Düşünme, dünya modellerinin var oluşuna izin veren ve böylece etkin olarak onların amaçlarına, planlarına, sonlarına ve arzularına bağlı olan uğraştır. Kelimeler bilmeye, sezgiye, bilince, idealarına ve imgeleme içeren benzer kavramların ve süreçlerine başvurur.

FIKIR (türkçe) anlamı
1. düşünce
2. mülahaza
3. mütalaa
4. düşün
5. ide
kuruntu.
FIKIR (türkçe) anlamı
6. 1 . Düşünce
7. mülahaza
8. mütalaa
9. İşimizi
10. gücümüzü bırakmış olmak düşüncesini bir vazife yapmakta olduğumuz fikri susturuyordu.- M. Ş. Esendal.
11. 2 . Düşün
12. ide
13. 3 . eski dilKuruntu.
14. Atasözü
15. deyim ve birleşik fiiller
16. (birinden) fikir almak fikir danışmak fikir edinmek
fikir vermek fikir yormak fikir yürütmek
(birinin) fikrini almak fikrini çelmek
FIKIR (türkçe) ingilizcesi
1. n. thought
2. belief
3. concept
4. idea
5. opinion
6. mind
7. advice
8. suggestion
9. attitude
10. cogitation
11. conceit
12. conception
13. estimation
14. hint
15. impression
16. inspiration
17. notion
18. position
19. thinking
20. verdict
21. view
22. voice
23. sentiments
24. pref. ideo,
FIKIR (türkçe) fransızcası
1. idée [la]
2. voix [la]
3. avis [le]
FIKIR (türkçe) almancası
1. n. Auffassung
2. Befinden
3. Begriff
4. Beurteilung
5. Einfall
6. Erachten
7. Gedanke
8. Idee
9. Meinung

Fikir hakkında bilgiler

fikir ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Düşünce

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Fikir Kaçışı

Manik (bkz.) hastaların konuşmalarının karakteristik bir özelliği. Konuşmanın baskısı arttıkça, hastanın düşüncelerinin yönü bir konudan öbürüne geçer.

Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu

BİRİNCİ BÖLÜM Fikir ve Sanat Eserleri A) Tarif: Madde 1 - Bu Kanuna göre eser; sahibinin hususiyetini taşıyan ve aşağıdaki hükümler uyarınca ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulüdür. B) Fikir ...

Ana Fikir (Edebiyat Terimleri)

Ana fikir (Tema); bir yazıda ya da bir yapıtta anlatılmak istenen temel düşüncedir. Kısa ve özdür.

Fikir Kulüpleri

Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF); ülkenin gidişatına müdahale etme isteği taşıyan öğrenciler tarafından kurulup, gençliğin siyasallaşmasıyla paralel olarak sosyalist bir hatta oturmuş ve Türkiye’de üniversite öğrencilerinin siyaseten en hareketli oldukları dönemle ...

Fikir Kulüpleri Federasyonu

Fikir Kulüpleri Federasyonu, 1965 yılında Türkiye İşçi Partisi üyesi veya sempatizanı kişilerce kurulmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu

Türkiye Cumhuriyeti Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ya da kısaca FSEK, Türkiye'de 5 Aralık 1951 tarihinde kabul edilmiş ve halen yürürlükte olan 5846 sayılı kanundur. Resmí Gazete'nin 7981 no.lu sayısında yayımlanarak, 13 Aralık 1951 tarihinde yürürlüğe girdi.