İspanyolca

İspanyolca, Hint-Avrupa dil ailesine bağlı Romans dillerinden biridir. Dünyada en çok konuşulan üç dilden biridir.

İspanyolca, Hint-Avrupa dil ailesine bağlı Romans dillerinden biridir. Dünyada en çok konuşulan üç dilden biridir.

Dilin konuşulduğu coğrafya

Dünyada İspanyolca'yı ana dili olarak konuşan 400 milyon, ve toplam olarak bilen 500 milyon insanın olduğu tahmin edilmektedir.

İspanyolca dünyada en çok ülkede resmi dil olarak kabul edilen dildir. Resmi dil olarak İspanyolcayı kullanan ülkeler: İspanya, Arjantin, Bolivya, Kolombiya, Kosta Rika, Küba, Şili, Ekvador, Filipinler, Guatemala, Honduras, Meksika, Nikaragua, Panama, Papua Yeni Gine, Paraguay, Peru, Porto Riko, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Uruguay ve Venezuela'dır.

Amerika Birleşik Devletleri'nin anayasası bir resmi dil tanımlamamakla birlikte, ülkenin genelinde konuşulan İngilice'den sonra İspanyolca en çok konuşulan ikinci dildir. Ülke içinde anadili İspanyolca olan 42 milyon vatandaşı vardır. Ülkenin özellikle güney bölgelerinde sadece İspanyolca ile yaşanabilir.

Kastilyaca

Kastilyaca (castellano, kastelyano diye okunur) İspanya'da İspanyolcayı ifade etmek için kullanılır. İspanyolcanın konuşulmadığı ülkelerde İspanyolca denen dil, İspanya'da başka dillerin de resmi dil statüsünde olmasından dolayı, karışılığa meydan vermemek amacı ile castellano olarak adlandırılır. Bunun dışında dilin ismi Arjantin, Bolivya, Şili, Ekvador, Paraguay, Peru, Uruguay and Venezuela'da da castellano diye anılır.

Tarihi

İspanyolca Latince'den geliştirilmiş ve Cebelitarık ve Bask gibi farklı bölgelerde konuşulan yerel dillerin etkisiyle bugüne gelmiştir. Bu nedenle Latinceden türeyen diğer dillere dilbilgisi ve sözcük dağarcığı açısından benzer. Dil üzerinde bir diğer önemli etki ise Emeviler döneminden dolayı Arapçadandır.

16 yüzyıl'dan sonra Amerika'nın keşfiyle dil bu kıtaya yayılmıştır. Burada Kristof Kolomb keşif sırasında İspanya kraliyet ailesinin destek olması da buna sebeptir.

Dilin yapısı ve dilbilgisi

İspanyolca Hint-Avrupa dil ailesi'nin Romans dilleri koluna mensup olduğu için bu kategorideki diğer diller olan Fransızca ve İtalyanca'yla benzerlik taşımaktadır. Ama en çok benzerlik Portekizce iledir. Bir dili konuşan diğer dili de ufak bir pratikle konuşabilir. Dil farkları daha çok telaffuzda olmasından dolayı yazılı metinlerde bir dili bilen diğerini anlarken, konuşmada anlaşamayabilirler. Hatta Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde bu iki dilin karışımından oluşan bir karma dil ile konuşulur.

Diğer romans dilleri gibi kelimeler dişil (femenino) ve eril (masculino) olarak ayrılır. Dişil tanımlık la, eril tanımlık ise el dir. Genel olarak a ile biten kelimeler dişil, o ile bitenler erildir. Örneğin "el amigo" erkek arkadaş için kullanılırken, "la amiga" kız arkadaş için kullanılır. Sıfatlar birlikte kullanıldıkları adın eril ya da dişil oluşuna göre biçim değiştirirler.

İspanyolca öğrenmenin bu matematiksel yapısı, sıfat ve zarfların kısaltma amaçlı olarak yüklem sonuna eklenmesi, tüm zamanlar için ayrı çekim şekli ve dilek kiplerinin (subjuntivo) kullanılması gibi zorlukları vardır. Ayrıca günlük dilde sık kullanılan hemen hemen tüm fiiller, tüm zamanlar için düzensizdir ve bunları düzensiz halleriyle ezberlemek gerekir.

Vurgulama harfleri vardır (á, é, í, ó, ú) ve özellikle sıfatların kısaltma olarak yüklem arkasına eklendiği bir dil olarak bu vurgulama harflerini kullanmak cümlenin tüm anlamını değiştirebilir ve çok önemlidir.

Diğer dillerde olmayan ve sadece bu dilde bulunan bir özellik ise ters soru işareti ve ters ünlemdir. İspanyolcada evet/hayır ile yanıt verilebilecek soru cümleleri ile ve soru olmayan cümlelerin yapısı aynı olduğu için bir metni okurken vurgulamayı kolaylaştırmak için bu işaretler kullanılmaktadır.

