N A Z I

Kısaca: Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi kelimesi, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin ideolojisini benimseyen kişi ya da kurumlara verilen genel adı ifade eder. Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi Partisinin Almanca adı, NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterparteiydi. Avusturya vatandaşı Adolf Hitler tarafından faaliyete geçirildi. ...devamı ☟

N a  z i
N A Z I

Nasyonel Sosyalist, Adolf Hitlerin kurduğu Nasyonal Sosyalist Parti’ye halk tarafından verilen isim. Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi kelimesi,köken olarak National ve Socialism kelimelerinden meydana gelmekteydi.( Almanca: Nationalsozialismus ) Nasyonel Sosyalist kelimesi, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi nin ideolojisini benimseyen kişi yada kurumlara verilen genel adı temsil eder. Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi Partisinin Almanca adı, NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterparteidı.

Partinin ideolojisi ayrımcı, ırkçı ve katı bir çalışma disiplinine dayanıyordu.Almanya1933 ve 1945 yılları arasında bu ideoloji ile yönettiler.Üstün olduğunu ileri sürdükleri beyaz Alman ırkının tüm dünyaya hakim olması için saldırgan ve yayılmacı bir politika izlediler.

Nasyonel Sosyalistlerin içinde en çok ünlenen Nasyonal Sosyalist Partinin başkanı ve 3.Reichın faşist diktatörü Adolf Hitler dir.İronik bir biçimde, Aryan olarak tanımladığı beyaz İskandinav ırka ait Antropometrik ölçütlere kendisi de uymuyordu.

Nasyonal Sosyalist Partiye bağlılıkları ile bilinen özel bir askeri birlik olan SS (Schutzstaffel ) birliği, farklı ırklara mensup oldukları ve bozuk gen taşıdıkları gerekçesi ile yüzbinlerce insanın ölümüne neden oldular.Müttefikler tarafından yenilgiye uğratıldıkları 1945 yılına kadar iktidarda kaldılar.

Nasyonel Sosyalistzm

Temel felsefesi ırkçı, aşırı sağcı düşünüş ve anti-semitizm üzerine kuruludur. Ari (Cermen) ırkının diğer milletlere göre üstün ve mükemmel olduğunu savunur.

2. Dünya Savaşında, Yahudi milletine olan kinlerini, onları önce gettolarda sonra da toplama kamplarında itlaf etmekle gösterdiler. Yahudiler yanında ari ırkına ait olmayan her insan, çingene, romen, sakat ve özürlü insanları gazla zehirlemişler ve arkasından fırınlarda yakmışlardır. Sırf 6 milyon Musevi insanın öldürüldüğü, kendilerinin tuttukları istatistiklerden anlaşılmaktadır. İlginç olanı ise, IBMin sattığı bir nevi kart şerit işleyen makineleri bu iş için kullanmış olmalarıdır.

İki dünya savaşı arasında hortlayan bu ideoloji, bugün milletlerarası siyasi ve toplumda kabul görmemektedir. Bugün halen açık ve gizli eylemlerle faaliyetini çeşitli ülkelerde sürdürmeye çalışmaktadır. Bunlar arasında Almanların NPD ve Skinheadsleri (dazlaklar), İngiliz Skinheads ve holiganları yanında Amerikada Ku-Klux-Klan üyeleri ile daha bir çok ufak tefek grup ve akımlar mevcuttur. Almanya başta bir çok ülkede Nasyonel Sosyalistlerin açıkça siyasi ve dernek çalışmaları sınırlandırılmış veya yasaklanmıştır.

Kaynaklar

Nasyonel Sosyalistzm bölümü http://tr.wikipedia.org/wiki/Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi den alınmıştır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

N a z i Resimleri

Nasyonal Sosyalizm
2 yıl önce

arşivlendi. Nasyonel Sosyalist Parti sembolizmi (Nasyonel Sosyalist Parti symbolism) 30 Mayıs 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Nasyonel Sosyalist Parti Almanyası'nda mistisizm (Nasyonel Sosyalist Parti mysticism)...

Nasyonal Sosyalizm, 1898, Almanya, Faşist, Fransız, Hitler, Irkçılık, Liberalizm, Milliyetçilik, Politika, Siyaset
Amerikan Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi Partisi
2 yıl önce

Amerikan Nasyonel Sosyalist Parti Partisi, Amerika Birleşik Devletleri Donanmasında Binbaşı olarak görev yapan emekli asker George Lincoln Rockwell tarafından kurulmuş olan...

Nazilerden arındırma
6 yıl önce

Nasyonel Sosyalist Partilerden arındırma veya denazifikasyon (Almanca: Entnazifizierung), II. Dünya Savaşı'nın ardından Müttefik Devletler tarafından Alman ve Avusturya toplumlarında...

Neo-Nazizm
2 yıl önce

sosyalizmi savunan tüm siyasi hareket ve düşüncelere verilen ortak isimdir. Nasyonel Sosyalist Parti Almanyası'nın 8 Mayıs 1945 tarihli yenilgisiyle beraber nasyonal sosyalist...

Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi UFO'lar
6 yıl önce

ve yeraltı çizgi romanlarda, UFO'lar ve nazileri birbirine bağlayan hikâyeler ya da iddialar dolaşmaktadır. Nasyonel Sosyalist Parti UFO teorilerine göre, II. Dünya Savaşı...

Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi mimarisi
2 yıl önce

Nasyonel Sosyalist Parti mimarisi, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi’nin egemen olduğu 1933 ile 1945 arası Nasyonel Sosyalist Parti Almanyası’nda hüküm süren mimari akımlar ve uygulamalar...

Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi kaçış yolları
6 yıl önce

Nasyonel Sosyalist Parti kaçış yolları, II. Dünya Savaşı'nın ardından mağlubiyete uğrayan Mihver Devletleri ve özellikle Nasyonel Sosyalist Parti Almanyasındaki başta Nasyonel Sosyalist Partiler olmak üzere faşistlerin...

Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi Almanyası
2 yıl önce

Nasyonel Sosyalist Parti Almanyası, Almanya’nın 1933 ile 1945 yılları arasında, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi (NSDAP) idaresi altında, tek parti rejimine dayalı yönetim...

Nazi Almanyası, Nazi Almanyası