Kloroform

Kısaca: Kloroform Anestezik (uyuşturucu) etkisi olan bir kimyevi madde. Kimyasal formülü CHCl3 olup, triklormeton da denir. Ağır, renksiz bir sıvı olup 61°C’de kaynar. Yoğunluğu 1,476 g/cm3tür. Kolay buharlaşır. Yağları çözer. Kimyasal işlemlerde çok kullanılır. Kloroformun kendisi yanmaz, fakat alev mecudiyetinde toksik bir gaz olan fosgene dönüşür. Kloroformun uyuşturma etkisi eterinkinin sekiz misli kadar olduğundan düşük konsantrasyonlarda kullanılır. Öldürücü dozu ile uyuşturucu dozu aras ...devamı ☟

Kloroform
Kloroform

Kloroform Anestezik (uyuşturucu) etkisi olan bir kimyevi madde. Kimyasal formülü CHCl3 olup, triklormeton da denir. Ağır, renksiz bir sıvı olup 61°C’de kaynar. Yoğunluğu 1,476 g/cm3tür. Kolay buharlaşır. Yağları çözer. Kimyasal işlemlerde çok kullanılır.

Kloroformun kendisi yanmaz, fakat alev mecudiyetinde toksik bir gaz olan fosgene dönüşür. Kloroformun uyuşturma etkisi eterinkinin sekiz misli kadar olduğundan düşük konsantrasyonlarda kullanılır. Öldürücü dozu ile uyuşturucu dozu arasında büyük bir fark yoktur. Keza kloroformun, kan basıncını düşürmek, kalb ritmini bozmak, deri ve mukozaya zarar vermek gibi etkileri vardır. Uzun süre kloroform kullanmak komaya hatta ölüme de götürebilir.

Kloroform

1 . Renksiz, hoş kokulu, genellikle anestezide kullanılan, yatıştırıcı ve uyuşturucu birleşik (CHCI3).
2 . Bir tür organik yağ çözücü.

Kloroform

Türkçe Kloroform kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. chloroform

Kloroform

renksiz, hoş kokulu, daha çok anestezide kullanılan, yatıştırıcı ve uyuşturucu bir bileşik.

Kloroform

Türkçe Kloroform kelimesinin Fransızca karşılığı.
chloroforme [le]

Kloroform

Türkçe Kloroform kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Chloroform

İlgili konular

anestezik koma fosgen

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Trikloroetilen
3 yıl önce

Trikloroetilen kararlı, renksiz ve fotoreaktif bir sıvı. Kloroform benzeri bir kokudadır. Metallerin yağlarının temizlenmesinde, ekstraksiyon çözücüsü...

Propilen glikol
3 yıl önce

CH3CH(OH)CH2OH'dir. İki alkol grubu içeren, diol olarak sınıflandırılır. Su, aseton ve kloroform dahil olmak üzere çok çeşitli çözücülerle karışabilir. Genel olarak glikoller...

Anestezik
3 yıl önce

tekrar başlar. Bu konsantrasyon dietil eter için 100 mL kanda 150 mg iken kloroform için 100 mL kanda 30 mg'dır. Daha yüksek konsantrasyonlar tehlikelidir...

Anestezi, ABD, Afyon, Alkol, Avrupa, Ağrı, Boston, Böbrek, Kalp, Kloroform, Kokain
Halotan
3 yıl önce

bradikardiye yol açar; adrenalin ile birlikte kullanıldığında klasik kloroform adrenalin bayılmasına neden olan ritim ve kolaps bozukluklarını meydana...

Lityum Hipoklorit
6 yıl önce

kullanılmaktadır. Ancak genel olarak yüzme havuzlarında bunun kullanımının kloroform gibi biyokimyaya zarar verdiği ve asit etkisi gösterdiği bilinmektedir...

Organoklorür
3 yıl önce

(metil klorür) CH3Cl Diklorometan (metilen klorür) CH2Cl2 Triklorometan (kloroform) CHCl3 Tetraklorometan (karbon tetraklorür) CCl4 Kloroetan (etil klorür)...

James Young Simpson
6 yıl önce

1870) İskoç kadın doğum uzmanı ve tıp tarihinde önemli bir figürdür. Kloroformun anestezik özelliklerini insanlar üzerinde gösteren ve tıpta kullanımının...

Kafein
3 yıl önce

birlikte kaynatıldıktan sonra ayırma hunisinde kloroform ile ekstrakte edilir kalan alt faz alınıp içindeki kloroform uçurulur ve kalan sıvı süblimasyon yöntemi...

Kafein, Biyokimya, Guarana, Guaranin, Kahve, Kakao, Kimya, Kola, Matein, Taslak, Tein