Ural-Altay dil ailesi

Ural-Altay dil ailesi bir dil ailesi`dir. Bu ailenin Altay kolu Türkçe, Moğolca, Tunguzca'dır. Macarca ve Fince ise bu ailenin Ural kolundandır. Bazı dilbilimciler Korece ve Japonca'yı da bu aileye dahil etmişlerdir. Bu dil ailesinde konuşucu sayısı en fazla olan Türkçe'dir. Türkçe'yi 300-350 milyon kişi civarında insan konuşur.

Ural-Altay dil ailesi

Ural-Altay dil ailesi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Ural Altay Dil Ailesi

İlgili konuları ara

Yanıtlar