Düşünme, dünya modellerinin var oluşuna izin veren ve böylece etkin olarak onların amaçlarına, planlarına, sonlarına ve arzularına bağlı olan uğraştır. Kelimeler bilmeye, sezgiye, bilince, idealarına ve imgeleme içeren benzer kavramların ve süreçlerine başvurur.

FIKIR (türkçe) anlamı
1. düşünce
2. mülahaza
3. mütalaa
4. düşün
5. ide
kuruntu.
FIKIR (türkçe) anlamı
6. 1 . Düşünce
7. mülahaza
8. mütalaa
9. İşimizi
10. gücümüzü bırakmış olmak düşüncesini bir vazife yapmakta olduğumuz fikri susturuyordu.- M. Ş. Esendal.
11. 2 . Düşün
12. ide
13. 3 . eski dilKuruntu.
14. Atasözü
15. deyim ve birleşik fiiller
16. (birinden) fikir almak fikir danışmak fikir edinmek
fikir vermek fikir yormak fikir yürütmek
(birinin) fikrini almak fikrini çelmek
FIKIR (türkçe) ingilizcesi
1. n. thought
2. belief
3. concept
4. idea
5. opinion
6. mind
7. advice
8. suggestion
9. attitude
10. cogitation
11. conceit
12. conception
13. estimation
14. hint
15. impression
16. inspiration
17. notion
18. position
19. thinking
20. verdict
21. view
22. voice
23. sentiments
24. pref. ideo,
FIKIR (türkçe) fransızcası
1. idée [la]
2. voix [la]
3. avis [le]
FIKIR (türkçe) almancası
1. n. Auffassung
2. Befinden
3. Begriff
4. Beurteilung
5. Einfall
6. Erachten
7. Gedanke
8. Idee
9. Meinung

Fikir hakkında detaylı bilgi

fikir ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Düşünce

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Fikir Kaçışı

Manik (bkz.) hastaların konuşmalarının karakteristik bir özelliği. Konuşmanın baskısı arttıkça, hastanın düşüncelerinin yönü bir konudan öbürüne geçer.

Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu

BİRİNCİ BÖLÜM Fikir ve Sanat Eserleri A) Tarif: Madde 1 - Bu Kanuna göre eser; sahibinin hususiyetini taşıyan ve aşağıdaki hükümler uyarınca ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulüdür. B) Fikir ...

Ana Fikir (Edebiyat Terimleri)

Ana fikir (Tema); bir yazıda ya da bir yapıtta anlatılmak istenen temel düşüncedir. Kısa ve özdür.

Fikir Kulüpleri

Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF); ülkenin gidişatına müdahale etme isteği taşıyan öğrenciler tarafından kurulup, gençliğin siyasallaşmasıyla paralel olarak sosyalist bir hatta oturmuş ve Türkiye’de üniversite öğrencilerinin siyaseten en hareketli oldukları dönemle ...

Fikir Kulüpleri Federasyonu

Fikir Kulüpleri Federasyonu, 1965 yılında Türkiye İşçi Partisi üyesi veya sempatizanı kişilerce kurulmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu

Türkiye Cumhuriyeti Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ya da kısaca FSEK, Türkiye'de 5 Aralık 1951 tarihinde kabul edilmiş ve halen yürürlükte olan 5846 sayılı kanundur. Resmí Gazete'nin 7981 no.lu sayısında yayımlanarak, 13 Aralık 1951 tarihinde yürürlüğe girdi.

Fikir Sahibi Damaklar

Fikir Sahibi Damaklar, yüzbini aşkın üyesiyle 130 ülkede yer sahibi olan Slow Food hareketinin Türkiye’deki aktif topluluğudur. Türkiye'de Defne Koryürek tarafından kurulan Fikir Sahibi Damaklar, gerçek gıda, doğasına saygılı tarım ve sürdürülebilir tüketim konularında ...

CMYLMZ Fikir Sanat

''CMYLMZ Fikir Sanat'', komedyen Cem Yılmaz önderliğinde, 2007 senesinde İstanbul'da kurulan bir film yapım şirketidir.

Ana Fikir

Herhangi bir yazının asıl düşünce özü; belli bir cümle durumunda kesinlikle söylenebilecek tez.

Fikir Fırtınası

Beyin fırtınası veya fikir fırtınası, yaratıcı düşünceyi destekleyen, takım çalışanlarını motive ederek kısa sürede çok fazla fikrin üretilmesine ve süreçlerin neden başarısız olduğuna dair çıkarımlar yapılabilmesine olanak sağlayan bir sürekli kalite geliştirme ...

Chimera

Olimpos'un Sönmeyen Ateşi: Yanartaş, Antalya'nın Kemer ilçesi Çıralı köyü yakınlarında küçük, tarihi ve turistik önemi olan doğalgaz kaynağı. Denize yakın manzaralı bir konumda yer alır, taşlar arasından çıkan alevler turistlerin ilgisini çekmektedir.