Feodalizm

Kısaca: Feodalizm yada diğer adıyla derebeylik, sadece belirli bir toprağı değil aynı zamanda o toprak üzerinde yaşayan köylüleri de tek bir kimsenin malı sayan ortaçağ anlayığına ve yönetimine verilen isimdir. ...devamı ☟

feodalizm
Feodalizm

Feodalizm (feudalism), toprağı ve üzerinde yaşayan köylüleri tek bir kimsenin malı sayan ortaçağ rejimi. Bir diğer adı derebeylik.

Derebeyliğin özü, orgütlenmiş devletin bulunmadığı yerel düzeyde, bir hükümet görevinin yürütülmesidir. 500-600 km2'lik bir toprak parçası üzerinde en önemli bir güçlü kişi, daha az toprağa sahip olanların koruyuculuğunu üstlenmiş ve onlar da bu kişiye bağlılık sözü vermişlerdir. Böylece, feodal "lord", "vasal" ve toprağa bağlı (serf) köylüleriyle, derebeylik ortaya çıkmıştır.

Derebeyliğin önemli özelliği, lord ile vassal arasındaki "karşılıklılık esası"dır. Derebeylikte hiç kimse tam anlamı ile hükümran değildir. Kral ile halk ve lord ile vassal, bir cins "mukavele" ile birbirlerine bağlıdırlar. Bu mukaveleye aykırı hareket edilirse, karşılıklı hak ve görevler sona ermektedir. Bu durum, sık sık karışıklıklara, siyasal istikrarsızlıklara ve hatta savaşlara yol açmışsa da, gelecek çağların "anayasal hükümet" anlayışı, derebeyliğin bu mukaveleye dayanan niteliğinden doğacaktır.

feodalizm

Türkçe feodalizm kelimesinin İngilizce karşılığı.
feudalism

feodalizm

- derebeylik.

feodalizm

Türkçe feodalizm kelimesinin Fransızca karşılığı.
féodalisme [le]

feodalizm

Türkçe feodalizm kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Feudalherrschaft, Feudalismus, Lehnswesen

feodalizm

Derebeylik sistemi.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Feodalizm
3 yıl önce

Feodalizm ya da derebeylik, başta Ortaçağ Avrupası olmak üzere tarihin birçok evresinde rastlanan toplumsal, siyasal ve ekonomik örgütleniş biçimidir...

Feodalizm, Feodalizm, 10. yüzyıl, 1215, 1389, 15. yüzyıl, 16. yüzyıl, 9. yüzyıl, Aforoz, Almanya, Barbar akınları
Serf
3 yıl önce

sahiplerdi. Serflikten çıkmanın tek yolu özgür bırakılmak veya firar etmekti. Feodalizm Köylü sınıfı ^ a b c d e f g h "serfdom." Encyclopædia Britannica Ultimate...

Serf, Feodal, Feodalizm, Politika, Siyaset, Tarih, Taslak
Yönetim biçimleri
3 yıl önce

cumhuriyet Konfederasyon Anarşi Anarşizm Anarşist komünizm Anarko-kapitalizm Anarko-sendikalizm Yeşil anarşizm Diğer Feodalizm (Derebeylik) Merkezcilik...

Cumhuriyet, Federasyon, Konfederasyon, Meşrutiyet, Monarşi, Oligarşi, Temsili Demokrasi, Teokrasi, Totalitarizm, Mutlakıyet, Despotluk
III. Sergius
6 yıl önce

Nisan 911), 29 Ocak 904'ten 911'de ölümüne kadar Papa idi. Orta İtalya'da feodalizm, şiddet ve rahatsızlık döneminde Papa'ydı (Savaşan aristokrat gruplar...

Şogun
3 yıl önce

Aşikaga şogunluğu (1336–1573) V. Tokugawa şogunluğu (1603–1867) Japonya Feodalizm Daimyo ^ "Shogun". The World Book Encyclopedia. World Book. 1992. ss. 432-433...

1453
3 yıl önce

değerlendirilen tarihlerden biridir. 30 Mayıs - İstanbul Üniversitesi kuruldu. Feodalizm yavaş yavaş son buldu. Ayasofya camiye çevrildi. 1 Haziran - Ayasofya'da...

1453, 14. yüzyıl, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1454, 1455, 1456, 1457
Kamakura dönemi
3 yıl önce

şogunluğunun iktidarını kapsayan dönemdir. Kamakura dönemi Japonya'da feodalizmin başladığı ve samurayların ortaya çıktığı dönemdir. Kamakura dönemi 1333'te...

şato
3 yıl önce

devam etti. 15. yüzyıldan itibaren savaş taktiklerinin değişmesi ve feodalizmde çöküşün yaşanmasıyla beraber şatolar askerî işlevlerini yitirerek soylu...

ݞato, ݞato