Fosgen

Kısaca: Karbonil klorür olarak da bilinen çok zehirli bir gaz. Kimyasal formülü COCl2 olup, renksiz ve küflü saman kokusundadır. Suda bozunur, eter ve benzende çözünür. ...devamı ☟

Karbonil klorür olarak da bilinen çok zehirli bir gaz. Kimyasal formülü COCl2 olup, renksiz ve küflü saman kokusundadır. Suda bozunur, eter ve benzende çözünür. İlk defa 1821 yılında Sir Huphry Davy tarafından gün ışığı altında karbonmonokside klor gazının etki ettirilmesi ile elde edilmiştir. Bugün de aynı başlangıç maddelerinden ancak katalizör olarak aktif kömür kullanılarak elde edilmektedir. Fosgen ayrıca klorlu hidrokarbonların ısı tesiriyle bozunması neticesinde de meydana gelir. Karbon tetraklorür yangın söndürücü olarak kullanıldığında fosgen teşekkül eder. Yoğunluğu havanınkinin yaklaşık 3.5 katıdır. Fosgen 8.2°C’nin üzerinde gaz halindedir, umumiyetle çelik bidonlar içinde basınç altında veya toluende çözünmüş halde saklanır. 1915’te Birinci Dünya Savaşında öldürücü gaz olarak tek başına veya klorla karışım halinde savaş gazı olarak kullanılmıştır. Fosgen gazı etkisini birkaç saat sürdürerek gözleri ve üst solunum yollarını tahriş eder. Akciğerlerde ödemlere ve doku ölümüne yol açar. Vücudun sıvı dengesini bozarak şok ve kalp yetmezliği sonucunda ölüme sebeb olur. Fosgenin zehirliliği devamlı değildir. Çünkü özellikle nemli havalarda nem (yani su) etkisiyle bozunur. Bozunmasından karbondioksit ve hidroklorikasit meydana gelir. Fosgen organik bileşiklerin, boyar maddelerin, poliüretan reçinelerinin bileşimine giren, izosiyanatların ve polikarbonat reçinelerinin yapımında sınai bir kullanıma sahiptir.

fosgen

Türkçe fosgen kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. phosgene

fosgen

Karbonmonoksit ile klordan meydana gelen boğucu bir gaz.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Fosgen
3 yıl önce

vermiştir. Suda çözünmez, tepkimeye girer. Fosgenin biraz solunması 36 saat içerisinde ölüme sebep olur. Fosgen, sıvılaştırılmış hâlde saklanır. Sıkıştırıldığında...

Victor Grignard
3 yıl önce

1. Dünya Savaşı sırasında kimyasal silahlar üzerine çalıştı, özellikle fosgen gazının üretimi ve hardal gazının bulunuşu hakkında.1926 yılında Fen Akademisi...

Victor Grignard, 13 Aralık, 1871, 1910, 1912, 1926, 1935, 1950, 6 Mayıs, Adolf von Baeyer, Eduard Buchner
Kimyasal silah
3 yıl önce

Fosgene göre baskın tarzında bir sürpriz yapmaz; çünkü difosgen önce gözlerde hafif yaş gelmesiyle kendini belli eder. Etkileri genel olarak fosgen gibidir...

Trikloroetilen
3 yıl önce

tahriş etmemektedir. 1940'larda TCE'nin karbon dioksit ile tepkimeye girip fosgen oluşturduğu anlaşılmıştır. Sinirlerdeki etkileri aylar boyunca sürebilmektedir...

Kloroform
3 yıl önce

bilinmemektedir . Kloroform; toprak ve sudan hızlıca buharlaşıp havada fosgen, diklorometan, formil klorür, hidrojen klorür, karbondioksit ve karbonmonoksite...

Kloroform, Anestezik, Koma, Fosgen
Kimyasal savaş
3 yıl önce

yöntemi ile Kimyasal savaş başlamıştır. Hemen arkasından Fransızlar 1915'te Fosgen gazını cephane içine koymuşlar ve bu şekilde Alman mevzilerine atmışlardır...

Sinir gazı
3 yıl önce

Yakıcı gazlar (Hardal gazı, Kükürtlü hardal, Levisit, Fosgen, Oksim) 3) Boğucu gazlar (Fosgen, Difosgen, Klor, Kloropikrin) 4) Kan zehirleyici ajanlar...

Sinir gazı, Sinir, Solunum, Taslak şablonları, Taslak madde
Çevre kirliliği
3 yıl önce

yakıcı gazlar (hardal gazları, levisit), akciğerde iritasyon yapanlar (fosgen, difosgen, klorin, klorpikrin), siyanürlü gazlar (siyanogen klorür, hidrojen...

Çevre, Kirlilik, Belediye, Su kirliliği, Hava kirliliği, Toprak kirliliği