Sitozin

Kısaca: Sitozin (2-oksi-4-aminopirimidin ya da 4-amino-2(1H)-pirimidinon) DNA ve RNA'daki azotlu bazlardan biridir. Kimyasal formülü C4H5N3O'dur.İlk kez 1894 yılında keşfedilmiş, yapısı 1903'te bulunmuştur. ...devamı ☟

sitozin
Sitozin

Sitozin (2-oksi-4-aminopirimidin ya da 4-amino-2(1H)-pirimidinon) DNA ve RNA'daki azotlu bazlardan biridir. Kimyasal formülü C4H5N3O'dur.

İlk kez 1894 yılında keşfedilmiş, yapısı 1903'te bulunmuştur.

Sitozin trifosfat (CTP) mokekülünü oluşturup bazı enzimlerin kofaktörü olabilir, ve adenozin difosfatı (ADP) adenozin trifosfata (ATP) dönüştürür.

Sitozin, DNA ve RNA'da guanin ile üç hidrojen bağı kurarak bir baz çifti oluşturur, ancak kararsız bir yapıya sahiptir ve deaminasyon yoluyla urasile dönüşebilir. Ayrıca DNA metiltransferaz enzimi yardımıyla sitozine metil bağlanarak 5-metilsitozin oluşturulabilir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sitozin
3 yıl önce

Manyetik Rezonans Kuantum Bilgisayarı)'nda sitozin molekülüne dayanarak uyguladığında başarılmıştır. Sitozin DNA, RNA ya da bir nükleotidin parçası olarak...

Sitozin, Adenozin difosfat, Adenozin trifosfat, DNA, Enzim, Guanin, Hidrojen bağı, Pirimidin, RNA, Urasil, Deaminasyon
Alanin
3 yıl önce

bir yere sahiptir GCU(Guanin-Sitozin-Urasil) GCC(Guanin-Sitozin-Sitozin) GCA(Guanin-Sitozin-Adenin) GCG(Guanin-Sitozin-Guanin) Alanindeki metil grubu...

Alanin, Aminoasit, Glikoliz, Glukoneogenez, Hidrofobik, Karbon, Krebs döngüsü, Lösin, Pirüvat, Protein, Metil
Deaminasyon
3 yıl önce

metillenmiş DNA'nın dizilemesinde metillenmemiş sitozin (urasil olarak belirir) ile metillenmiş sitozin (değişime uğramaz) ayırdedilebilir. 5-metilsitozin'in...

Nükleobaz
3 yıl önce

ve DNA'daki şekerlere bağlı olan moleküllerdir. Bunlara adenin, guanin, sitozin, (yalnızca DNA'da bulunan) timin ve (yalnızca RNA'da bulunan) urasil dahildir...

5-metilsitozin
6 yıl önce

olup timin meydana getirir; benzer şartlarda sitozin deamine olup urasil oluşturur. Bisülfit etkisiyle sitozin deamine olur ama 5-metilsitozin bisülfit etkisiyle...

Pirimidin
3 yıl önce

(sitozin, timin ve urasil), biyolojik sistemde bulunur. Urasil, yalnızca ribonükleik asitte (RNA), timin deoksiribonükleik asitte (DNA), sitozinse hem...

Pirimidin, Ad, Azot, Baz, Biyoloji, Deoksiribonükleik asit, Hidrojen bağı, Koenzim, Nükleik asit, Pürin, Ribonükleik asit
Guanin
3 yıl önce

adenin ve sitozin ile beraber hem RNA hem de DNA'da bulunur. Guaninin esas keto ve ender endo form olmak üzere iki formu bulunmaktadır. Sitozin'e 3 hidrojen...

Guanin, Amino, DNA, Guano, Hidrojen bağı, Pürin, RNA, Sitozin, Nükleosit, Guanozin, Watson-Crick baz eşleşmesi
Nükleotit
3 yıl önce

pürinler ve pirimidinler olarak ikiye ayrılır. Adenin ve guanin birer pürin, sitozin, timin ve urasil ise birer pirimidindir. Nükleotitlerin pentoz kısmı riboz...

Nükleotit, Adenin, Azot, DNA, Genetik, Guanin, Karbon, Nükleik asit, Pirimidin, RNA, Riboz