Gerilla

Kısaca: Gerilla Alm. Guerilla (f), Kleinkrieg (m), Partiasnenkampfe (pl), Fr. Guerilla (f), İng. Guerilla. Düzenli bir orduya karşı, dağınık küçük topluluklar tarafından yapılan bir çeşit savaş. Düşmanı yıpratmakla görevli hafif silahlarla donatılmış askeri birlik. Gerilla İspanyolca “küçük harp” demek olup, Napolyon’a karşı gösterilen mukavemetten doğmuştur. Genellikle “partizan” veya “halk savaşçısı” diye isimlendirilir. Gerilla en eski harp şekillerinden b ...devamı ☟

gerilla
Gerilla

Gerilla, küçük ve gizli birliklerin düzenli bir orduya karşı yürüttükleri yıpratma savaşı taktiğidir. İspanyolca olan bu kelimenin Türkçesi çeteciliktir. Bu taktikle savaşanlara da gerilla veya çeteci denir. Gerilla Alm. Guerilla (f), Kleinkrieg (m), Partiasnenkampfe (pl), Fr. Guerilla (f), İng. Guerilla. Düzenli bir orduya karşı, dağınık küçük topluluklar tarafından yapılan bir çeşit savaş. Düşmanı yıpratmakla görevli hafif silahlarla donatılmış askeri birlik.

Gerilla İspanyolca “küçük harp” demek olup, Napolyon’a karşı gösterilen mukavemetten doğmuştur. Genellikle “partizan” veya “halk savaşçısı” diye isimlendirilir. Gerilla en eski harp şekillerinden biridir. Hedefi, direnişe mukavemettir.

Harplerde düşmanı aldatmak, arkadan vurmak, bozguna uğratmak ve muharebeden vazgeçirmek için zayıf tarafın karşılıklı çatışmadan kaçınması, çok eski zamanlardan beri uygulanan bir kaidedir. Küçük harp, yıkıcı savaş, gizli savaş ve gerilla savaşı isimlerini alan bu silahlı çatışmalar aralarında, küçük farklar olmasına rağmen, aynı şeyi ifade etmektedir. Geniş boyutlu küçük harp ilk defa yeniçağda Kuzey Amerika’nın bağımsızlık savaşında görüldü. Milletlerin kuruluş mücadelelerinde sık sık görülen gerilla savaşları o günkü şartlara göre yapılmaktaydı.

Gerilla savaşının değişik bir usulü de Osmanlılar Balkanlara, Avrupa içlerine yerleştikleri zaman yerli halk tarafından yapılmıştır. Dağlara çıkanlar, baskınlar suretiyle mücadelelerine devam etmek istemişler, fakat bunlar Osmanlı Akıncıları tarafından kısa zamanda ortadan kaldırılmışlardır. Balkan Harbinden önce Bulgar,Yunan ve diğer halkın yaptığı bir nevi gerilla savaşlarında çok sayıda Türk çocuk, ihtiyar ve kadınını acımasız ve gaddar bir şekilde şehid etmişlerdir.

Birinci Dünya Harbinin sonuna kadar gerilla savaşı büyük bir yan faaliyet olarak görülmüştür. Halkı etkilemek ve halkta güvensizlik uyandırmak maksadıyla, bağımsız terör hareketi olarak o zaman bilinmemekteydi. Rusya’da komünistlerin idareye hakim olması ile gerilla savaşları esasta değişikliğe uğradı.

Marksist düşünceye göre gerilla savaşı, bir aracıdır. Bunun için Rusya’nın elde etmek istediği bütün devletlerde, yavaştan başlamak üzere önce terör, arkasından gerilla savaşları çok sık görülür. Afrika, Orta ve Güney Amerika’da açıkça görülen gerilla savaşları, bunlardan bazılarıdır. Afganistan’ın Ruslar tarafından işgalinden sonra sivil halkın dağlara çıkmak suretiyle gerilla savaşı şeklinde mücadele sürdürmeleri bu tip savaşın önemini bir daha ortaya koymuştur. Özellikle dağlık, ormanlık ve çöl bölgeleri bu savaş için çok elverişlidir. Başarılı bir gerilla harbi için uygun bir coğrafik bölge, irtibat desteği ve düzgün bir organizasyon şarttır.

