Federal

Federasyon, coğrafi yapılarına göre oluşmuş birden fazla devletin kendi istekleriyle bir araya gelerek dışarıya karşı tek bir siyasal güç olarak görülmeleri ve bu amaçla kurdukları örgütün, kendisini oluşturan devletlerin üzerinde olması; iç işlerinde ise, yine aralarındaki anlaşmaya göre geniş veya dar ölçüde özerk olmaları ile oluşan topluluk.

FEDERAL (inglizce) türkçe anlamı
1. s. federal
2. federe
FEDERAL (türkçe) anlamı
3. Federasyon durumunda birleşmiş olan.
4. 2. anlamı (s). federasyon şeklinde
5. bir federasyona ait
6. birleşik devletlere ait. Federal (s).
7. (A.B.D). merkez hükümetine ait veya sadık
8. Amerikan iç Savaşında birleşme taraftarlarına ait. Federal Bureau of Investigation (ABD). ulusal polis örgütü
9. (FBI). F.
10. 3. anlamı federal. birleşik.
FEDERAL (türkçe) anlamı
11. bir devletler federasyonuyla ilgili.federasyon durumunda birleşmiş olan.sendikalar
12. dernekler vb. federasyonunu ilgilendiren.
1. adj. of or pertaining to a form of government in which separate states unite under a central authority while retaining limited powers of government
2. of or pertaining to a central authority in a federationn. federal agent or officer
3. Federalist
4. supporter of federation or federalism
5. member of the Union during the Civil War (U.S. History)adj. federal
6. of or pertaining to a central government based on a union of states
7. belonging to such a government
national,
FEDERAL (türkçe) ingilizcesi
8. adj. of or pertaining to a form of government in which separate states unite under a central authority while retaining limited powers of government
9. of or pertaining to a central authority in a federationn. federal agent or officer
10. Federalist
11. supporter of federation or federalism
12. member of the Union during the Civil War (U.S. History)adj. federal
13. of or pertaining to a central government based on a union of states
14. belonging to such a government
national,
Federal (almanca) ingilizcesi
15. adj. of or pertaining to a form of government in which separate states unite under a central authority while retaining limited powers of government
16. of or pertaining to a central authority in a federation,

Federal İngilizce anlamı ve tanımı

Federal anlamları
    (a.) Consisting or pertaining to such a government
17. as
18. the Federal Constitution
19. a Federal officer.(a.) Pertaining to a league or treaty
20. derived from an agreement or covenant between parties
21. especially between nations
22. constituted by a compact between parties
23. usually governments or their representatives.(noun) See Federalist.(a.) Composed of states or districts which retain only a subordinate and limited sovereignty
24. as the Union of the United States
25. or the Sonderbund of Switzerland.(a.) Friendly or devoted to such a government
26. as
27. the Federal party. see Federalist.
Federal tanım:
Kelime: fed·er·al
28. Söyleniş: 'fe-d(&
29. -)r&
30. l
31. İşlev: adjective
32. Kökeni: Latin foeder-
33. foedus compact
34. league
35. akin to Latin fidere to trust -- more at BIDE
36. 1 archaic : of or relating to a compact or treaty
37. 2 a : formed by a compact between political units that surrender their individual sovereignty to a central authority but retain limited residuary powers of government b : of or constituting a form of government in which power is distributed between a central authority and a number of constituent territorial units c : of or relating to the central government of a federation as distinguished from the governments of the constituent units
38. 3 capitalized : advocating or friendly to the principle of a federal government with strong centralized powers
39. especially : of or relating to the American Federalists
40. 4 often capitalized : of
41. relating to
42. or loyal to the federal government or the Union armies of the U.S. in the American Civil War
43. 5 capitalized : being or belonging to a style of architecture and decoration current in the U.S. following the Revolution
44. - fed·er·al·ly /-d(&
45. -)r&
46. -lE/ adverb
47.
Federal ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Fed
48. Union
49.
Federal ile zıt (antonym) anlamlı kelimeler
Unitary
50.
FEDERAL (türkçe) fransızcası
1. fédéral/e
FEDERAL (türkçe) almancası
1. adj. Bundes-
Federal (ingilizce) italyancası
1. agg. federale
2. confederale
3. (am
4. Pol) federalistas. agente federale
5. funzionario federale
6. federalista
7. sostenitore del federalismo
8. membro dell'Unione durante la guerra civile americana
Federal (ingilizce) ispanyolcası
1. adj. federal
Federal (ingilizce) portekizcesi
1. adj. federal
2. central
3. do governo central
Federal (ingilizce) flemenkcesi
1. bn. van centraal bestuur
2. centraal
3. federaalzn. regeringsambtenaar
4. Federalist
5. iemand die de Federalistische Partij steunt
6. lid van de Unie gedurende de Burgeroorlog (V.S. Geschiedenis)

