Fenomenoloji

Kısaca: Fenomenoloji olayların ideal varlığını inceleme ve betimleme yöntemi... Olay (Fr. Phénoméne) ve bilim (Fr. Logie) sözcüklerinden yapılmış olan olaybilim (Fenomenoloji) deyimi Lambert, Kant, Hegel, Hamilton, Hartmann taraflarından çeşitli anlamlarda kullanılmış ve Alman düşiinürü Edmund Husserl (1859-1938) tarafından öznel idealist felsefe yönteminin adı olarak ileri sürülmüştür. Deyimin günümüzdeki yaygın anlamı, ona Husserl'in verdiği anlamdır. ...devamı ☟

Fenomenoloji ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Olaybilim

fenomenoloji

Türkçe fenomenoloji kelimesinin İngilizce karşılığı.
phenomenology

fenomenoloji

görüngübilim.

fenomenoloji

Görüngü bilimi.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Fenomenoloji
2 yıl önce

Fenomenoloji, görüngü bilim ya da Osmanlıca zahiriye, kurucusu Edmund Husserl olan bir felsefe akımı. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde görülen bilimlerdeki...

Görüngübilim, Fenomenoloji, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, Ampirizm, Analitik felsefe, Antik Çağ felsefesi, Aydınlanma Çağı, Batı felsefesi
Fenomen
2 yıl önce

nesneler dünyası değil, nesnelerin özüdür. TDK Felsefe terimleri Sözlüğü, Bedia Akarsu, İnkılap Kitabevi. Biçim Fenomenoloji Gerçek Görünüş Olay Olgu Öz...

Aron Gurwitsch
6 yıl önce

Haziran 1973) Litvanya asıllı Yahudi, Amerikalı filozof. Fenomenoloji alanında çalışmıştır. Fenomenoloji ve gestalt (bütünlükçü) psikoloji arasındaki ilişki...

Maurice Merleau-Ponty
2 yıl önce

Rochefort-sur-Mer - ö. 3 Mayıs 1961, Paris) Fransız felsefeci ve fenomenolog. Hem Fenomenoloji hem de Varoluşçuluk içinde önde gelen isimlerden biri olarak anılır....

Maurice Merleau-Ponty, 14 Mart, 1908, 1924, 1926, 1930, 1931, 1935, 1937, 1939, 1942
Edmund Husserl
2 yıl önce

olarak fenomenoloji ilk kez Husserl tarafından, felsefeyi pekin bir inceleme yöntemi olarak kurmak amacıyla kullanıldı. Husserl'ın fenomenolojisinde, çıkış...

Edmund Husserl, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 1859, 19. yüzyıl felsefesi, 1938, 20. yüzyıl felsefesi, 27 Nisan, 8 Nisan, Ahmet İnam, Almanya
Bedia Akarsu
2 yıl önce

yıllarında Almanya'ya giderek Heidelberg Üniversitesi'nde Gadamer'in fenomenoloji seminerlerine katıldı ve Scheler üzerine araştırmalar yaptı. 1960 yılında...

Bedia Akarsu, 1921, 1943, 1954, 1956, 1958, 1960, 1963, 1968, 1983, 1984
20. yüzyıl felsefesi
2 yıl önce

Yorumsamacılık Yapısöküm Varoluşçuluk Mantıksal Pozitivizm Nihilizm Fenomenoloji Yapısalcılık Eleştirel teori Analitik felsefe 20. yüzyılın ana akımlarından...

20. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi
Kıta felsefesi
2 yıl önce

başlanmıştır. Kıta felsefesi, şu akımları içinde barındırır: Alman idealizmi, fenomenoloji, varoluşçuluk (Kierkegaard ve Nietzsche'ninki gibi önceki düşüncelerle...