Sistem

Kısaca: Parçaları, öğeleri arasında karşılıklı ilişki, etkileşim, bağlantı ve bağımlılık bulunan tutarlı bir bütün içinde birlikli hale getirilmiş nesneler toplamı. ...devamı ☟

Parçaları, öğeleri arasında karşılıklı ilişki, etkileşim, bağlantı ve bağımlılık bulunan tutarlı bir bütün içinde birlikli hale getirilmiş nesneler toplamı.

Rasyonel bir ilke, plan, ya da yönteme göre, altakoyma, çıkarım ya da genellik tü­ründen tutarlı bir düzen ya da düzenleme içinde bir araya getirilmiş nesneler, fikirler, aksiyom ya da kurallar bütünü olarak sis­tem, belli bir görüş, öğreti ya da ideoloji meydana getirecek şekilde birbirlerine bağ­lanmış ilkeler toplamını olduğu kadar, belli bir sonuca ulaşmak için kullanılan yöntemi de tanımlar.  

sistem

Türkçe sistem kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. system, the system, regulation, regime, framework, graticule, grid, gridiron, tract

sistem

yol, yöntem.
düzen; bir şeyi, aygıtı oluşturan düzen, düzenek, tertibat.
bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni; model, tip.

sistem

Türkçe sistem kelimesinin Fransızca karşılığı.
système [le]

sistem

Türkçe sistem kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Gefüge, Ordnung, System

sistem

1 . Düzen.
2 . Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni:
"Servet, nasıl kazanılmış olursa olsun, onun kontrolüne girecek rejim ve sistem memleketi mahvedecektir."- H. E. Adıvar.
3 . Yol, yöntem:
"Eski bir sistem."-
4 . Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat:
"Fren sistemi."-
5 . Model, tip:
"... son sistem, pırıl pırıl bir rotatif almışlar."- Y. Z. Ortaç.
6 . felsefeDizge.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sistem
3 yıl önce

Her alt sistem de ayrı bir sistem olarak incelenebilir. Sistem, alt sistemleriyle kaçınılmaz bir ilişki içindedir. Bir altsistem ise sistemin parçası...

Sistem, Aksiyom, Bilgi, Enerji, Gramer, Kanun, Kladistik, Latince, Madde, Taslak şablonları, Yunanca
Sistem Mühendisliği
3 yıl önce

Sistem mühendisliği, karmaşık sistemlerin ya da bu sistemleri oluşturan alt sistemlerin tasarımını, üretimini ve bakımını, zaman ve maliyet kısıtlarını...

Sistem Mühendisliği, Sistem Mühendisliği
Sistem teorisi
3 yıl önce

1601) Güneş Sistemini inceleyerek tüm evrende geçerli genel bir gökcisimleri sistem modelini tanımlamak ve tespit etmek için uğraşmıştır. Sistem Yaklaşımı...

Gömülü sistem
3 yıl önce

bilgisayardan farklı olarak, gömülü bir sistem kendisi için önceden özel olarak tanımlanmış görevleri yerine getirir. Sistem belirli bir amaca yönelik olduğu...

Gömülü sistem, 8051, ARM, ATM, C, Cep telefonları, DOS, Derleyici, Firmware, Kişisel bilgisayar, LED
Dolaşım sistemi
3 yıl önce

Dolaşım sistemi veya kardiyovasküler sistem maddelerin vücuttaki dolaşımını sağlayan organ sistemidir. Dolaşım sistemine sahip olmayan canlılara örnek...

Kardiyoloji, Lenf sistemi, Kalp, Kan damarı, Kan, Sindirim Sistemi, Biyoloji, Kalp, Damarlar, Atardamarlar
Lenfatik sistem
3 yıl önce

lenf sistemi yine de yapısı itibarıyla kan dolaşım sisteminden farklılıklar gösterir. Dolaşım sisteminden bağımsız olarak çalışan ve kapalı bir sistem olmayan...

Lenf, Kan, Kan dolaşımı, Lenf sistemi, Antijen, Antikor, Bademcik, Bağışıklık sistemi, Dalak, Dolaşım sistemi, Hormon sistemi, Kas sistemi, Kemik iliği
Sayısal sistem
6 yıl önce

farklı iki yazı sistemi için de kullanılmaktadır: Rakam sistemleri Değer sistemleri Günümüzde rakamların yazımında kullanılan en yaygın sistem, Türkçe için...

İşletim Sistemi
3 yıl önce

Çok kullanıcılı işletim sistemi birden fazla kullanıcının aynı anda tek bir bilgisayar sistemine erişmesini sağlar. Bu sistem, zaman paylaşımı yoluyla...