Fenobarbital

Kısaca: Fenobarbital, Luminal olarak da adlandırılan bir barbitürattır. Barbitürik asit türevi bir hipnotik ilaç etken maddesidir. ...devamı ☟

fenobarbital
Fenobarbital

İlaç | Resim1 = Phenobarbital.png | Resim2 = Phenobarbital3d_updated.png | Boyut = 120px | Resim açıklama = | IUPAC adı = 5-etil-5-fenil-1,3-diazinan-2,4,6-trion | CAS numarası = 50-06-6 | ATC kodu = N05CA24 | PubChem sayısı = 4763 | DrugBank kodu = APRD00184 | Kimyasal formül = C12H12N2O3 | Moleküler ağırlık = 232.235 | Eş anlamlar = Luminal
Fenobarbiton
5-Etil-5-fenilbarbitürikasit | Yoğunluk = | Ergime noktası = | Ergime-not = | Kaynama noktası = | Kaynama-not = | Çözünürlük = | Spesifik rotasyon = | SED (yanma) = Farmakokinetik özellikler --> | Biyoyararlanım = minimum %95 | Proteine bağlanma = %20-40 | Metabolizma = | Yarılanma ömrü = 53-118 saat | Atılma = renal
| GK-ABD = | GK-Avustralya = | GK-diğer =
| Yasal durum =
| Uygulama yolu = oral, rektal, parenteral

Tanımı

Fenobarbital, Luminal olarak da adlandırılan bir barbitürattır. Barbitürik asit türevi bir hipnotik ilaç etken maddesidir. Acı tatlıdır. Vücuttan atılması zor olduğundan böbreklerde birikme sakıncası vardır.

100 mg tablet formu için

Kullanım Şekli

Yetişkinler için bir defada en fazla 0.4 g, bir günde ise 0.8 g olup, ortalama günlük doz 0.1-0.4 g`dır.

Endikasyonları

Grandmal epilepsi ve diğer epilepsi türlerindeki konvülsiyonlar, eklampsi ve spastik durumların sürekli tedavisi, boğmaca öksürüğünün kombine tedavisi, inatçı uykusuzluklar, korea minör, angina pectoris, hipertiroidi ve klimakteriumdaki gerilimlerde endikedir.

Kontrendikasyonları

Alkol, uyku ilaçları, analjezikler ve psikofarmakalar ile olan akut zehirlenmeler. Hepatik porfiriler ve ağır miyokard harabiyetlerinde, ayrıca, sınırda hipoadrenalizm, hiperkinezis, kontrol edilemeyen ağrılar ve hikayesinde obstrüktif solunum yolu hastalığı olan kişilerde kontrendikedir.

Uyarılar

Önerilen dozlarda dahi, bireysel reaksiyonlara bağlı olarak trafiğe uyum sağlamayı veya bir makineyi kullanma yeteneğini etkileyebilir. Bu durum özellikle alkolle birlikte kullanıldığında ortaya çıkar. Bilinç bozukluğu olan hastalarda ve fenobarbitale aşırı hassasiyeti olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Yaşlı hastaların ilaca karşı daha hassas olabileceği gözönüne alınmalıdır. Uzun süreli tedavilerde kesinlikle alkol kullanılmamalıdır. Dikkat: Bağımlılık yapabilir. Hamilelik süresince yapılan antikonvülsan tedavi (bilhassa 20.-40. günler arasında) doğum defektleri insidansını artırabilir, bu nedenle, ilacın kullanımının hastaya sağlayacağı yarar ve riskler dikkatle gözönünde tutulmalıdır. Barbitüratlar anne sütüne geçer, bu nedenle de emziren annelerin çocuklarında SSS depresyonuna neden olabilirler.

Yan Etkileri

Mental konfüzyon (intolerans veya dozaşımı), mental depresyon, nefes almada güçlük (respiratuvar depresyon), hipersensitivite reaksiyonları (ciltte döküntü), sebebi bilinmeyen boğaz ağrısı ve ateş (agranülositoz), olağan dışı kanama ve çürükler (trombositopeni), eksitasyon (paradoksal reaksiyon), yorgunluk ve halsizlik (hipotansiyon, megaloblastik anemi), kalp atım sayısında azalma (SSS depresyonu), deri ve gözlerde sarılık (hepatik disfonksiyon) bulgular nadir olarak ortaya çıkmakla beraber tıbbi müşahade gerektirirler. Çok nadir olarak diyare, başağrısı, eklem ve adalelerde ağrı, bulantı ve kusma görülebilir. İlacın kesilmesinden sonra oluşabilecek konvülsiyonlar, bayılma hissi, halüsinasyonlar, titreme, uyuma güçlüğü ve yorgunluk gibi semptomlar muhtemel abstinans sendromlarıdır ve özel tıbbi bakım gerektirirler.

İlaç Etkileşimleri

Alkol, genel anestezikler, SSS depresanları, MAO inhibitörleri ile fenobarbital arasında potansiyalizasyon şeklinde bir etkileşme vardır. Valproik asit barbitürat etkisini arttırır. Barbitüratlar karaciğer mikrozomal enzimlerini indükledikleri için, birlikte kullanıldıkları zaman oral antikoagülanlar, glukokortikoidler, oral kontraseptifler, fenitoin, griseofulvin, rifampisin, fenotiyazinler ve trisiklik antidepresanların plazma düzeylerini düşürürler ve etkinliklerini azaltırlar.Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Fenobarbital
1 yıl önce

Fenobarbital, Luminal olarak da adlandırılan bir barbitürattır. Barbitürik asit türevi bir hipnotik ilaç etken maddesidir. Acı tatlıdır. Vücuttan atılması...

Fenobarbital, Luminal, Alkol, Analjezik, Atılma, Biyoyararlanım, Böbrek, CAS kayıt numarası, Doz, DrugBank, Epilepsi
Propolis
1 yıl önce

önlenebilir (Lorazepam, Fenobarbital vb.).Bu oluşan toksisite bildirimlerinde; propilen glikol haricinde, lorazepam,fenitoin ve fenobarbital gibi ilaçların kendi...

Bilirübin
5 yıl önce

alışık olmayan kişilerde de serum bilirubini artabilir. Yine uzun süre fenobarbital kullanan kişilerde serum bilirubin düzeyleri normal değerlerin altında...

Bilirübin, Alyuvar, Bağlantı tanıtmak, Bağırsak, Biyoloji, Dalak, Etçil, Hayvan, Hemoglobin, Kan, Kansızlık
Diazepam
1 yıl önce

durumlarda fenitoin metabolizmasını inhibe ederek etkisini artırabilir. Fenobarbital ve fenitoin de diazepam metabolizmasını hızlandırabilir. Diazepamın eliminasyonunun...

Diazepam, İlaç, ABD, ATC, Anksiyete, Atılma, Avustralya, Biyoyararlanım, CAS kayıt numarası, Ergime noktası, Gebelik kategorisi
Reye sendromu
4 yıl önce

kafa içi basıncını azaltmak için makine ile hızlı solunum yaptırılır. Fenobarbital gibi bazı epilepsi ilaçları ve kortizon türü ilaçlar da kullanılabilir...

Abbie Hoffman
4 yıl önce

Onun hakkında 13,262 sayfalık bir rapor hazırlamışlardı. Hoffman 150 Fenobarbital tablet yutarak 52 yaşında 12 Nisan 1989'da intihar etti. 1980'de kendisine...

Aspirin
1 yıl önce

Üriner alkalileştiriciler salisilatın böbrekten atılım hızını artırarak; fenobarbital enzim indüksiyonuyla, propranolol bazı reseptörlerle kompetitif etki...

İlaç, Hastalık, Baş ağrısı
Epilepsi
1 yıl önce

göz önüne alarak ilaçları seçer. Tedavide kullanılan başlıca ilaçlar fenobarbital, fenitoin, epixx, depakin, epitam, karbamazepin, valproik asit ve ethosüksimiddir...

Sara, B6 vitamini, Beslenme, Beyin, Enfeksiyon, Havale (tıp), Menenjit, Nöroloji, Oksijen, Sara, Tümör