geri besleme

Geri besleme, iki farklı anlamda kullanılır. Birincisi, bir insan başka bir insana, yaptığı bir davranışla ilgili bilgi vermesi anlamındadır. Genel gündelik kullanımda, geri besleme bu anlamıyla kullanılır. Ancak geri beslemenin sistem teorisindeki anlamı bundan farklıdır.

Geri besleme

Geri besleme, iki farklı anlamda kullanılır. Birincisi, bir insan başka bir insana, yaptığı bir davranışla ilgili bilgi vermesi anlamındadır. Genel gündelik kullanımda, geri besleme bu anlamıyla kullanılır. Ancak geri beslemenin sistem teorisindeki anlamı bundan farklıdır.

Sistem teorisinde, geri besleme, sebep ve sonuç arasındaki karşılıklı etkileşim anlamına gelir. Sistem teorisinde, iki tür geri besleme vardır:
  1. Negatif geri besleme
  2. Pozitif geri besleme


Negatif geri besleme, kendi kendini dengeleyen (self-correcting). Bunun anlamı sistemin iki unsurundan biri (sebep veya sonuç) değiştiğinde, sistem değişikliğe karşı direnç gösterir ve eski haline geri dönmeye çalışır.

Pozitif geri besleme, kendi kendini güçlendiren (self-reinforcing). Bunun anlamı sistemin iki unsurundan biri değiştiğinde, sistem içi etkileşimler, bu değişikliğin giderek artmasına sebep olur.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar