Halaha

Kısaca: Halaha (Halakha, Halacha, Alaha, הלכה İbranice'de "gitmek" manasındadır) Musevi yasa sistemini tanımlayan bir kavramdır. Sözlü ve yazılı aktarılan emir ve nehiyleri kapsayan genel bir dinî hukuk kavramıdır. ...devamı ☟

Musevilik

Halaha (Halakha, Halacha, Alaha,הלכה ibrancada gitmek manasında) musevi yasal sistemini tanimlayan bir kavramdır. Sözlü ve yazılı aktarılan emir ve nehiyleri kapsayan genel bir dini-hukuki bir kavramdır.

Yaklaşık olarak Babil Talmudunun üçte biri ve Yerusalem Talmudununda altıda birini Halaha oluşturmaktadır. Halaha`da ki bir çok bölüm genel dünya kanun yapılarında da gözlenmektedir; sivil hukuk ve caza hukuku gibi...

Halaha 613 emirden oluşmaktadir ki bu rakamın 365`i yasaklardan müteşekkildir. Kökenini Tora`da bulmaktadır. din-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Paradesi Yahudileri
6 yıl önce

anadilleri Ladino olmasına rağman zamanla Yahudi Malayalamı'nı benimsediler. Halaha Yahudiliği'nin takipçisiydiler. Paradesi Yahudileri Hindistan'ın Kerala...

Kipa
2 yıl önce

terimdir. Keppel veya koppel ise, aynı şey için başka bir Yidiş terimleridir. Halaha yetkilileri arasında her zaman kipa giymenin gerekip gerekmediği konusunda...

Kipa, Abraham ibn Ezra, Aramice, David, Eski Antlaşma, Haham, Hamursuz Bayramı, Hanuka, Hazan, Humaş, Kabala
Ortodoks Yahudilik
2 yıl önce

ve kutsal olduğu kabul edilir. Bu konuda özellikle Talmud ve Midraş referans alınır. Halaha'ya da sıkı sıkıya bağlılık gereklidir. Yahudilik portali...

İtalya Yahudileri
2 yıl önce

başlarında Bari ve Otranto'da büyük Yahudi cemaatleri bulunmaktaydı. Önemli bir halaha çalışması olan Shibbole ha-Leket yine bu dönemde ortaya çıkmıştır. Yahudilerin...

Saadia Gaon
6 yıl önce

döneminin ünlü hahamı, Yahudi filozofu ve Tanah yorumcusuydu. İbrani dilbilimi, Halaha ve Yahudi felsefesiyle ilgili çalışmalarıyla tanınır. "Yahudi Kelamı" olarak...

Get
2 yıl önce

kelimesinin İbranice'ye girmesi bu zamana rastlar. Get'in geçerli olabilmesi için Halaha bazı özel formaliteleri şart koşar: Boşanma belgesi elle hazırlanmış olmalıdır;...

Etiyopyalı Yahudiler
6 yıl önce

Buna rağmen bu cemaatten bazılarının Yahudiliğe geri dönüş yaptığı ve Halaha'ya bağlı kaldıkları görülür. 1975 yılında İsrail hükûmetinde dönemin Başbakanı...

Yahudilikte matem
2 yıl önce

görünme zorunluluğu yoktur. Halaha kurallarınca 13 yaşını doldurmamış çocukların yas tutma zorunluluğu yoktur. Yine Halaha'ya göre yas kuralları, merhum...