Hak Dini Kur'an Dili

Kısaca: Hak Dini Kur'an Dili, Muhammed Hamdi Yazır tarafından yazılmış Kur'an tefsiri kitabı. ...devamı ☟

Hak Dini Kur'an Dili
Hak Dini Kur'an Dili

düzenle|Nisan 2008

Atatürk`ün Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır`a yazdırdığı tefsir kitabının adıdır.

İslam alimleri tarafından en güvenilir tefsir olarak kabul edilmektedir.

Diyanet`le Hamdi Yazır arasında imzalanan protokolun maddeleri

1- Ayetler arasında münasebetler gösterilecek.

2- Ayetlerin nüzül (iniş) sebepleri kaydedilecek.

3- Kıraat-i Aşere`yi (10 okuma tarzını) geçmemek üzere kıraatler hakkında bilgi verilecek.

4- Gerektiği yerlerde kelime ve terkiplerin dil izahı yapılacak.

5- İtikadda ehli sünnet ve amelde Hanefi mezhebine bağlı kalınmak üzere ayetlerin ihtiva ettiği dini, şer`i, hukuki, ictimai ve ahlaki hükümler açıklanacak.

6- Ayetlerin ima ve işarette bulunduğu ilmi ve felsefi konularla ilgili bilgiler verilecek.Özellikle tevhid konusunu ihtiva eden ibret ve öğüt mahiyeti taşıyan ayetler genişçe izah edilecek.

7- Konuyla doğrudan ya da dolaylı ilgisi bulunan İslam Tarihi olayları anlatılacak.

8- Batılı müelliflerin yanlış yaptıkları noktalarda okuyucunun dikkatini çeken noktalar konularak gerekli açıklamalar yapılacak.

Örnek:Hak Dini Kur`an Dili Tefsirin Girişi Duası: TRT-1`den

Tefsiri Üzerine Değerlendirmeler

Üzerinde değişiklik yönlerinin işlendiği altı yüksek lisans, bir doktora tezi yapılmıştır. Hakkında pek çok sempozyumlarda bildiriler sunulan yapılmıştır.

1. Ünlü tefsir alimi Hasan Basri Çantay`a göre*Erkanı Harbiye Haritası` nı andıran bir şaheser.


2. Doç. Dr. Abdulvahap ÖZTÜRK a göreElmalı tefsiri ve meali Türkiye için sahasında baş yapıt olduğunda şüphe yoktur. Okuyucularımızın da bunu bildikleri için Elmalı yı tercih tercih ettiklerini gayet iyi anlıyoruz. Bunda da haklılar. Elmalı benzetmede hata olmasın, Osmanlı dönemi içindeki benzer eserler arasında diğerlerinki ile Fuzuli`nin eseri gibidir.

İşte bu niteliğinden dolayıdır ki bizim gördüğümüz kadarı ile şu özellikleri taşımaktadır:

  1. Lafızdan çok manaya önem verilmiştir.
  2. Şiirsel bir dille yazılmıştır. Şurası bir gerçektir ki Kur`an- ı Kerim şiir değildir. Ancak kendine has fasıla denen ve düz yazıdaki secileri karşılayan tarafı gayet açıktır. İşte Elmalı Merhum bu ahengi vermek istemiştir. Bunu kitabın her tarafında görmek mümkün olduğu gibi daha çok kısa surelerde açıkça görmekteyiz.
  3. Bir önceki maddedeki şiirselliği korumak için konuşur gibi devrik cümle kullanıyor. Yine bu özelliği kaçırmamak için şiirselliği temin eden kelimeyi kullanıyor, bir kapalılık kalırsa parantez içinde açıklıyor.
  4. Elmalı daha çok Türkçe deyimle karşılık veriyor.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kur'an mealleri
3 yıl önce

gelir. Kur'an yazılırken, yakın ulus/kâvimlere tebliğ amaçlı olarak çeviriler hazırlanıyor ve elçiler gönderiliyordu. Aynı zamanda değişik dillere sahip...

Kur`an mealleri, Kur`anı Kerim, Müslüman
Suhuf
3 yıl önce

Elmalılı, Hak Dini Kur'an Dili, VIII, 5578 ^ Süyûtî, ed-Dürrü'l­mensûr, VIII, 489; Âlûsî, Rûhu'l-meânî, XV, 141-142 ^ [Mevdûdî, Tefhimül-Kur'ân, C. VI,...

Müteşâbih
6 yıl önce

Sûresi’nin yedinci âyetinde bu te’vilâta dâir beyânat vardır.) ^ Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, Feza Gazetecilik, Yenibosna, İstanbul....

Müteşâbih, Arapça, Ayet, Kur`an, Sıfat, Taslak, İslam
Muhammed Hamdi Yazır
6 yıl önce

2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.) yazılacak. Hak Dini Kur'an Dili 1926-1938 arasında tamamlandı 1935-1939 arasında dokuz cilt olarak...

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, 1878, 1895, 1905, 1908, 1942, 2. Meşrutiyet, 27 Mayıs, Antalya, Arapça, Ayan Meclisi
Kur'an
3 yıl önce

Kur'an (Arapça: القرآن el-Kur'an) veya Kur'an-ı Kerim, Müslümanlara göre, ayetleri Allah tarafından Cebrail adındaki melek aracılığıyla İslam peygamberi...

Kuran-ı Kerim, İslamiyet, Din, Vahiy, Kitap, Hz. Muhammed, 610, 622, 632, Abdest, Ahiret, Akide, Alak, Ali, Allah, Arapça
Tefsir
3 yıl önce

Beyan fi Tefsiril Kur'ân, Mehmed Vehbi, 14 cild, 1924, 1966. Meâni'l Kur'ân, İsmail Hakkı İzmirli, 1927, 1977. Hak Dini Kur'an Dili, Muhammed Hamdi Yazır...

Tefsir, Arapça, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hadis, Kur'an, Peygamber, Sahabe, Seyyid Kutub, Tabiin, Taslak, İslam
İnsan Hakları
3 yıl önce

İnsan hakları, tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere denir. İnsan hakları, ırk, ulus, etnik köken, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin...

Ehl-i hak
3 yıl önce

İran'ın batısında Sultan Sahak tarafından kurulan senkretik bir dini öğretidir. Toplam Ehl-i Hak nüfusunun 2 milyon ila 3 milyon arası olduğu tahmin edilmektedir...