FAŞ (türkçe) anlamı
1. Meydana çıkmış. Yayılmış.
2. Anlaşılmış olan.
FAŞ (inglizce) türkçe anlamı
3. 1
FAŞ (türkçe) anlamı
4. açığa vurulmuş
5. ortaya dökülmüş.
FAŞ (türkçe) ingilizcesi
1. [Fas]n. Morocco
2. adj. Moroccan
3. moresque
FAŞ (türkçe) almancası
1. Marokko

Faş nüfusu otuz dört milyon üç yüz yetmiş yedi bin beş yüz on bir kişi

2015 yılı verilerine göre Faş'ın nüfusu 34,377,511 kişidir. 1960 yılında 12,328,534 olan Faş'ın nüfusu, 1970 yılında 16,039,600, 1980 yılında 20,071,902 ve 1990 yılında 24,950,128 kişi olmuştur. Faş'ın 2000 yılı nüfusu ise 24,950,128 kişiydi.

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Ebced Hesabı

Ebced Hesabı ebced harflerine tekabül eden sayıları esas almak şartıyla, herhangi bir hadisenin tarihini bir veya birden çok kelime, mısra veya beyit halinde verecek şekilde, o ibarede yer alan harflerin sayı olarak toplam neticesini veren tarih. Buna cümleler hesabı da denir. Bazı ...

Leviratus

Levirat (Latince: ''levir'' "kayınbirader"), Kayın alma olarak da bilinir, kocası ölen kadının öncelikle, bazı durumlarda da zorunlu olarak kayınbiraderiyle evlenmesini öngören gelenek ya da yasa. Genellikle güçlü kabile yapısına sahip ve ekzogaminin yasak olduğu toplumlarda ...

Osmanlı Eyaletleri Listesi

Osmanlı Eyaletleri ve Osmanlı beylerbeylikleri listesi, Osmanlı Devletinde 250'den fazla eyalet vardır. 5 tane özerk bölge vardır. 1864'te kabul edilen Teşkil-i Vilayet Nizamnamesi ile tüm eyaletler vilayete çevrilmiştir.