Guanin

Kısaca: Guanin veya (2-amino-6-hidroksipürin) DNA ve RNA nükleik asitlerinde bulunan , diğerleri sitozin, timin, adenin ve urasil olmak üzere beş asıl azotlu bazdan biridir. C5H5N5O formullü bir pürin türevi olan guanin, Watson-Crick baz eşleşmesinde sitozin ile 3'lü hidrojen bağı kurar. ...devamı ☟

Guanin
Guanin

Guanin (2-amino-6-oksipürin) nükleik asitler de (örneğin DNA, RNA) bulunan dört asıl azotlu bazlardan biridir. Bir pürin çeşidi olan guanin, Watson-Crick baz eşleşmesinde sitozin ile hidrojen bağı kurar. Bu nükleoside guanozin denir.

Guanin ayrıca bazı balıkların pullarında, memelilerin karaciğer ve pankreasında ve kuş pisliğinde bulunan beyaz, şekilsiz bir maddenin de ismidir. İspanyolcada guano adı verilen deniz kuşu pisliklerinden ilk defa saflaştırıldığından dolayı bu bileşiğe guanin adı verilmiştir.

KaynakçaGuanin

Guanin İngilizce anlamı ve tanımı

Guanin anlamları

  1. (noun) A crystalline substance (C5H5N5O) contained in guano. It is also a constituent of the liver, pancreas, and other glands in mammals.

Guanin tanım:


Guanin

Almanca Guanin kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Guanín] n. guanine, chemical substance found in the liver and pancreas

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Guanin Resimleri

Guan Yu
6 yıl önce

Guan Yu (Çince:關羽, Pinyin: Guān Yǔ)(160 – 219) yaklaşık iki bin yıl önce Çin'de yaşamış bir generaldir. Aynı zamanda Çin tarihinde önemli bir kahraman;...

Guan Yu, Bodhisattva, Budizm, Dharma, Han hanedanlığı, Hong Kong, Japonya, Kore, Pinyin, Sui Hanedanlığı, Taoizm
Guan Yin
6 yıl önce

Tanrıçası olarak bilinir. Guan Yin, Dünyanın seslerini dinleyen anlamında Çince Guan Shih Yin kelimesinin kısaltılmış şeklidir. Guan Yin Japonca'da Kannon...

Guan Jinlin
2 yıl önce

Guan Jinlin (d. 25 Nisan 1989; Harbin, Çin) Çinli buz patenci. 2008 Dünya Gençlerde bronz madalya almıştır. 2008-2009 Grand Prix sezonunda büyüklerde yarışmaya...

Alanin
3 yıl önce

bir yere sahiptir GCU(Guanin-Sitozin-Urasil) GCC(Guanin-Sitozin-Sitozin) GCA(Guanin-Sitozin-Adenin) GCG(Guanin-Sitozin-Guanin) Alanindeki metil grubu...

Alanin, Aminoasit, Glikoliz, Glukoneogenez, Hidrofobik, Karbon, Krebs döngüsü, Lösin, Pirüvat, Protein, Metil
Nükleobaz
2 yıl önce

bazları), RNA ve DNA'daki şekerlere bağlı olan moleküllerdir. Bunlara adenin, guanin, sitozin, (yalnızca DNA'da bulunan) timin ve (yalnızca RNA'da bulunan) urasil...

Sitozin
3 yıl önce

Sitozin (C) (2-oksi-4-aminopirimidin ya da 4-amino-2(1H)-pirimidinon) guanin, adenin ve timin (RNA'da urasil) ile beraber DNA ve RNA'daki temel azotlu...

Sitozin, Adenozin difosfat, Adenozin trifosfat, DNA, Enzim, Guanin, Hidrojen bağı, Pirimidin, RNA, Urasil, Deaminasyon
G-Dörtlüsü
6 yıl önce

dizilileri guanin bakımından zengindir ve dört bazlı birimlerden meydana gelmiş istiflenme kümeleri ile kromozom uçlarını stabilize ederek, dört guanin baz yassı...

Nükleotit
3 yıl önce

olan nükleobazlar pürinler ve pirimidinler olarak ikiye ayrılır. Adenin ve guanin birer pürin, sitozin, timin ve urasil ise birer pirimidindir. Nükleotitlerin...

Nükleotit, Adenin, Azot, DNA, Genetik, Guanin, Karbon, Nükleik asit, Pirimidin, RNA, Riboz