Hacim Alm. Volumen (n), Fr. Volume (m), İng. Volume. Bir cismin uzayda kapladığı yer. Geometri ve diğer bilimlerde hacim V ile gösterilir. Uzunluk tek boyuttur. Yüzey veya alan iki boyutlu, hacim ise üç boyutludur. Dolayısıyle cisimler de üç boyutludur: Uzunluk genişlik ve yükseklik. Maddenin üç hali; katı, sıvı ve gazdır. Katıların sabit ve belirli bir hacmi vardır. Sıvılar ise bulundukları kabın şekline uyarak yine sabit bir hacime sahiptirler. Gazlar,...

HACIM (türkçe) anlamı
1. Saldıran. Hücum eden.
HACIM (türkçe) anlamı
oylum.
HACIM (türkçe) anlamı
2. oylum
HACIM (türkçe) ingilizcesi
1. n. volume
2. capacity
3. body
4. bulk
5. gaugen. pilgrimage
6. hadjn. hadji
pilgrim,
HACIM (türkçe) ingilizcesi
7. n. volume
8. capacity
9. body
10. bulk
11. gauge
12. n. pilgrimage
13. hadj
14. n. hadji
15. pilgrim
HACIM (türkçe) fransızcası
1. volume [le]
HACIM (türkçe) almancası
1. n. Volumen

Hacim hakkında detaylı bilgi

Hacim Alm. Volumen (n), Fr. Volume (m), İng. Volume. Bir cismin uzayda kapladığı yer. Geometri ve diğer bilimlerde hacim V ile gösterilir. Uzunluk tek boyuttur. Yüzey veya alan iki boyutlu, hacim ise üç boyutludur. Dolayısıyle cisimler de üç boyutludur: Uzunluk genişlik ve yükseklik. Maddenin üç hali; katı, sıvı ve gazdır. Katıların sabit ve belirli bir hacmi vardır. Sıvılar ise bulundukları kabın şekline uyarak yine sabit bir hacime sahiptirler. Gazlar, daima bulundukları kapalı kabın tamamını doldururlar ve kabın hacmi kadar yer işgal ederler. Hacim, kabul edilen birimin kübü ile ifade edilir. Bu birim metre ise m3, cm ise cm3, mm3, foot3, inch3 vs.

Geometrik bakımdan düzgün olan prizmatik bir cismin hacmi hesaplanırken eni, boyu ve yüksekliği çarpılır. Bazı geometrik cisimlerin hacimleri:

Küb: Kenar uzunluğu a olan bir kübün hacmi V= a3 tür.

Prizma: Kenar uzunlukları a, b ve c olan bir dik prizmanın hacmi, bu üç uzunluğun çarpımına eşittir:

V= a x b x c

Üçgen prizma: Taban alanı ile yüksekliğin çarpımına eşitir:

V= a x h/2 x H

Silindir: Bir silindirin hacmi, taban alanı (p. R2) ile yüksekliğinin (h) çarpımına eşittir:

V= p.R2.h

Koni ve piramit: Taban alanı ile yüksekliğin çarpımının 1/3’üne eşittir:

V= p x R2. h/3 (koni hacmi)

V= a x b x h/3 (piramit)

Küre: Yarıçapının kübü ile 4 p /3’ün çarpımına eşittir:

V= 4/3. p .R3= 4, 18 x R3

Elipsoid: Eksenel yarıçapların çarpımı ile 4 p/3 ün çarpımına eşittir:

4

V = —— p .a.b.c’dir.

3

Geometrik bakımdan düzgün şekli bulunmayan cisimlerin hacimleri böyle kesin formüllerle bulunamaz. Eğer cisim yoğunluğu bilinen bir maddeden yapılmış ise kütlesi yoğunluğuna bölünerek (V= m/d) bulunur. Cismin yoğunluğu bilinmiyorsa cisim dereceli kap içinde bulunan suyun içine bırakılır. Suyun hacmindeki değişiklik cismin hacmine eşittir. Bir de cisim ağzına kadar tamamen su dolu bir kabın içine bırakılır. Taşan su zayi edilmeden alınıp tartılır. Taşan suyun gram cinsinden kütlesi cismin cm3 cinsinden hacmine eşittir (Çünkü suyun yoğunluğu 1 gr/cm3).

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Kütle - Hacim - özkütle

Kütle (m): Bir maddenin sahip olduğu madde miktarına kütle denir. Kütle “m” harfi ile gösterilir.Hacim (V): Bir maddenin uzayda kapladığı yere hacim denir.

Hacim ölçüleri

Cisimlerin hacimlerini ölçmek için kullanılan ölçülere hacım ölçüleri denir. Hacim ölçüleri de metre sistemine göre düzenlenmiştir. Hacim ölçüleri birimi metreküptür. Bir metreküp, boyutlarından biri bir metre olan...

Sabit Hacim çevrimli Motor

Sabit hacim çevrimleri (otto çevrimi) , buji ile ateşlemeli motorlarda kullanılan , ateşlemenin piston üst ölü noktaya geldiği ve sıkıştırma sonu basıncının en üst seviyeye çıktığı anda bujilerden kıvılcım çaktırılarak yapılan bunun sonucunda da pistonu aşağıya iten ...

Hacim Muhittin Bey

Hacim Muhittin Çarıklı (d. 1881 Uşak) - (ö.

Hacim Muhittin Çarıklı

Hacim Muhittin Çarıklı (d. 1881 Uşak) - (ö.

Hacim Sultan

Kolu Açık Hacim Sultan olarak da bilinir. Hacı Bektaş`ın akrabası olan ve O`nunla birlikte Horasan`dan gelen Hacim Sultan`ın asıl adı Recep`tir. Mezarı Uşak`ta Susuz denilen yerdedir.

Hüseyin Hacim Muhittin Çarıklı

Hacim Muhittin Çarıklı (d. 1881 Uşak) - (ö.

Sabit Hacim Kalorimetresi(bomba Kalorimetre)

Yanma reaksiyonlarının ısı değişimlerini tayin etmek için kullanılır. Bileşiğin bilinen miktarı 30 atm basınç altında oksijenle doldurulmuş olan bir sabit hacim kalorimetre bombası denilen çelik bir kaba konur ve yanma ısısı ölçülür. Basınca dayanıklı olarak imal ...

Sonlu Hacim Yöntemi

Sonlu hacim yöntemi, kısmi diferansiyel denklemlerin cebirsel denklemler halinde sunulması ve değerlendirilmesi için kullanılan bir yöntemdir. Sonlu farklar ve sonlu elemanlar yöntemine benzer olarak, örgüden oluşturulmuş (b.b.d. "mesh") geometrideki ayrık (b.b.d. birbirinden farklı) ...

Gauge

Gauge çapı; ağırlığı pound cinsinden ölçülmüş saf kurşundan yapılmış saçmanın kütlesiyle ters orantıdadır. yani 12 guage bir namlunun çapı eşittir 1/12 pund kütlesinde saf kurşundan yapılmış saçmanın çapı ile. (Yani kısaca guage büyüdükçe çap ...

Litre

Litre Metrik sistemde temel hacim birimi. Bir desimetre küp olup, 1000 cm3e ve 0.001 m3e eşittir. (l) sembolü ile gösterilir.

Mars

Mars ya da Merih, Güneş Sistemi'ndeki, Güneş'ten itibaren dördüncü gezegendir. Bu gezegen Roma mitolojisindeki savaş ilahı Mars'a ithafen bu adla adlandırılmıştır. Literatürde kullanılan diğer adlarından biri, yüzeyinde yaygın demiroksitten dolayı kızılımsı bir görünüme ...