Dilin telaffuzu İspanya ile Güney Amerika arasında farklılık gösterir. Bir örnek olarak bir harf kabul edilen çift l (ll) İspanya'da y gibi okunurken, Güney Amerika'da "ş", c ya da j olarak okunur.

Temel söz dağarcığı

* Evet - Sí
 • Hayır - No
 • Teşekkür ederim - Gracias
 • Çok teşekkür ederim - Muchas gracias
 • Rica ederim - De nada
 • Lütfen - Por favor
 • Özür dilerim - Discúlpeme
 • Merhaba - Hola
 • Güle güle - Adiós
 • Görüşürüz - Hasta luego
 • Günaydın - Buenos días
 • İyi akşamlar - Buenas tardes
 • İyi geceler - Buenas noches
 • Ben - Yo
 • Sen - Tú
 • Biz - Nosotros
 • Siz - Ustedes
 • Onlar - Ellos (m), Ellas (f)
 • Nasılsın? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa?
 • Nasılsınız? ¿Cómo está?
 • İyi - Bien
 • Kötü - Mal
 • Kız çocuk - la hija
 • Erkek çocuk - el hijo
 • Anne - la madre
 • Baba - el padre
 • Arkadaş - el amigo (m), la amiga (f)
 • Biraz - Un poco
 • Çok - Mucho
 • Hepsi - Todo

  İspanyolca öğrenimi

 • http://www.101languages.net/spanish/ Spanish 101 - İspanyolca kursu (İng.)
 • http://www.ispanyol.com - basit resimli ispanyolca gramer
 • http://www.webdeyim.net/#ispanyolcayaGiris
 • http://muth.org/Robert/Spanish/grammar.html
 • http://www.studyspanish.com/index.htm
 • http://www.gospanish.net - Gramer ve egzersizler (İng.)

  İspanyolca Sözlük

  * http://www.spanishdict.com
 • http://www.freedict.com/onldict/spa.html
 • http://www.wordreference.com/


Diğer anlamları

İspanyolca

1 . Hint-Avrupa dillerinden, İspanya'da, Brezilya dışındaki Latin Amerika'da ve İspanyol uygarlığını benimsemiş ülkelerde kullanılan dil.
2 . sıfatBu dille yazılmış olan.

İspanyolca

Türkçe İspanyolca kelimesinin İngilizce karşılığı.
[ıspanyolca] n. Spanish

İspanyolca

Türkçe İspanyolca kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Spanisch

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

İspanyolca ilgili konular

 • Yunca

  Moçikaca (İspanyolca idioma mochica/muchik/yunca/yunka/yunga ; İngilizce Mochica, Mochika, Muchic, Muchik, Yunga, Yunca, Chimu, Chimú), Peru'da Ko
 • Sözlük

  Sözlük bir dilin veya dillerin kelime haznesini (sözvarlığını), söyleyiş ve yazılış şekilleriyle veren, kelimenin kökünü esas alarak,
 • Yunanca

  Yunan dili. 3000 yıllık bir geçmişi olan Hint-Avrupa dil ailesine ait bir dildir. Antik Yunanca Klasik Yunan uygarlığının dili olarak kullanı
 • Ansiklopedi

  Ansiklopedi, sözcüğü Yunanca "öğrenme çemberi" anlamına gelen enkyklopedia'dan gelir (en: iç, kyklos: döngü veya çember, pedia: eğitim,
 • Boşnakça

  Boşnakça (Boşnakça: Bosanski jezik, Bosanski), çoğunluğu Bosna-Hersek'te yaşayan Boşnakların konuştuğu dil. Bosna-Hersek'in nüfusunun yar
 • İstanbul

  İstanbul, Marmara Bölgesi'nde il ve Türkiye'nin en büyük kenti. Tarih boyunca çeşitli imparatorluklara başkentlik yapan şehir, 133 milyar dol
 • Arjantin

  Arjantin 34’ 36’’ Güney enlemleri ve 58’ 27’’ Batı boylamları arasında, Güney Amerika Kıtası’nda yer alan bir ülkedir. Arjantin
 • İtalyanca

  İtalyanca, çoğunluğu İtalya ve çevresinde yaşayan 70 milyon kişi tarafından konuşulan bir dildir. Hint-Avrupa dil ailesinin Romans kolundad
 • Ingilizce

  İngiltere kökenli bir dil olan İngilizce ABD, Avustralya, Yeni Zelanda, İrlanda, Güney Afrika ve Kanada gibi pek çok ülkede ana dil olarak kull
 • Fransızca

  Fransızca Hint-Avrupa dillerinden, Fransa ve Fransız uygarlığının etkilediği toplumlar tarafından kullanılan dil.
İspanyolca
İspanyolca