--}}

Giyotin

Alm. Guillotine (f), Fallbeil (n), Fr. Guillotine (f), İng. Guillotine. Eskiden îdam mahkûmlarının başlarını gövdelerinden ayırmak için kullanılan âlet. İlk defâ 12. yüzyılda İskoçya’da ve 13. yüzyılda İtalya’da kullanılmıştır. Giyotin adı, âletin kullanılması için Fransa Millet Meclisine teklifte bulunan Dr. Ignace Guillotine’den gelir. Dr. Guillotine’in teklifi üzerine meclis, 1791’de Dr. Louis’yi konuyu araştırmakla görevlendirerek, 1792’de Giyotin’in kullanılmasını kabul etmiştir. Giyotin ilHalka açık bir giyotin idamı. (Eugen Weidmann)
Halka açık bir giyotin idamı. (Eugen Weidmann)
Adını, mucidi Fransız doktor Joseph Ignace Guillotin'den alan giyotin ölüme mahkum edilen kişilerin kafasını iki direk arasında yukarıdan aşağı kayan bir bıçağın darbesiyle koparmayı sağlıyordu. İlk kez 25 Nisan 1972'de kullanılan giyotin, Fransa Kraliçesi Marie Antoinette'in de başını gövdesinden ayırdı. 1792 Paris'te Fransa Milli Meclisi giyotinle idamı onayladı.

Alm. Guillotine (f), Fallbeil (n), Fr. Guillotine (f), İng. Guillotine. Eskiden idam mahkumlarının başlarını gövdelerinden ayırmak için kullanılan alet. İlk defa 12. yüzyılda İskoçya’da ve 13. yüzyılda İtalya’da kullanılmıştır. Giyotin adı, aletin kullanılması için Fransa Millet Meclisine teklifte bulunan Dr. Ignace Guillotine’den gelir. Dr. Guillotine’in teklifi üzerine meclis, 1791’de Dr. Louis’yi konuyu araştırmakla görevlendirerek, 1792’de Giyotin’in kullanılmasını kabul etmiştir. Giyotin ilk olarak büyük çapta tanındığı Fransa’da, 18. yüzyılın sonlarına doğru yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmış, bilhassa Büyük İhtilal zamanında binlerce hüküm bu aletle infaz edilmiştir.

Giyotin en sade şekliyle dikey vaziyette iki tahta direk ve bunların arasında aşağı doğru hareket edebilecek bir şekilde yerleşmiş ucu keskin bir bıçakla hükümlünün kafasının yerleştirildiği “pencere” den müteşekkildir. Giyotin çalıştırılacağı zaman idam mahkumunun başı pencere denilen kısma sokulur. Bıçak, asılı kalmasını temin eden mekanizma harekete geçirilerek mahkumun ensesi üzerine düşürülür. Böylece gövdeden ayrılan baş daha önceden hazırlanmış bir sepete düşer ve infaz yapılmış olurdu.

Fransız ihtilali sırasında çok kullanılan Giyotin, 19. asrın başından itibaren kullanma sahasını tamamen kaybetmiştir. Günümüzde dünyanın hiçbir devletinde uygulanmamaktadır.

Diğer anlamları

giyotin

Osmanlıca giyotin kelimesinin Türkçe karşılığı.
Fr. Eskiden Fransa'da idam cezalarının infazı için kullanılan, kafa kesmeye yarar âlet.

giyotin

Türkçe giyotin kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. guillotine

giyotin

fransa'da ölüm cezasına çarptırılanların başını kesmek için kullanılan aygıt. (bir çok meslek dalında) kesme aleti.

giyotin

Türkçe giyotin kelimesinin Fransızca karşılığı.
guillotine [la], échafaud [le]

giyotin

Türkçe giyotin kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Fallbeil, Guillotine

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Giyotin
giyotin