Halep Eyaleti

Halep Eyaleti veya Halep Beylerbeyliği, 1534 yılında Şam Eyaletinden ayrılıp kurulan Osmanlı eyaleti.

Halep Eyaleti

Halep Eyaleti veya Halep Beylerbeyliği, 1534 yılında Şam Eyaletinden ayrılıp kurulan Osmanlı eyaleti. == Tarihi == 1516'da Yavuz Sultan Selim komutasındaki Türk ordusunun Mercidabık Muharebesi'nde Memluk ordusunu yenilgiye uğratmasıyla tüm Suriye ve Filistin toprakları Osmanlı Devleti'ne katılmıştı. Tüm Suriye ve Filistin toprakları yeni kurulan Şam Eyaleti'ne bağlanmıştı. Suriye'nin kuzeyi ile Türkiye'nin bugünkü Hatay ve Kilis vilayetlerinin topraklarını kapsıyordu. 1534 yılında Şam Eyaletinden bağımsız olmuştur. Bu eyalet Adana Eyaleti kurulana kadar bir dönem bugünkü Adana, Osmaniye illeriyle, Mersin ilinin doğu kesimini de içermekteydi. == Sancaklar == XVII. Yüzyılda sekiz sancak olarak teşkilatlandırılmıştır: * Halep * Kilis * Mameratülnuman * Ulu Türkmen (Uzeyr) * Mezik * Antakya * Azez * Baliz 1864'te Teşkil-i Vilayet Nizamnamesi ile yeni vilayet sistemine geçildiğinde Halep eyaleti de aynı topraklarla Halep Vilayeti'ne dönüştürülmüştür.

Galeri

File:Colton, G.W. Turkey In Asia And The Caucasian Provinces Of Russia. 1856 (FA).jpg|1855 yılında Halep Eyaleti File:Syria,-detail-from-Ottoman-Empire- by Jaillot.jpg|1600 yılında Halep ili

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar