Etimolojik

Kısaca: Köken bilimi veya etimoloji (Antik Yunan dili ἡ ἐτυμολογία - hē etymología), bir dildeki sözcüklerin kökenlerini ve bunun bir gereği olarak o dilin diğer dillerle ve o dili konuşan toplulukların geçmişten bugüne diğer topluluklarla olan kültürel ilişkilerini araştırır. Bir başka tabirle köken bilimi, bir kelimenin ya da dildeki benzer bir kullanımın gelişme sürecinin ilk ortaya çıkışından itibaren izlenmesi, hangi dillerde ne şekilde yayıldığının tespit ederek parça ya da bileşenlerinin analiz e ...devamı ☟

Etimolojik ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Etimoloji

etimolojik

Türkçe etimolojik kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. etymologic

etimolojik

kökenbilimsel.

etimolojik

Türkçe etimolojik kelimesinin Fransızca karşılığı.
étymologique

etimolojik

Türkçe etimolojik kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. etymologisch

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Etimoloji
3 yıl önce

kanıtlanmış ses değişim kurallarına göre açıklanamayan biçim değişimleri etimolojik açıdan geçersizdir ya da en azından şüphe ile karşılanmalıdır. İki dil...

Etimoloji, Altkültür, Arapça, Deyim, Eski Yunanca, Kültür, Yunanca, Öfemerizm, Akronim, Vulgarizm, Etymon
Kökenbilimsel sözlük
6 yıl önce

Köken bilimsel sözlük veya etimolojik sözlük, verilen sözcükleri köken bilimi (etimoloji) açısından inceleyen sözlüktür. Sözcüklerin kökenini, nereden...

Tafta
3 yıl önce

çözgü ve atkılarının yapım tarzına göre yelken bezi yapımında da kullanılmaktadır. ^ Hasan Eren, Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü, Ankara 1999; sayfa: 391...

Tafta, Amerikan Bezi, Atkı, Atlas (kumaş), Atlet, Ayakkabı, Balaklava, Basma, Baston, Baş örtüsü, Blüz
Antiteizm
3 yıl önce

Antiteizm, teizmin aktif karşıtlığıdır. Bu kelimenin etimolojik kökeni, Grekçe olan anti- ve theismos kelimeleridir. Bu terimin çeşitli kullanım alanları...

Bariton
3 yıl önce

İtalyanca:baritono) bas ve tenor insan sesleri arasında bulunan erkek insan sesi tipi. Etimolojik olarak Yunanca derin veya ağır sesli anlamına gelen βαρυτονος kelimesinden...

Vize
3 yıl önce

arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Temmuz 2009.  ^ "Türkçe Etimolojik Sözlük - vize". Sevan Nişanyan Etimolojik Sözlük. Erişim tarihi: 5 Temmuz 2009. [ölü/kırık...

Vize, Kırklareli, Ayasofya Kilisesi, Babaeski, Kırklareli, Bizanslılar, Bulgarlar, Demirköy, Kırklareli, Evrenli, Vize, Keltler, Kofçaz, Kırklareli, Kırklareli, Kırklareli (il)
Metafizik
3 yıl önce

kaynağıdır. Dolayısıyla etimolojik olarak metafizik Aristoteles'in toplu olarak Metafizik adı verilen kitaplarının konusudur. Etimolojik anlamda 'metafizik'...

Metafizik, Aristoteles, Bilim felsefesi, Dil felsefesi, Din felsefesi, Etimoloji, Evrensel, Felsefe, Felsefe Portalı, Ontoloji, Tanrı
Papak
3 yıl önce

փափախ biçimleri kullanılır. ^ Prof. Dr. Hasan Eren (1999). Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü Papak (sayfa: 324) ^ Фасмер М. Этимологический словарь русского...