Vasal

Kısaca: Vasal, Avrupa feodal sisteminde, derebeyine (feodal lord) hizmetleri karşılığında kendisine toprak ve köylü (yurtluk) tahsis edilen kişi. Bununla birlikte bazı vasallara yurtluk tahsis edilmezdi ve bunlar efendilerinin şatosunda ikâmet ederdi. ...devamı ☟

Vasal, Avrupada feodal sistemde, hizmetleri karşılığında derebeyine toprak ve köylü (yurtluk) tahsis edilen kişi. Bununla birlikte bazı vasallara yurtluk tahsis edilmezdi ve bunlar efendilerinin şatosunda ikamet ederdi. Bunlara örnek olarak sarayda yaşayan şövalyeler gösterilebilir.

Kelt kökenli Latince bir sözcük olan vasal "elde tutan" anlamına gelir.

Yurtluklarını doğrudan hükümdardan kiralayan baronlar en önemli feodal sınıfı oluşturuyorlardı. Kadınlar da yurtluk kiralayarak vasal olabiliyorlardı; ancak hizmetleri kocaları tarafından yerine getiriliyordu.

Feodal sözleşmeler gereği bir soylu, vasallarına toprak ve köylü tahsis etmekle, onları korumakla ve kanun önünde adil davranmakla yükümlüydü. Bunun karşılığında askeri, adli ve idari hizmetler ile bazı vergileri talep edebilirdi. Bu vergilere, topraklar miras yoluyla ve devir yoluyla el değiştirdiğinde toprak sahibine verilen vergiler ve şövalyelerin savaşa gitmek yerine verebildiği "scutage" vergisi örnek verilebilir. Zamanla bunların yerini düzenli ödenen vergiler aldı. Bir vasalın görevlerini yerine getirmemesi ve efendisine sadık kalmaması kanun önünde en ciddi suçlardan biriydi.

Zamanla vasalların yetkileri çok genişledi ve yurtlukların mirasçılara geçmesini engellemek neredeyse imkansız hale geldi. Miras sözleşmeleri toprakların bölünmemesini garanti altına alıyordu ve genellikle topraklar en büyük oğula geçiyordu. Vasallar ilk önce bir vergi karşılığında yurtluklarını başkasına devretme hakkını elde ettiler. Zamanla topraklarını bölüp başka vasallara kiraya verme hakkını elde ettiler ve kendileri de lorda benzer bir statüye sahip oldular. Mirasçısı olmayan vasalların ve efendisine karşı suç işleyen vasalların toprakları toprak sahibine geri dönüyordu.

vasal

İngilizce vasal kelimesinin İspanyolca karşılığı.
adj. En forma de tubo (relativo a los vasos o compuesto de vasos)

vasal

İngilizce vasal kelimesinin Fransızca karşılığı.
adj. vasculaire

vasal

İngilizce vasal kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. mit einem Rohr versehen, röhrchenartig

vasal

İngilizce vasal kelimesinin İtalyanca karşılığı.
agg. (Anat) vasale

vasal

İngilizce vasal kelimesinin Portekizce karşılığı.
adj. referente a vaso, referente a conduto

vasal

Türkçe vasal kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. of a vessel, of a duct adj. vassal n. liege man, vassal

vasal

İngilizce vasal kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
bn. buis-

vasal

adj. of a vessel, of a duct adj. vassal n. liege man, vassal

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Vasal
3 yıl önce

Vasal, Avrupa feodal sisteminde, derebeyine (feodal lord) hizmet karşılığında, kendisine toprak ve köylü (yurtluk) tahsis edilen kişi. Bununla birlikte...

Feodalizm
3 yıl önce

Feodalizm ya da derebeylik, başta Ortaçağ Avrupası olmak üzere tarihin birçok evresinde rastlanan toplumsal, siyasal ve ekonomik örgütleniş biçimidir....

Feodalizm, Feodalizm, 10. yüzyıl, 1215, 1389, 15. yüzyıl, 16. yüzyıl, 9. yüzyıl, Aforoz, Almanya, Barbar akınları
Bulgaristan Prensliği
3 yıl önce

sonra kurulan, Osmanlı Devleti'ne bağlı vasal devlet. Bulgaristan Prensliği, Osmanlı Devleti'ne bağlı vasal bir devlet olmasına karşın kendi anayasası...

Latin İmparatorluğu
3 yıl önce

İmparatoruna sadakat yemini edip onun vasalı olacaklardı. Fakat Venedik Latin İmparatoruna sadakat yemini etmeyecek ve onun vasalı olarak kabul edilmeyecekti. Nisan...

MÖ 64
6 yıl önce

Suriye, Pompeius tarafından fethedildi. Galatya, Roma'ya bağlı bir vasal devlet haline geldi ve her biri bir kabilenin başına olmak üzere üç yeni şef...

Caesarea Maritima
3 yıl önce

Parálios Kaisáreia, Παράλιος Καισάρεια), limanı ile birlikte, Romalıların vasal kralı Hirodes tarafından MÖ 22 ile MÖ 10/9 yılları arasında, Şaron Ovası'nın...

VI. Tigranes
6 yıl önce

Kapadokya kralları soyundan gelen Tigranes'e vardi. Tigranes, küçük bir komşu vasal krallık olan Adiabene'yi işgal etti ve kralı Monobazes'i tutsak aldı. Part...

VI. Tigranes, 58, 63, Adiabene, Ermenistan, Gnaeus Domitius Corbulo, I. Tiridates, Kapadokya, Taslak, Tigranocerta, IV. Antiochus
Norveç hükümdarları listesi
6 yıl önce

bulunan tüm araziler kendi eline geçirdi ve yine Danimarka Karlı'na tabi vasal olarak hükümdarlığa başladı. Bu hükümdaralık döneminde Norveç Krallık arazilerinde...

Norveç hükümdarları listesi, 872, 933, I. Harald (Norveçli), II. Hí¥kon, V. Magnus, Sverre Sigurdsson, Oystein Haraldsson, İnge Krograyg, IV. Harald, Sigurd Munn