Halep Eyaleti

Kısaca: Halep Eyaleti veya Halep Beylerbeyliği, 1534 yılında Şam Eyaletinden ayrılıp kurulan Osmanlı eyaleti. ...devamı ☟

Halep Eyaleti
Halep Eyaleti

Halep Eyaleti veya Halep Beylerbeyliği, 1534 yılında Şam Eyaletinden ayrılıp kurulan Osmanlı eyaleti. Tarihi 1516'da Yavuz Sultan Selim komutasındaki Türk ordusunun Mercidabık Muharebesi'nde Memluk ordusunu yenilgiye uğratmasıyla tüm Suriye ve Filistin toprakları Osmanlı Devleti'ne katılmıştı. Tüm Suriye ve Filistin toprakları yeni kurulan Şam Eyaleti'ne bağlanmıştı. Suriye'nin kuzeyi ile Türkiye'nin bugünkü Hatay ve Kilis vilayetlerinin topraklarını kapsıyordu. 1534 yılında Şam Eyaletinden bağımsız olmuştur. Bu eyalet Adana Eyaleti kurulana kadar bir dönem bugünkü Adana, Osmaniye illeriyle, Mersin ilinin doğu kesimini de içermekteydi. Sancaklar XVII. Yüzyılda sekiz sancak olarak teşkilatlandırılmıştır: * Halep * Kilis * Mameratülnuman * Ulu Türkmen (Uzeyr) * Mezik * Antakya * Azez * Baliz 1864'te Teşkil-i Vilayet Nizamnamesi ile yeni vilayet sistemine geçildiğinde Halep eyaleti de aynı topraklarla Halep Vilayeti'ne dönüştürülmüştür.

Galeri

File:Colton, G.W. Turkey In Asia And The Caucasian Provinces Of Russia. 1856 (FA).jpg|1855 yılında Halep Eyaleti File:Syria,-detail-from-Ottoman-Empire- by Jaillot.jpg|1600 yılında Halep ili

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Trablusşam Eyaleti
3 yıl önce

Cebeliyye, günümüz Cebele, Suriye ve civarı) Osmanlı eyaletleri listesi Şam Eyaleti Halep Eyaleti Osmanlı vilayetleri listesi Şam Vilayeti Humus, Suriye...

Rakka Eyaleti
6 yıl önce

Suriye'nin kuzey bölgeleri Halep Eyaleti'ne bağlanmıştı. Rakka Eyaleti ise 1594 yılında merkezi Urfa olmak üzere Halep Eyaleti'nden ayrılarak kuruldu. Eyalete...

Halep Vilayeti
3 yıl önce

Halep Vilayeti, 1867 yılında kurulmuş Osmanlı Devleti vilayeti. Vilayet merkezi Halep'tir. Halep Vilayeti 1864 yılında kabul edilen Teşkil-i Vilâyet Nizamnâmesi...

Osmanlı eyaletleri listesi
3 yıl önce

Çıldır Eyaleti Rakka Eyaleti Cezayir-i Bahr-i Sefid Eyaleti Silistre Eyaleti Karaman Eyaleti Trabzon Eyaleti Halep Eyaleti Lahsa Eyaleti Podolya Eyaleti Şehrizor...

Şam Eyaleti
3 yıl önce

Şam Eyaleti veya Şam Beylerbeyliği (Osmanlıca: ایالت شام; Eyālet-i Šām), Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı bir eyalet. 1516'daki Mercidabık Muharebesi'nin...

Osmanlı Suriyesi
3 yıl önce

başlangıçta Şam Eyaleti ve Halep Eyaleti'ne bölünmüştü. Trablus Eyaleti 1579 yılında kuruldu ve daha sonra Adana Eyaleti Halep Eyaleti'nden ayrıldı. 1660...

Adana Eyaleti
3 yıl önce

edilen Teşkil-i Vilâyet Nizamnâmesi ile kaldırılmış ve Adana Eyaleti toprakları, Halep Vilayeti'ne bağlanmıştır. ^ Google Kitaplar'da Commercial statistics:...

Seyyid Abdullah Paşa
6 yıl önce

Valisi olan Nişancı Şehla Hacı Ahmed Paşa görevde ölünce onun yerine Halep Eyaleti valisi olmuştur. 1756'da ise Rakka valisi olan Koca Ragıp Mehmet Paşa...