Evenki Dili

Kısaca: Evenki (ayrıca Suolun, bilinen Ewenki, Ewenke, Owenke, Solon) kuzey grubunun en büyük üyesi olan Tunguz dillerde de içeren bir grup. Negidal ve (ilgili daha yakından) Oroqen dil. ...devamı ☟

Evenki Dili ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Evenkice

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Evenkice
6 yıl önce

ile de yakın ilişkilidir. Evenki dili Rusya'da (Sibirya), Moğolistan'da ve Çin'in kuzeyinde konuşulur. Çin'de Evenki dili yazımında hem Moğol alfabesi...

Evenki
3 yıl önce

Evenki ya da Evenk anlamlara gelebilir. Evenkiler, veya Evenki, Rusya ve Çin'de bir halk. Evenki dilleri, Tungus dil ailesinden lehçeler Evenki dili, Evenki...

Evenkiler
3 yıl önce

Evenki halkının çoğunluğunun ana toprakları Baykal Gölü ve Amur Nehri arasındaki Sibirya'nın geniş bölgelerinde bulunur. Evenki dili Mançu-Tunguz dil...

Yenisey dilleri
6 yıl önce

dili araştırmaları için çok önemlidir. Yenisey dilli halkların komşuları Güney Sibirya Türkleri, Hantılar, Selkuplar ve Evenkilerdir. Yenisey dilleri...

Kodinsk
6 yıl önce

adı bölgedeki bir nehir olan Koda Nehri'nden gelmektedir. Bu ad ise Evenki dilindeki "kada" sözcüğünden gelir ve asıl anlamı "kayalık"tır. İlk adı Kodinskiy...

Tunguz dilleri
3 yıl önce

"Revisiting Tungusic Classification from the Bottom up: A Comparison of Evenki and Oroqen". Language. 75 (2). ss. 286-321. JSTOR 417262.  ^ "While 'Altaic'...

Tunguzlar
3 yıl önce

Asya'da yaşayan ve Tunguz dilleri olarak bilinen yaşayan 12 dili kapsayan dilleri konuşan etnik grup. Mançular, Sibolar ve Evenkiler, bu grubun en çok nüfusa...

Tunguzlar, Aynular, Dersu Uzala (film), Doğu Türkistan, Hiung-nu, Japon, Japon Denizi, Japonya, Kamçatka Krai, Magadan Oblast, Mançukuo
Ural-Altay dil ailesi
3 yıl önce

Tunguz dilleri: Evenki (Tunguzca), Solon, Manegir, Nanai, Akani, Birar, Kile, Samagir, Orok, Ulch, Oroch, Udege, Mançuca ve Şibe dili. Japon dili ve Kore...

Ural Altay dil grubu, Dil, Fince, Japonca, Korece, Macarca, Moğolca, Taslak, Türkçe, Tunguzca