Zamanımızda özel yetiştirilmiş komando tabir edilen birlikler, gerilla savaşları için ordular tarafından kullanılmaktadır. Düşmanın kontrolü altına düşmüş araziyi veya belli bölgeleri ele geçirmek için yapılacak askeri harekattan önce veya sonra onlarla birlikte gerilla savaşı planlanıp yapılabilmektedir. Gerilla birliklerinin düşman üzerindeki etkileri, asıl birliklerin başarısını kolaylaştırmaktadır. Modern savaş tekniği içinde eğitim gören bu birlikler, geleceğin savaşlarında önemli görevler yükleneceklerdir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

gerilla

Türkçe gerilla kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. guerilla, guerrilla, partisan

gerilla

bağımsız, düzensiz çete.
özellikle bir örgütten güç alan, baltalama eylemlerine girişen birlik.
bu birlikten olan kimse.

gerilla

Türkçe gerilla kelimesinin Fransızca karşılığı.
guerilla [la]

gerilla

Türkçe gerilla kelimesinin Almanca karşılığı.
Heckeschütze, Partisan

gerilla

Osmanlıca gerilla kelimesinin Türkçe karşılığı.
(İspanyolca) Büyük bir kuvvete karşı, dağınık küçük kuvvetler tarafından yapılan çete harbi.

misafir - 7 yıl önce
Gerilla hep olumsuz anlamda küçük birlikler mi acaba

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Gerilla savaşı
1 yıl önce

Gerilla savaşı, küçük ve gizli birliklerin gayri nizami harp tekniklerini kullanarak, düzenli bir orduya karşı yürüttükleri yıpratma savaşı taktiği, zayıf...

Gerilla, Bulgaristan, Fransa, II. Dünya Savaşı, Küba, Nazi, Ordu, SSCB, Türk Kurtuluş Savaşı, Türkçe, Wikimedia Commons
Ana Gerilla Birliği
5 yıl önce

Ana Gerilla Birliği, Devrimci Yol tarafından 1980 darbesi sonrasında, kendiliğinden başlayan kıra çekiliş hareketinin organize edilmesi ile 1982 yılında...

Ana Gerilla Birliği, 1982, 1985, Askeriye, Devrimci Yol, Taslak, 1980 darbesi
Gerilla pazarlama
5 yıl önce

Gerilla pazarlama, alışılmışın dışında taktiklerle ve beklenmeyen yerlerde, beklenmeyen zamanlarda yürütülen pazarlama kampanyalarına verilen isimdir...

Gerilla pazarlama, 1984, Brezilya, Ekonomi, Etik, Finans, Gerilla, Pazarlama, Promosyon, Reklam, Sí£o Paulo
Werwolf
5 yıl önce

komando gücü oluşturmak için 1944 yılında geliştirilmeye başlanmış bir Nasyonel Sosyalist Parti gerilla örgütü idi. Werwolf, bir savaş gücü olarak tamamen etkisiz kaldı ve pratik...

Orman kardeşleri
5 yıl önce

Litvanya ve Letonya partizanlarından oluşan Sovyet rejimine karşı direnen gerilla savaşçılarıdır. Polonya, Romanya ve batı Ukrayna'daki Sovyet rejimine direnen...

Santa Clara Muharebesi
5 yıl önce

ayında Ernesto Che Guevara komutasındaki 26 Temmuz Hareketine bağlı gerillaların Fulgencio Batista birliklerine karşı savaşarak Santa Clara kentini ele...

Angola Bağımsızlık Savaşı
5 yıl önce

ikiye ayrıldı. Hükûmet karşıtı gerillalar, faaliyetlerini pusular ve vurkaçlar ile sınırlı tutuyordu. Ancak gerillalar oldukça ısrarlıydılar ve büyük...

Angola Bağımsızlık Savaşı, 1961, 1966, 1975, 1976, Angola`nın Bağımsızlığı İçin Halk Hareketi, MPLA, Salazar, Zambiya, Sosyalist Angola Ulusal Kurtuluş Cephesi, Batı Angola Topyekün Bağımsızlık Milli Birliği
Guevarizm
1 yıl önce

biri olan Ernesto "Che" Guevara ile eşleştirilen bir komünist devrim ve gerilla savaşının silahlı bir stratejisidir. Soğuk savaş sırasında, ABD ve SSCB...

Guevarizm, ABD, Che, Gerilla, Küba, SSCB, Üçüncü Dünya, Komünist devrim