Guanin

Guanin veya (2-amino-6-hidroksipürin) DNA ve RNA nükleik asitlerinde bulunan , diğerleri sitozin, timin, adenin ve urasil olmak üzere beş asıl azotlu bazdan biridir. C5H5N5O formullü bir pürin türevi olan guanin, Watson-Crick baz eşleşmesinde sitozin ile 3'lü hidrojen bağı kurar.

Guanin

Guanin (2-amino-6-oksipürin) nükleik asitler de (örneğin DNA, RNA) bulunan dört asıl azotlu bazlardan biridir. Bir pürin çeşidi olan guanin, Watson-Crick baz eşleşmesinde sitozin ile hidrojen bağı kurar. Bu nükleoside guanozin denir.

Guanin ayrıca bazı balıkların pullarında, memelilerin karaciğer ve pankreasında ve kuş pisliğinde bulunan beyaz, şekilsiz bir maddenin de ismidir. İspanyolcada guano adı verilen deniz kuşu pisliklerinden ilk defa saflaştırıldığından dolayı bu bileşiğe guanin adı verilmiştir.

Kaynakça

İngilizce Wikipedia`da Guanin maddesi

Guanin

Almanca Guanin kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Guanín] n. guanine, chemical substance found in the liver and pancreas

Guanin

Guanin İngilizce anlamı ve tanımı

Guanin anlamları

  1. (noun) A crystalline substance (C5H5N5O) contained in guano. It is also a constituent of the liver, pancreas, and other glands in mammals.

Guanin tanım:

İlgili konuları ara

Yanıtlar