygıtı, Hücre, Hücre duvarı, Hücre zarı, Hücre çekirdeği, Kamçı, Kloroplast, Koful
Çekirdekçik
1 yıl önce

yapısına girecek olan ribozomal proteine dönüşür. Görevi ribozomal RNA (rRNA) transkripsiyonu yapmak ve hücre içinde bunları birleştirmektir. Hücre çekirdeğinin...

Çekirdekçik, Alyuvarlar, Bakteri, Endoplazmik retikulum, Gen, Golgi aygıtı, Hücre, Hücre bölünmesi, Hücre duvarı, Hücre zarı, Hücre çekirdeği
Gen amplifikasyonu
1 yıl önce

yapısı ve düzenlenmesi ile ilişkili olarak çok defa yüzlerce kopya halinde rRNA çoğaltılmasına "Gen kuvvetlendirilmesi" (amplifikasyonu) ya da "Redunanz"...

Gen kuvvetlendirilmesi, Enzim, Gen, Gen frekansı, Gen havuzu, Gen mühendisliği, Genetik, Genom, Kromozom, MRNA, Nükleotid
Arkea
1 yıl önce

olarak da kullanılır. 1977'de Carl Woese ve George Fox, prokaryotları 16S rRNA dizinlerine göre sınıflandırdıkları filojenetik ağaçdaki diğer bakterilerden...

Arkea, Taksokutu, Adenozin trifosfat, Alem, Bakteriler, Bilimsel sınıflandırma, Ekstremofil, Ester, Eter, Euryarchaeota, Flagella
Euryarchaeota
1 yıl önce

ekstrem tuz konsantrasyonlarında yaşayan archaeonlardır. Bu archaeonlar diğerlerinden rRNA sekans benzerlik ve farklılıklarına bakılarak ayrılmıştır....

Euryarchaeota, Taksokutu, 1990, Archaea, Bilimsel sınıflandırma, RRNA, Methanosarcinae, Methanopyri, Thermococci, Thermoplasmata, Methanomicrobia
Ekson
1 yıl önce

mesajcı RNA (mRNA) veya protein kodlamayan fonksiyonel bir RNA'dan (tRNA veya rRNA gibi) bulunan dizilere ekson denir, ayrıca, iki veya daha çok öncül RNA'da...

Gen ifadesi
1 yıl önce

oluşturan, yapı ve fonksiyonların kontrolünü verir. Protein olmayan genler, (rRNA genleri, tRNA genleri vs.) protein olarak translasyon edilmezler. Bazı genlerin...

Gen ifadesi, Aminoasit, Biyokimya, DNA, Gen, Genetik, MRNA, Northern blot, Protein, RRNA, TRNA