Etiket: Siyaset Bilimi

Orhan Bursalı

Orhan Bursalı (d. 1947) Türk gazeteci, köşe yazarı, dış politika uzmanı. Berlin Hür Üniversitesi`nde siyaset bilimi okudu.

Hasan Ali Mete

Hasan Ali Mete (d. 24 Ekim 1966, Erzincan), Türk aktör.

Maurice Duverger

Maurice Duverger (d. 5 Haziran 1917, Angoulême, Fransa), Fransız anayasa hukuku uzmanı, siyasetçi ve siyaset bilimci.

Costanzo Preve

Costanzo Preve (d. 1943) İtalyan Marksist düşünür ve siyaset kuramcısı.

City University

'City University, veya University City:

Siyasi Bilimler

Siyaset, belli bir toplumda çatışma halinde olan çıkarların uzlaştırılması faaliyetidir.

İttihat ve Terakki Cemiyeti

İttihat ve Terakki Cemiyeti, (Osmanlı Türkçesi: إتحاد و ترقى) (Güncel Türkçesi: Birlik ve İlerleme Derneği), Osmanlı Devleti'nde 1908 Devrimi'ne önayak olan ve 1908-1918 arasında kısa kesintilerle devlet yönetimine hakim olan siyasî örgüt. Batı dillerinde...

politika bilimi

Siyaset bilimi, politika bilimi ya da politoloji, siyasi teorileri ve siyasi teorilerin pratiklerini inceleyen, siyasi sistemler ve siyasi davranışlar alanıyla ilgilenen bir sosyal bilim alanıdır.

radikalizm

Radikalizm veya köktencilik; siyaset biliminde geç 18. yüzyıldan beri kullanılan bir terimdir. Latince "kök" anlamına gelen ``radix`` sözcüğünden türemiştir. Kullanımı toplumsal düzeni büyük oranda etkileyen değişimler içeren aşırı siyasi reform...

Sosyal bilimler

Sosyal bilimler dünyanın ve yaşamın insanî ve toplumsal yönlerini inceleyen bir akademik disiplinler grubuna verilen addır. Türkiye'de zaman zaman sözel bilimler olarak da anılırlar.

siyaset

Siyaset, Arapça kökenli bir kelimedir; at eğitimi, at talimi anlamına gelmektedir. Osmanlı'da devlet geleneği için siyaset sözcüğünün "ceza" ve özellikle "ölüm cezası" anlamında kullanıldığı görülmüştür. Yunan siyasal yaşamında ise siyaset, polise veya de...