Alm. Wortableitungslhre; Etymologie (f), Fr. Etymologie (f), İng. Etymology. Bir kelimenin nereden geldiğini veya oluş şeklini ve birçok kelimenin ortak kökünü bulma işi. Bu işle uğraşan gramer dalı filolojinin bir bölümü olup, kelimelerin mânâlarının köklerini mümkün olduğu kadar eskiye giderek araştırır.

ETIMOLOJI (türkçe) anlamı
1. kökenbilim
bir sözcüğün kökeni.
ETIMOLOJI (türkçe) anlamı
2. Köken bilimi.
ETIMOLOJI (türkçe) ingilizcesi
1. n. etymology,
ETIMOLOJI (türkçe) fransızcası
1. étymologie [la]
ETIMOLOJI (türkçe) almancası
1. n. Etymologie

Etimoloji hakkında bilgiler

Alm. Wortableitungslhre; Etymologie (f), Fr. Etymologie (f), İng. Etymology. Bir kelimenin nereden geldiğini veya oluş şeklini ve birçok kelimenin ortak kökünü bulma işi. Bu işle uğraşan gramer dalı filolojinin bir bölümü olup, kelimelerin manalarının köklerini mümkün olduğu kadar eskiye giderek araştırır.

On dokuzuncu yüzyıla kadar etimoloji, kelimenin aslını vermekle sınırlandırılmıştır. Daha sonra etimoloji bir kelimenin çeşitli lisanlardaki benzer diğer kelimelerle olan ilgisini de araştırmıştır. Etimoloji yoluyla, kültürlerin gelişmesini ve birbirine olan tesirini anlamak mümkündür. Fakat bu işte bir dilin iç ve dış tarihini hakkıyla bilmek gerekir. Bir dilin iç tarihi kendi içindeki gramer değişiklikleri ve gelişmesi ile ilgilidir. Dış tarihi ise diğer dillerle olan münasebeti olup, onlardan yaptığı alış-verişlerdir. Bu itibarla kelimelerde meydana gelen değişiklikleri üç grupta toplamak gerekir: 1) Her lisan diğer dillerden kelime alarak, önceden kullanılan kelimeler atılır veya kullanım sahaları daraltılır. 2) Kelimelerin şekillerinde değişiklikler meydana gelir. 3) Kelimelerin anlamları değişir.

Türkçe iç tarih bakımından pek muhafazakar bir dildir. Ancak dış tarih bakımından bunu söyleyemeyiz. Çünkü Türkçe başka dillerden pekçok kelime almış ve bunları kendi ses yapısına uydurduğu gibi, bazılarının manalarını da değiştirmiştir. Ayrıca aynı medeniyet dairesi içinde olduğu için Arapça ile Farsçayı yabancı dil kabul etmeme düşüncesinden hareketle bunlardan pekçok kelime almıştır. Bu sebeple zamanla bazı kelime ve deyimler, kullanılmaz hale gelmiş veya kullanış alanı sınırlandırılmıştır. Bu, eskiden yazılmış birçok kitabı yeni nesillere hitab edemez şekle getirmiştir. Lisanın bir takım ihtiyaçlara cevap vermesi bakımından, yavaş yavaş değişmesi normaldir. Ancak ilim dışı olarak yapılacak zorlamalar ve asılda değişiklik, toplumda bir takım huzursuzluklara sebeb olur.

Türk Dil Kurumuna Göre

Fransızca étymologie kelimesinden dilimize gelmiş bir isimdir. Taşıdığı anlamlar:

  1. Köken bilimi.
  2. Bir kelimenin kökeni.

    Etimoloji

    Kelime, Yunanca'da 'sözün gerçek içeriği' anlamına gelen etymon ile gene Yunanca 'doktrin, çalışma alanı' anlamı oluşturan ek logia birleşimleriyle oluşmuştur. Ortaya çıkan etymologia kelimesinin anlamı, kelimelerin gerçek içeriğini bulma ve inceleme çalışmasıdır.

    Dil Aileleri

    Türkçenin dahil edildiği Altay dil grubu, adını, Orta Asya'da bulunan Altay Dağlarından alır. Göçebe yaşayan bu insanların bir kısmı Avrupa'ya, diğer kısmı ise Japonya'ya doğru hareket etmiştir. Bu dil grubunda en çok kullanılan (ve en avrupalılaşmış) dil, Türkçe'dir. Bu gruba ait diğer diller: Azerice, Türkmence, Kazakça, Kırgızca, Özbekce, Uygurca, Moğolca, Korece ve Japonca'dır. Altay dil grubu akrabalıklar kanıtlanamadığı için aile vasfında değildir.o yüzden sadece dil grubu diyebiliriz.

Kaynak

Vikipedi
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Türk Kelimesi (etimoloji)

Türk kelimesi, yazılı tarih kaynaklarında ilk kez

Tatar Kelimesi (etimoloji)

Tatar kelimesi, Kuzey Asya'da Moğolistan ovasından Doğu Avrupa'da Litvanya'ya kadar uzanan geniş bölgede yaşanmış Moğollar, Türkler, Tunguzlar başta olmak üzere çeşitli etnik grup için kullanılan terimdir.

Crannog

Crannog (İrlandaca:''crannóg'', İskoçça (Kelt):''crannag''), Cilalı Taş Devrinde İrlanda ve İskoçya'da görülen insan yapısı adalardır. Kısmen karaya bağlı veya tamamen bağımsız olacak şekilde göl, ırmak veya haliçlerde yapılımş örnekleri bulunur. Crannoglar ahşaptan ...

Dede

Dede, Alevilik'te Ehlibeyt soyundan gelen içtimai ve dini liderlere verilen addır.

Druid

Kelt çoktanrıcılığında Druid kelimesi çoğunluğu Alplerin kuzeyinde ve İngiliz Adalarında var olan antik Kelt topluluklarındaki rahip sınıfına işaret eden bir kelimedir. Druid uygulamaları Yunanlıların "Keltoi" ve "Galatai" Romalıların "Gauls" dedikleri tüm yerli kabilelerin ...

Get

Get (, çoğul ''gitin'', ), Halaha'ya göre boşanırken, boşanmanın geçerli olması için, kocanın karısına sunmak zorunda olduğu belgedir. Belgedeki metin kısadır: "Bütün erkeklere müsaitsin". Burada anlatılmak istenen kadının artık evli olmadığı ve zina kurallarının kadın ...

Gord

Gord, Orta Çağda Slavlar tarafından sıklıkla kullanılan tahkimatlı yerleşim yerine verilen isimdir.

Jaguar

Jaguar Familyası: Kedigiller (Felidae). Yaşadığı yerler: Güney ve Orta Amerika’nın bataklık ve sazlık ormanlarında. Özellikleri: Etçil bir memeli. Tarçın renkli postu halka şeklinde siyah beneklerle süslüdür. Beneklerin ortasında siyah noktalar bulunur. İyi yüzücü ve ...

Mardi Gras

Mardi Gras (IPA: /ˈmɑrdiɡrɑː/), Büyük Perhiz (Lent) arifesi olan salı günü (Tövbe Salısı) gerçekleştirilen bir karnaval. Paskalya tarihine bağlı olarak, 2 Şubat ile 9 Mart arasındaki bir salı günü başlar. Kutlamalar bazen günlerce sürer.

Martin

Martin :

Problem

Problem; çözülmesi gereken mesele, soru, sorun veya aşılması gereken engel. ''Problem'' kavramının teolojiden matematiğe kadar çok geniş bir kullanım alanı vardır.