Federal

Federasyon, coğrafi yapılarına göre oluşmuş birden fazla devletin kendi istekleriyle bir araya gelerek dışarıya karşı tek bir siyasal güç olarak görülmeleri ve bu amaçla kurdukları örgütün, kendisini oluşturan devletlerin üzerinde olması; iç işlerinde ise, yine aralarındaki anlaşmaya göre geniş veya dar ölçüde özerk olmaları ile oluşan topluluk.

Federal

Federal ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Federasyon

Federal

s. federal, federe

Federal

bir devletler federasyonuyla ilgili. federasyon durumunda birleşmiş olan. sendikalar, dernekler vb. federasyonunu ilgilendiren.

Federal

1. anlamı Federasyon durumunda birleşmiş olan.
2. anlamı (s). federasyon şeklinde; bir federasyona ait; birleşik devletlere ait. Federal (s)., (A.B.D). merkez hükümetine ait veya sadık; Amerikan iç Savaşında birleşme taraftarlarına ait. Federal Bureau of Investigation (ABD). ulusal polis örgütü, (FBI). F.
3. anlamı federal. birleşik.

Federal

Almanca Federal kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. of or pertaining to a form of government in which separate states unite under a central authority while retaining limited powers of government; of or pertaining to a central authority in a federation

Federal

Portekizce Federal kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. federal

Federal

İspanyolca Federal kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. federal, of or pertaining to a form of government in which separate states unite under a central authority while retaining limited powers of government; of or pertaining to a central authority in a federation

Federal

Türkçe Federal kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. of or pertaining to a form of government in which separate states unite under a central authority while retaining limited powers of government; of or pertaining to a central authority in a federation n. federal agent or officer; Federalist; supporter of federation or federalism; member of the Union during the Civil War (U.S. History) adj. federal, of or pertaining to a central government based on a union of states; belonging to such a government, national

Federal

adj. of or pertaining to a form of government in which separate states unite under a central authority while retaining limited powers of government; of or pertaining to a central authority in a federation n. federal agent or officer; Federalist; supporter of federation or federalism; member of the Union during the Civil War (U.S. History) adj. federal, of or pertaining to a central government based on a union of states; belonging to such a government, national

Federal

Federal İngilizce anlamı ve tanımı

Federal anlamları

  1. (a.) Consisting or pertaining to such a government; as, the Federal Constitution; a Federal officer.
  2. (a.) Pertaining to a league or treaty; derived from an agreement or covenant between parties, especially between nations; constituted by a compact between parties, usually governments or their representatives.
  3. (noun) See Federalist.
  4. (a.) Composed of states or districts which retain only a subordinate and limited sovereignty, as the Union of the United States, or the Sonderbund of Switzerland.
  5. (a.) Friendly or devoted to such a government; as, the Federal party. see Federalist.

Federal tanım:

Kelime: fed·er·al
Söyleniş: 'fe-d(&-)r&l
İşlev: adjective
Kökeni: Latin foeder-, foedus compact, league; akin to Latin fidere to trust -- more at BIDE
1 archaic : of or relating to a compact or treaty
2 a : formed by a compact between political units that surrender their individual sovereignty to a central authority but retain limited residuary powers of government b : of or constituting a form of government in which power is distributed between a central authority and a number of constituent territorial units c : of or relating to the central government of a federation as distinguished from the governments of the constituent units
3 capitalized : advocating or friendly to the principle of a federal government with strong centralized powers; especially : of or relating to the American Federalists
4 often capitalized : of, relating to, or loyal to the federal government or the Union armies of the U.S. in the American Civil War
5 capitalized : being or belonging to a style of architecture and decoration current in the U.S. following the Revolution
- fed·er·al·ly /-d(&-)r&-lE/ adverb

Federal ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Fed, Union,

Federal ile zıt (antonym) anlamlı kelimeler

Unitary,


Yanıtlar