türk, moğol ve tatar hanları için hükümdarlar hükümdarı anlamında kullanılan bir ünvan...

HAKAN (türkçe) anlamı
1. türk
2. moğol ve tatar hanları için hükümdarlar hükümdarı anlamında kullanılan bir san.
osmanlı padişahlarına verilen san.
HAKAN (türkçe) anlamı
3. (Türkçe) Erkek ismi 1. Eski Türk ve Moğol hükümdarlarının kullandığı unvanlardan biri
4. hanlar hanı. 2. Kağan.
HAKAN (türkçe) ingilizcesi
1. khan
2. Turkish ruler
3. emperor
4. sultan
HAKAN (türkçe) almancası
1. der Herrscher
2. der Khan

Hakan hakkında bilgiler

Hakan Eski Türk ve Moğol imparatorlarına verilen unvan. Hakan Türk devletlerindeki hükümdarlar tarafından kullanılan ünvanlardan birisidir. Aynı zamanda Hunlar'dan beri kullanılıyo olması itibarıyla göreceli olarak en eskilerindendir. "Hakan", "Han" ve "Kağan" sözcüklerinin birleşmesiyle oluşan bir sözcüktür ve Kağan'dan daha üstün bir düzeyi simgeler. Bu bağlamda Tanhu gibi imparatorluk anlamları kazanmış bir sözcüktür.

Osmanlı padişahları hakkında hürmet için kullanılan unvanlardan biri. Eski Türk devletlerinde büyük han veya hanlar hanı karşılığı olarak kullanılır, bazen imparator anlamına gelirdi. Avrupa dillerinde imparator, kayser; Fars dillerinde padişah, hükümdar; Arap dilinde sultan, melik sözlerinin karşılığıdır. Eski Türkçe kağan sözünden türemiştir. Türk, Moğol ve Tatar hanları, Çin İmparatorlarına galip gelip müstakil olunca hakan unvanını kullanırlardı.

İslamiyet'in kabulünden evvel hakanlık, Türkler için çok ulvi bir mevki idi. Türkler, hakanlarını, inandıkları tanrının yeryüzünde vekili, bütün milletin öz babası, büyük velinimet sayarlardı. Hakanın huzuruna çıkan eğilir, huzurlarında asla yüzüne bakamazlar, hakan müsaade etmedikçe oturamazlardı. Bu unvanın, Osmanlı Devleti'nde son padişaha kadar kullanılmasına devam edildi.

Hakan ünvanını diğer Türkçe ünvanlardan ayıran en önemli özellik ise Türk tarihi'nin İslam döneminde kullanımının devam etmesidir. Hilafet sonrasında bile Osmanlı imparatorları "Hakan" ünvanını kullanmakta ısrar etmiş ve Türk devlet kültürü içerisinde ünvan yaşamını sürdürmüştür.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Hakan Altun

Hakan Altun Hafız Zeki Altun'un torunu olan Hakan Altun, 1972 yılında İstanbul'da doğdu. İlkokulu bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'na girdi.Orta, lise ve yüksek öğrenimi aynı okulda tamamladı.

Hakan Albayrak

Hakan Albayrak 1968 yılında Federal Almanya'da doğdu. İlkokul birinci sınıftan itibaren hikayeler yazdı. 11 yaşındayken "Kral Klaus Bir Eş Arıyor" isimli tiyatro oyunundaki kral rolünü reddetti, vezir rolünü başarıyla oynadı. 1980 yazında Türkiye'ye "kesin dönüş" yapan ...

Hakan Taşıyan

1973 yılı Nisan ayı Ankara doğumlu olan Hakan Taşıyan, Taşıyan ailesinin 4. erkek evladı olup, yaşamını halen Ankara' da sürdürmektedir. 1995 yılında ilk albümü olan "Hesabım Bitmedi" ile müzik hayatına hızlı giriş yapan Taşıyan, ikinci albümü "Sensiz İki Gün", ...

Hakan Şükür

1 Eylül 1971 tarihinde Sakarya’da doğdu. Futbol hayatına, 1987 yılında, doğum yeri olan ...

Ahmet Hakan

Ahmet Hakan Coşkun (d.

Cevzak-ül Hakanî

Cevzak-ül Hakanî, (``Hakan Kederi``) Bağdad, Samerra`da Hakan Urtuc tarafından yaptırılan saray.

Fikret Hakan

Fikret Hakan, (gerçek adı ``Bumin Gaffar Çıtanak``), (d. 23 Nisan 1934, Balıkesir). Türk sinema sanatçısı.