Eyalet Askerleri

Kısaca: =Yerli Kulu= ...devamı ☟

Eyalet Askerleri
Eyalet Askerleri

Yerli KuluAzabAzab Osmanlı devletinde çoğunlukla garnizon askeri olarak görev yapan bir askeri birimin adıdır. Sözcüğün anlamı "bekar erkek"tir. Daha evlenmemiş genç erkekler azab yazılabilirlerdi. Tersane ocaklarında çalıştırılan askeri sınıfa bekar olmaları koşulu ileri sürüldüğünden ötürü Azab denirdi. anamadde|Azab

Sekban ve tüfekçi

İcareli

Lağımcı

Kuşatma altındaki surlarının altından tünel (lağım) kazmak suretiyle yıkan veya düşmanın açtığı tünelleri kapatan askeri sınıf.

Yer altında yollar açarak fitil ve barutla kale bedenlerini yıkan veya lağım açarak berheva eden lağımcılık, Osmanlı ordusunda çok gelişmişti.

Müsellem

Başlangışta atlı birliklerdi. Daha sonra geri hizmet kıtaları içine alındılar. Savaş zamanında, ordunun önünde giderek yol açmak ve köprü kurmak gibi görevleri vardı

Serhat KuluDeli (Delil)

Gönüllü

Besli

Topraklı Süvarisi

Tımarlı Sipahiler

Sipahiler, Kapıkulu Ocağının bağlı ve eyaletlerde dirlik sahipleri besledikleri atlı askerlerdir. Tımar sahibi süvari askeri. Ordunun en büyük gücünü oluştururlardı.
Ayrıca bakınız--->Sipahi
Tamamı Türk olup Osmanlı ordusunun asıl askeri gücünü oluşturur. Timarlı sipahi veya süvarinin hizmet karşılığı reayadan almış olduğu öşür ve resme dirlik ve sipahinin kendisine de Sahib-i arz denilirdi. anamadde|Tımar

Akıncılaraskeri-taslak Osmanlı-taslak tarih-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Eyalet Askerleri
3 yıl önce

Eyalet askerleri, başlıca topraklı veya tımarlı sipahi olarak adlandırılan süvarilerle; yaya, müsellem, azab ve akıncılardan oluşan askeri bir sınıftı...

Eyalet Askerleri, Askeriye, Azab, Kapıkulu Ocağı, Osmanlı Devleti, Sipahi, Tarih, Taslak, Tımar, í–şür
Anadolu Eyaleti
3 yıl önce

ile yerli kulu denilen eyalet askerlerinden oluşuyordu. Yeniçeri askeri İstanbul'dan başka bazı vilâyetlerde de bulunurdu. Eyalet merkezi Kütahya'da da...

Anadolu Beylerbeyliği, 1326, 1826, Afyon, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur
Asya (Roma eyaleti)
3 yıl önce

Roma Eyaleti Asya (Asia), Cumhuriyetin sonlarına doğru oluşturulmuş bir Roma İdari birimi olup bir prokonsül tarafından yönetilen Senatoryal eyalet statüsündeydi...

Kapıkulu
3 yıl önce

Kapıkulu askerleri, eyalet askerleri ve donanma kuvvetleri ile birlikte Osmanlı Ordusunun üç ana bölümünden biri idi. Kapıkulu askerleri yayalardan...

Kapıkulu Ocağı, 1362, Acemi Ocağı, Askeriye, Barut, Bomba, Devşirme, Fatih Sultan Mehmed, Humbaracı Ocağı, I. Murat, II. Mahmud
Huzistan Eyaleti
3 yıl önce

konumuyla ülkenin askeri öneme sahip bölgelerinden birisidir. Eyaletin kuzeyinde İlam ve Luristan eyaletleri, kuzeydoğusunda İsfahan Eyaleti, doğusunda Çaharmahal...

Toprak askerler
3 yıl önce

heykeller. MÖ 210 tarihinde yapılmış olan heykeller, 1974'te Çin'in Shaanxi eyaletine bağlı Xi'an yakınlarında bir çiftçi tarafından bulunmuştur. Ordunun "İlklerin...

Asurya (Roma eyaleti)
6 yıl önce

eyaletinden (Ermenistan, Mezopotamya ve Asurya) biri. Roma'nın askeri zaferine rağmen Trajan'ın eyaletleri daha başlangıçta bir takım zorluklarla uğraşmak zorund...

Asker videregående skole
6 yıl önce

4374667°D / 59.831583; 10.4374667 Asker videregående skole (Asker Yüksek Okulu), Norveç'in Akershus eyaletinin Asker şehrindeki bir yüksekokuldur. Üst...

Asker videregí¥ende skole, Akershus, Asker, Norveç