feodalizm

Feodalizm yada diğer adıyla derebeylik, sadece belirli bir toprağı değil aynı zamanda o toprak üzerinde yaşayan köylüleri de tek bir kimsenin malı sayan ortaçağ anlayığına ve yönetimine verilen isimdir.

FEODALIZM (türkçe) anlamı
- derebeylik.
FEODALIZM (türkçe) anlamı
1. Derebeylik sistemi.
FEODALIZM (türkçe) ingilizcesi
1. feudalism
FEODALIZM (türkçe) fransızcası
1. féodalisme [le]
FEODALIZM (türkçe) almancası
1. n. Feudalherrschaft
2. Feudalismus
3. Lehnswesen

Feodalizm hakkında bilgiler

Feodalizm (feudalism), toprağı ve üzerinde yaşayan köylüleri tek bir kimsenin malı sayan ortaçağ rejimi. Bir diğer adı derebeylik.

Derebeyliğin özü, orgütlenmiş devletin bulunmadığı yerel düzeyde, bir hükümet görevinin yürütülmesidir. 500-600 km2'lik bir toprak parçası üzerinde en önemli bir güçlü kişi, daha az toprağa sahip olanların koruyuculuğunu üstlenmiş ve onlar da bu kişiye bağlılık sözü vermişlerdir. Böylece, feodal "lord", "vasal" ve toprağa bağlı (serf) köylüleriyle, derebeylik ortaya çıkmıştır.

Derebeyliğin önemli özelliği, lord ile vassal arasındaki "karşılıklılık esası"dır. Derebeylikte hiç kimse tam anlamı ile hükümran değildir. Kral ile halk ve lord ile vassal, bir cins "mukavele" ile birbirlerine bağlıdırlar. Bu mukaveleye aykırı hareket edilirse, karşılıklı hak ve görevler sona ermektedir. Bu durum, sık sık karışıklıklara, siyasal istikrarsızlıklara ve hatta savaşlara yol açmışsa da, gelecek çağların "anayasal hükümet" anlayışı, derebeyliğin bu mukaveleye dayanan niteliğinden doğacaktır.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Feodalizm (felsefe)

Batı Avrupa'da ortaya çıkıp Ortaçağ boyunca egemen olmuş olan tarıma dayalı üretim tarzıyla belirlenen eko­nomik sistem ve toplum türü. Marksist ter­minolojide, köleliğe dayanan ekonomik sis­temi izleyip, kapitalizmden önce gelen ve derebeylerin egemenliği ve sertlik ...

İran

İran (Farsça: ایران ), resmî adı İran İslam Cumhuriyeti (Farsça: جمهوری اسلامی ایران ) / Jomhuri-ye Eslāmi-ye Irān, Güneybatı Asya'da ülke. Güneyde Fars Körfezi ve Umman Körfezi, kuzeyde ise Hazar Denizi ile çevrilidir.

Sark

Sark İngiltere kanalının Güneybatısında bulunan küçük bir adadır.Avrupa bölgesinde bulunur.Sark ta üzüm bağları ve turizm ile uğraşılır.Ülkede Feodalizm vardır.

Serf

Serf, feodal dönemde güçlü beylerin, derebeylerinin, senyörlerin egemenliği altinda toprakla uğrasan kişilerdir. Bu insanlar toprakdan aldiklari hasılatın bir bölümünü kendileri kullanırken bir kısmınıda güvenlikleri için senyörlere verirdi. Bu sistem daha cok 10 - 15. ...

Devlet

Devlet, çağdaş anlamıyla, belirli bir ülkede yaşayan insan topluluğunun, egemenlik ve bağımsızlık temelinde oluşturduğu siyasal örgütlenme. Günümüzde ulusal devletle özdeşleşen devlet kurumunun tanımı, niteliği, işlevleri ve toplumla olan ilişkisi çağlar boyunca ...

Kapitalizm

Kapitalizm Anamalcılık, Sermayecilik, Serbest Piyasa Ekonomisi, Serbest Girişinin Ekonomisi adlarıyla da anılır. Avrupada feodalizmin çöküşünden bu yana egemen olan ekonomik sistem. Liberal sistem, serbest ticaret, karma ekonomi deyimleri de kapitalizmi belirtir. Kapitalist ekonominin ...