sitozin

Sitozin (2-oksi-4-aminopirimidin ya da 4-amino-2(1H)-pirimidinon) DNA ve RNA'daki azotlu bazlardan biridir. Kimyasal formülü C4H5N3O'dur.İlk kez 1894 yılında keşfedilmiş, yapısı 1903'te bulunmuştur.

Sitozin

Sitozin (2-oksi-4-aminopirimidin ya da 4-amino-2(1H)-pirimidinon) DNA ve RNA'daki azotlu bazlardan biridir. Kimyasal formülü C4H5N3O'dur.

İlk kez 1894 yılında keşfedilmiş, yapısı 1903'te bulunmuştur.

Sitozin trifosfat (CTP) mokekülünü oluşturup bazı enzimlerin kofaktörü olabilir, ve adenozin difosfatı (ADP) adenozin trifosfata (ATP) dönüştürür.

Sitozin, DNA ve RNA'da guanin ile üç hidrojen bağı kurarak bir baz çifti oluşturur, ancak kararsız bir yapıya sahiptir ve deaminasyon yoluyla urasile dönüşebilir. Ayrıca DNA metiltransferaz enzimi yardımıyla sitozine metil bağlanarak 5-metilsitozin oluşturulabilir.

İlgili konuları ara

Yanıtlar