Gelir vergisi, gelir üzerinden verilen bir vergidir. Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.

Gelir vergisi

Gelir vergisi, gelir üzerinden verilen bir vergidir. Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.

Unsurları

  1. Ticari kazançlar
  2. Zirai kazançlar
  3. Ücretler
  4. Serbest meslek kazançları
  5. Gayrimenkul sermaye iratları
  6. Menkul sermaye iratları
  7. Diğer kazanç ve iratlar


GELİR VERGİSİ

kişilerin gelirlerinden, bir oran ölçüsünde devlete ödedikleri dolaysız vergi.

GELİR VERGİSİ

Kişilerin gelirlerinden, bir oran ölçüsünde devlete ödedikleri dolaysız vergi.

GELİR VERGİSİ

Türkçe GELİR VERGİSİ kelimelerinin İngilizce karşılığı.
n. income tax, pay as you earn

GELİR VERGİSİ

Türkçe GELİR VERGİSİ kelimelerinin Fransızca karşılığı.
impôt sur le revenu, patente [la]

GELİR VERGİSİ

Türkçe GELİR VERGİSİ kelimelerinin Almanca karşılığı.
n. Lohnsteuer

İlgili konuları ara

Yanıtlar