Federal hakkında bilgiler

Federal ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Federasyon

Şarkı Sözleri

E 40 tarafından söylenen Federal adlı şarkının sözleri.

i'm going federal chumps this and no damn mericial fuckin up it like that
puttin in work somethin terrible before you get to steppin to me you better
check up on my history i'm known to the world as mr flam-b-o-y-a-n-t killin
mutherfucka's off mutual
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Federal Aviation Administration

Federal Havacılık Kurulu ya da İngilizce resmî adıyla Federal Aviation Administration (FAA), ABD Ulaştırma Bakanlığına bağlı bir federal kuruluştur. Kurulun görevi, A.B.D hava sahası içinde, geniş anlamda hava ve havacılıkla ilgili her türlü uçak, uçuş, üretim, müdahale, ...

Federal Fon Oranları

(Federal Funds Rate): Amerika Birleşik Devletleri'nde finansal kurumların gecelik bazda borçlanmalarını gerçekleştirdikleri piyasa faiz oranıdır. Para politikası uygulamasında temel gösterge niteliğinde olduğundan ABD Merkez Bankası’nın yakın gözetimi altındadır. ABD Merkez ...

Federal Soruşturma Bürosu

Federal Soruşturma Bürosu ABD’de federal yönetime bağlı en büyük soruşturma kuruluşu. “Federal Bureau of Investigation” kelimelerinin baş harflerinin kısaltılmışı olarak FBI diye bilinir. Federal hükumete bağlı başka bir kuruluşun hukuki veya idari kararla özel olarak ...

Rusya'nın Federal Yapılanması

Rusya Federasyonu, 88 federe yapıya (Rusça: ``субъе́кт(Ñ‹)``, subyekt), birliğe dahil birime, bölünmüştür. Bu federal birimlerin hepsi eşit bir biçimde -iki delege ile- Federasyon Meclisinde, Rusya parlementosunun idari olarak üst kanadında, temsil edilirler. ...

Rusyanın Federal Yapılanması

Rusya Federasyonu, 85 federe yapıya (Rusça: субъе́кт(ы), subyekt), birliğe dâhil birime, bölünmüştür. Bu federal birimlerin hepsi eşit bir biçimde -iki delege ile- Federasyon Meclisinde, Rusya parlementosunun idari olarak üst kanadında, temsil edilirler.

Tiro Federal

Arjantin'de Rosario Kentinin futbol takımı. 1905 yılında kurulan kulüp maçlarını 18.000 kişilik Tiro Federal Argentio stadyumunda oynuyor.

Federal Almanya Adalet Bakanlığı

Federal Almanya Adalet Bakanlığı (Almanca: Bundesministerium der Justiz), Almanya'da federal hükûmet bünyesinde bakanlık. Kuruluş tarihi, Alman İmparatorluğu hükûmetine bağlı adalet biriminin temelinin atıldığı 1 Ocak 1877 olarak kabul edilir.