Feodalizm

Feodalizm yada diğer adıyla derebeylik, sadece belirli bir toprağı değil aynı zamanda o toprak üzerinde yaşayan köylüleri de tek bir kimsenin malı sayan ortaçağ anlayığına ve yönetimine verilen isimdir.

Feodalizm (feudalism), toprağı ve üzerinde yaşayan köylüleri tek bir kimsenin malı sayan ortaçağ rejimi. Bir diğer adı derebeylik.

Derebeyliğin özü, orgütlenmiş devletin bulunmadığı yerel düzeyde, bir hükümet görevinin yürütülmesidir. 500-600 km2'lik bir toprak parçası üzerinde en önemli bir güçlü kişi, daha az toprağa sahip olanların koruyuculuğunu üstlenmiş ve onlar da bu kişiye bağlılık sözü vermişlerdir. Böylece, feodal "lord", "vasal" ve toprağa bağlı (serf) köylüleriyle, derebeylik ortaya çıkmıştır.

Derebeyliğin önemli özelliği, lord ile vassal arasındaki "karşılıklılık esası"dır. Derebeylikte hiç kimse tam anlamı ile hükümran değildir. Kral ile halk ve lord ile vassal, bir cins "mukavele" ile birbirlerine bağlıdırlar. Bu mukaveleye aykırı hareket edilirse, karşılıklı hak ve görevler sona ermektedir. Bu durum, sık sık karışıklıklara, siyasal istikrarsızlıklara ve hatta savaşlara yol açmışsa da, gelecek çağların "anayasal hükümet" anlayışı, derebeyliğin bu mukaveleye dayanan niteliğinden doğacaktır.

Diğer anlamları

feodalizm

Türkçe feodalizm kelimesinin İngilizce karşılığı.
feudalism

feodalizm

- derebeylik.

feodalizm

Türkçe feodalizm kelimesinin Fransızca karşılığı.
féodalisme [le]

feodalizm

Türkçe feodalizm kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Feudalherrschaft, Feudalismus, Lehnswesen

feodalizm

Derebeylik sistemi.


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Feodalizm
feodalizm