geoit

Geoit ya da Geoid, küre olarak adlandırılan geometrik şeklin iki tarafından basık olan halidir. Dünyamızın şekli de 'geoit'tir. Ayrıca, Portakal, Mandalina, İncir vb. pek çok örnek de verilebilir. ...

GEOIT (türkçe) anlamı
Yerkürenin geometrik olmayan gerçek biçimi.
GEOIT (türkçe) anlamı
1. yeryuvarlağının geometrik olmayan gerçek biçimine (üzerindeki engebeler düşünülmeksizin) verilen ad. bu yuvarlak tam küre olmadığı gibi
2. elipsoit biçiminden de ayrıdır.
GEOIT (türkçe) ingilizcesi
1. geoid

Geoit hakkında bilgiler

Geoit ya da Geoid, küre olarak adlandırılan geometrik şeklin iki tarafından basık olan halidir. Dünyamızın şekli de 'geoit'tir. Ayrıca, Portakal, Mandalina, İncir vb. pek çok örnek de verilebilir. }

مجسم أرضي Xeoide ভূগোলক Геоид Geoid Geoid Geoid Geoid Geoide Geoido Gíéoí¯de 지오이드 Geoide Geoid Geoid Geoí¯de ジオイド Geoide Geoida Geoide Геоид Geoid Geoid Геоид Geoidi Geoid จีออยด์ Геоїд 大地水准面
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Jeodezi

Jeodezi, genel anlamda yerkürenin şeklini tespit ve yeryüzünü ölçme işlemlerini konu edinen bir bilim dalıdır. Haritacılık ve topografyanın da ilkelerini içerir. Bölgelere göre değişen yerçekimi ve ayrıca dünyanın dönüşü, kutupların durumu, gel-git gibi zamana bağlı ...

Dünya Haritası

Dünya haritası, Dünya yüzeyinin tamamını herhangi bir harita projeksiyonu kullanarak gösteren haritadır.

Yaz üçgeni

Yaz üçgeni, astronomide, sırası ile Lir, Kartal ve Kuğu takımyıldızlarında bulunan Vega, Altair ve Deneb yıldızlarının oluşturduğu yıldız bileşimidir. Üçgene benzer bir şekil oluşturduğundan ve yazın görüldüğünden dolayı, yaz üçgeni adını almıştır. Yaz ...

Enlem-sıcaklık Ilişkisi

Enlem-sıcaklık ilişkisi, enlem ile sıcaklık dağılışı arasındaki sıkı ilişkiyi ifade eden kavram. Ekvatordan uzaklaşıldıkça Dünya'nın geoit şeklinin bir sonucu olarak; güneş ışınlarının yere düşme açısı küçülür, yani ışınlar yere daha eğik açıyla gelirler. ...