GAZELLE (fransızca) türkçe anlamı
1. [la] ceylan
GAZELLE (inglizce) türkçe anlamı
2. i. ceylân
3. ahu
GAZELLE (türkçe) anlamı
4. i. ceylan
5. ahu
6. gazal
7. zool. Antilope dorcas.
8. ceylan
9. 2. anlamı ceylan. gazel.
10. 3. anlamı ceylan.
1. n. small antelope (of Africa and Asia)
2. n. gazelle
3. small antelope
4. n. gazelle
small antelope (of Africa and Asia),
Gazelle (almanca) ingilizcesi
n. small antelope (of Africa and Asia),
Gazelle (fransızca) ingilizcesi
5. (f) n. gazelle
6. small antelope (of Africa and Asia),

Gazelle İngilizce anlamı ve tanımı

Gazelle anlamları
    (noun) One of several small
7. swift
8. elegantly formed species of antelope
9. of the genus Gazella
10. esp. G. dorcas
11. -- called also algazel
12. corinne
13. korin
14. and kevel. The gazelles are celebrated for the luster and soft expression of their eyes.
Gazelle tanım:
Kelime: ga·zelle
15. Söyleniş: g&
16. -'zel
17. İşlev: noun
18. Türleri: plural gazelles also gazelle
19. Kökeni: French
20. from Middle French
21. from Arabic ghazAl
22. : any of numerous small to medium graceful and swift African and Asian antelopes (Gazella and related genera)
23. [gazelle illustration]
24.
Gazelle (almanca) fransızcası
1. n. gazelle (f)
Gazelle (fransızca) almancası
1. n. gazelle
Gazelle (fransızca) italyancası
1. (zoologie) gazzella (f)
Gazelle (fransızca) ispanyolcası
1. (zoologie) gacela (f)
Gazelle (fransızca) portekizcesi
1. (zoologie) gazela (f)
Gazelle (fransızca) flemenkcesi
1. (zoologie) gazelle (m/f)

Gazelle nerede?

Gazelle haritadaki konumu
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Gazel

Divan Edebiyatı nazım şekillerindendir. Kelime olarak kadınlarla aşıkane sohbet etmek, konuşmak anlamına gelir. Terim olarak aşk, şarap, tabiat ve kadın konularını işleyen şiirlere denir. Kendi başına bir nazım şekli olarak, İran ve Türk Edebiyatı'nda ortaya çıkan gazel, ...

Goa

Goa, Hindistan'ın batı kıyısında il. Bombay'ın 400 km güneyinde yer alır.