Evenki (ayrıca Suolun, bilinen Ewenki, Ewenke, Owenke, Solon) kuzey grubunun en büyük üyesi olan Tunguz dillerde de içeren bir grup. Negidal ve (ilgili daha yakından) Oroqen dil.

Evenki Dili

Evenki Dili ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Evenkice

Yanıtlar