Fiziksel

Fizik (Eski Yunanca: φύσις fisis “doğa”) maddeyi, maddenin uzay-zamanda hareketini enerji ve kuvveti de kapsamak üzere bütün ilgili kavramlarla birlikte inceleyen doğa bilimidir. Daha genel olarak, evren ile ilgili nasılları cevaplamak için doğanın genel bir analizidir.

Fiziksel ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Fizik

Diğer anlamları

Fiziksel

Türkçe Fiziksel kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. physical, somatic

Fiziksel

fizikle ilgili olan.
genel olarak doğaya, özdeğe, nesnelere ilişkin olan.
bedeniyle ilgili.

Fiziksel

Türkçe Fiziksel kelimesinin Fransızca karşılığı.
physique

Fiziksel

Türkçe Fiziksel kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. physikalisch, physisch

Fiziksel

1 . Fizikle ilgili olan.
2 . Genel olarak doğaya, maddeye, nesnelere ilişkin olan, fiziki:
"Fiziksel imkânsızlık."-


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Fiziksel ilgili konular

 • Dimer

  Bir dimer, monomer adı verilen iki alt üniteden oluşan kimyasal ya da biyolojik yapıdır.
 • Enantiomer

  Kimyada enantiyomerler (Yunanca ἐνάντιος, karşı, ve μέρος, parça veya kısım) bir insanın sağ ve sol ellerinin aynı fakat zıt ol
 • Gastrointestinal tract

  İnsan sindirim sistemi mekanik (fiziksel) ve kimyasal sindirim olarak ikiye ayrılır. Mekanik (fiziksel) sindirim, molekülleri küçük moleküller
 • Bağ

  Bağ aşağıdaki anlamlarda kullanılır:
 • Bağlayıcı

  Bağlayıcı; boya içindeki reçinelere verilen addır.
 • Bakışım

  Fizikte bakışım, fizik sistemi betimleyen temel değişmezlik'lerle ilgilidir. Fiziksel sistem matematik modeller kullanılarak betimlenir ve model
 • Baskı

  Baskı, en genel anlamda, bireylerin kişisel özgürlüklerini engelleyen, onları kendi iradeleri ve istekleri hilafına düşünmeye ve davranmaya
 • Boya

  Boya, herhangi bir nesnenin renk vermek için veya koruma amaçlı olarak uygulanan kaplamaya denir. Boya hemen hemen tüm malzemelere uygulanabilir.
 • Boyut

  BOYUT Alm. Dimension (f), Fr. Dimension (f), İng. Dimension. Belirli bir doğrultuda ölçülmüş bir büyüklüğü ifade etmek için kullanılan g
 • Dayanıklılık

  Dayanıklılık, fiziksel anlamda en basit haliyle cisme ait sabit ile cismin kesit alanının hacmine oranının çarpımının sonucudur. Dayanıkl
Fiziksel
Fiziksel